Merhaba...

Basic Sciences Package

Tüm temel bilimler dalına ait paketlerimizi kapsayan paketimiz.

Preview this course Click for free demo lessons
Basic Sciences Package

BİYOKİMYA

72 20:1:19 2
1. Biyokimyaya giriş
1.1. Tanımlar ve Hesaplamalar00:13:51
2. Karbonhidratlar
2.1. Karbonhidratların yapı sindirimi00:12:06
2.2. Glikoliz00:22:15
2.3. Glikoneogenez00:15:41
2.4. Glikojen sentez ve yıkımı00:12:22
2.5. Heksoz metabolizması00:14:36
2.6. Pentoz fosfat yolu00:09:52
2.7. Pirüvat metabolizması00:08:14
2.8. TCA - Krebs döngüsü00:11:37
2.9. Glikozaminoglikanlar ve Glikoproteinler00:19:59
3. Lipidler
3.1. Lipidler, yapı ve fonksiyonu00:15:12
3.2. Lipidlerin sindirim ve emilimi00:13:39
3.3. Lipidlerin taşınması ve depolanması00:35:15
3.4. Yağ asitleri sentezi00:20:46
3.5. Yağ asitleri yıkımı00:15:16
3.6. Yağ asitlerinin ß oksidasyonu00:16:48
3.7. Keton cisimleri metabolizması 00:16:47
3.8. Fosfolipid metabolizması00:10:57
3.9. Sfingolipit metabolizması00:12:50
3.10. Kolesterol sentezi 00:14:09
3.11. Safra asitleri ve kolesterolün atılması00:05:45
3.12. Eikozonoid metabolizması00:22:18
4. Aminoasitler
4.1. Aminoasitlerin Sınıflandırma ve Özellikleri00:12:24
4.2. Aminoasitlerden Glisin metabolizması00:07:45
4.3. Nonpolar Aminoasitler00:25:52
4.4. Nonpolar Aminoasit – Metiyonin00:13:29
4.5. Polar Nötral Aminoasitler00:23:56
4.6. Polar Asidik Aminoasitler00:14:54
4.7. Polar Bazik Aminoasitler00:20:28
5. Proteinler
5.1. Peptid ve Proteinlerin Yapı ve İşlevleri00:14:27
5.2. Myoglobin ve Hemoglobin00:17:15
5.3. Fibröz Proteinler00:22:20
5.4. Immunoglobulinler ve Kompleman Sistemi00:21:26
5.5. Protein Katabolizması ve Üre Döngüsü00:23:48
6. Enzimler
6.1. Enzimler: Genel Özellikleri00:13:39
6.2. Enzimlerin kinetiği ve regülasyonu00:13:44
7. Vitaminler ve Mineraller
7.1. Suda çözünen vitaminler00:26:20
7.2. Vitamin C, folikasit, vitamin B1200:34:37
7.3. Yağda çözünen vitaminler00:25:59
7.4. Mineraller ve eser elementler00:28:10
8. Hormonlar
8.1. Hormonların genel özellikleri00:08:18
8.2. Hormonlarda sinyal iletimi00:27:22
8.3. Peptit yapılı hormonlar I00:19:26
8.4. Peptit Yapılı Hormonlar II00:14:05
8.5. Steroit yapılı hormonlar00:26:11
9.Hem Metabolizması
9.1. Porfirin ve Hem sentezi00:17:50
9.2. Bilirubin metabolizması00:14:31
10.Metabolizmanın Entegrasyonu
10.1. Biyolojik membranlar ve transport00:19:55
10.2. Hücre Organellerı ve Belirteçleri00:12:24
10.3. Elektron transport zinciri00:18:58
10.4. Biyoenerjetik ve ATP döngüsü00:11:22
10.5. Reaktif moleküller00:07:40
10.6. Ara metabolizma00:16:14
11. Nükleik asitler ve Genom
11.1. Pirimidin metabolizması00:13:43
11.2. Pürin metabolizması00:16:33
11.3. DNA ve replikasyon00:20:23
11.4. DNA Hasar ve Tamir Mekanizmaları00:09:11
11.5. DNA Mutasyonları ve Teknolojileri 00:12:37
11.6. RNA ve transkripsiyon00:13:27
11.7. Protein sentezi00:16:58
12.Klinik Biyokimya
12.1. Preanalitik Hatalar ve Sistematik Analiz00:12:19
12.2. Su ve Elektrolitler00:13:32
12.3. Plazma Proteinleri00:19:32
12.4. Protein analizi00:14:47
12.5. Hemostaz00:34:03
12.6. Ksenobiyotik Metabolizması00:18:51
12.7. Karaciğer Fonksiyon Testleri00:10:05
12.8. Dislipidemiler 00:16:37
12.9. Kardiyak Belirteçler00:07:41
12.10. Böbrek Fonksiyon Testleri00:13:18
12.11. Kemik Metabolizması00:13:22
12.12. Tümör Belirteçleri00:09:16

PATOLOJİ

122 29:28:35 2
1. GENEL PATOLOJİ
1.1 Patolojiye giriş00:10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar00:14:50
1.3 Hücre00:00:00
1.4a Hücre hasarı morfolojisi00:10:44
1.4b Hücre hasarı mekanizmaları00:18:31
1.4c Adaptasyon00:23:02
1.5a Apopitoz00:21:10
1.5b Nekroz00:16:04
1.5c Nekropitoz, piropitoz00:09:12
1.6 Hücre içi birikimler00:23:23
1.7a İnflamasyon hücreleri 100:11:51
1.7b İnflamasyon hücreleri 200:00:00
1.7c Akut inflamasyon 100:22:42
1.7d Akut inflamasyon 200:13:04
1.8a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-100:23:00
1.8b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-200:15:13
1.9 Kronik inflamasyon00:00:00
1.10 Yara Onarımı00:00:00
1.11 Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok00:00:00
1.12 Genetik hastalıkların patolojisi00:00:00
1.13 Genel İmmünopatoloji00:00:00
1.14 Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve Doku transplantasyon patolojisi00:00:00
1.15 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi00:00:00
1.16 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS00:00:00
1.17 Amiloidozis00:00:00
1.18 Radyasyon zehirlenmesinin patolojisi00:00:00
2. NEOPLAZİ
2.1- Neoplazi tanim ve siniflandirilmasi00:20:46
2.2- İnvazyon ve metastaz00:20:40
2.3a- Neoplazide etiyoloji, Kimyasal karsinogenez00:25:56
2.3b- Neoplazide etyoloji, Mikrobiyal karsinogenez00:25:59
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi00:21:11
2.4a- Kanserin moleküler temeli 1, giris00:06:57
2.4b- Kanserin moleküler temeli, Protoonkogenler onkogenler00:21:36
2.4c- Kanserin moleküler temeli, Tümor Süpressyon genleri00:16:19
2.4d- Kanserin moleküler temeli, Apoptoz ve DNA onarım genleri00:12:59
2.5a- Neoplazide hücre orjini, Epitelyal tümörler00:22:00
2.5b- Neoplazide hücre orjini, Mezenkimal tümörler00:21:02
2.6- Kanser epidemiyolojisi00:18:49
2.7a- Pediatrik yaş grubu tümörleri 100:25:21
2.7b- Pediatrik yaş grubu tümörleri 200:13:07
2.8- Paraneoplastik sendromlar00:20:01
2.9- Tümörlerin derecelendirilmesi ve gradelendirilmesi00:12:19
2.10-Benign ve Malign tümör özellikleri00:25:33
3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
3.1a-Tüberküloz 100:24:16
3.1b- Tüberküloz 200:16:39
3.2a-Obstrüktif Akciger hastaliklari 100:20:28
3.2b-Obstrüktif Akciger hastaliklari 200:22:25
3.3- Vasküler kökenli pulmoner hastalıklar00:26:57
3.4- Üst solunum yolları tümörleri00:18:48
3.5- Plevra tümörleri00:26:14
3.6a- Akciger tümörleri 100:12:21
3.6b- Akciger tümörleri 200:21:11
3.6c- Akciger tümörleri 300:26:19
3.6d- Akciger tümörleri 400:15:01
3.7- Pulmoner infeksiyonlar00:15:42
3.8a- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 100:13:47
3.8b- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 200:16:13
3.8c- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 300:15:35
3.9- Akut respiratuvar distres00:08:49
4.DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4.1- Ateroskleroz00:24:28
4.2a- İskemik kalp hastaliklari 100:12:10
4.2b- İskemik kalp hastaliklari 200:26:44
4.3- Romatizmal ateş00:13:15
4.4a- Vaskülitler 100:18:25
4.4b- Vaskülitler 200:17:46
4.4c- Vaskülitler 300:25:06
4.5- Kardiyomyopatiler00:13:33
4.6- Miyokardit, perikardit ve kalp tümörleri patolojisi00:13:59
4.7- Endokardit patolojisi00:17:37
5.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.1- Oral patoloji00:21:09
5.2- Tükrük bezi hastalıkları00:16:45
5.3a- Özofagus Hastalıkları 100:13:58
5.3b- Özofagus Hastalıkları 200:19:18
5.4a- Mide Hastalıkları 100:29:38
5.4b- Mide Hastalıkları 200:29:19
5.5a- Malabsorbsiyon patolojisi 100:15:30
5.5b- Malabsorbsiyon patolojisi 200:14:24
5.6a- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 100:22:55
5.6b- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 200:17:15
5.7a- Kalın bağırsak neoplazileri 100:19:36
5.7b- Kalın bağırsak neoplazileri 200:26:56
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 300:22:06
5.8- İnce ve kalın barsak patolojisi00:00:00
5.9a- Karaciğer patolojisi-I Hepatik hasar, onarım mekanizmaları00:00:00
5.9b- Karaciğer patolojisi-II Enfeksiyöz ve otoimmün hepatitler00:00:00
5.9c- Karaciğer patolojisi III (çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisİ)00:00:00
5.9d- Karaciğer patolojisi VI ( siroz ve karaciğer neoplazmları)00:00:00
5.10- Safra kesesi hastalıkları00:19:15
5.11a-Pankreas hastalıkları 100:18:40
5.11b-Pankreas hastalıkları 200:25:03
5.12- İnce bağırsak tümörleri00:10:48
6. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
6.1a- Glomerüler Hastalıklar -100:00:00
6.1b- Glomerüler Hastalıklar -200:00:00
6.1c- Glomerüler Hastalıklar -300:00:00
6.1d- Glomerüler Hastalıklar -400:00:00
6.2- Tübulointerstisyel hastalıklar00:00:00
6.3 Üriner sistemin konjenital malformasyonları00:00:00
6.4- Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi00:00:00
6.5- Üriner sistem tümörleri00:00:00
7. GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
7.1- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları00:00:00
7.2- Uterus hastalıkları patolojisi00:00:00
7.3- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları00:00:00
7.4- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları00:00:00
7.5- Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi00:00:00
7.6- Trofoblastik hastalıklar00:00:00
7.7-Penis hastalıkları00:00:00
7.8-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları00:00:00
8. HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
8.1- Kemik iliği patolojisi00:00:00
8.2- Lenf nodu hastalıkları00:00:00
8.3- Lenfomalar00:00:00
8.4- Dalak ve timus patolojisi00:00:00
9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI
9.1- İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar00:00:00
9.2- Fungal Parasitik ve viral hastalıklar00:00:00
9.3- Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi00:00:00
10. SANTRAL SİNİR SİSTEM HASTALIKLARI
10.1- Santral Sinir Sistemi Hücreleri ve Hasara Verdikleri Cevap00:19:36
10.2- Ödem, Herniasyon, Hidrosefali00:16:29
10.3a-Serebrovasküler Hastalıklar-100:15:49
10.3b- Serebrovasküler Hastalıklar-200:17:43
10.4- Travmatik Hastalıklar00:12:55
10.5- Familyal Tümör Sendromları00:19:43
10.6a- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-100:13:53
10.6b- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-200:19:15
10.7- Demiyelinizan Hastalıklar00:14:26
10.8- Metabolik ve Toksik Hastalıklar00:20:10
10.9- Nörodejeneratif hastalıklar00:25:23
10.10a- Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Giriş00:20:44
10.10b- Astrositik Tümörler00:20:27
10.10c- Glioblastom00:16:55
10.10d- Oligodendrogliom00:12:36
10.10e- Ependimom00:15:09
10.10f- Meningiom00:14:59
10.10g- Embriyonel Tümörler00:15:45
10.10h- Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması00:10:08
10.10i- Nöronal-Glionöronal Tümörler00:12:26
10.10j- Diğer Tümörler00:10:38
11. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
11.1a- Hipofiz Giriş00:12:08
11.1b- Hipofiz Patolojisi00:20:51
11.2a- Adrenal bez-100:00:00
11-2b- Adrenal bez-200:00:00
11.3a- Tiroid-100:00:00
11.3b- Tiroid-200:00:00
11.3c- Tiroid-300:00:00
11.4- Paratiroid00:00:00
11.5- Endokrin Pankreas00:00:00
11.6- Multipl Endokrin Neoplazi Sendromları00:00:00
12. KEMİK, EKLEM ve YUMUŞAK DOKU HATALIKLARI
12.1- Kemik ve Kıkırdağın Konjenital Hastalıkları00:00:00
12.2- Kemiğin Edinsel Hastalıkları00:00:00
12.3a- Kemik Tümörleri-100:00:00
12.3b- Kemik Tümörleri-200:00:00
12.3c- Kemik Tümörleri-300:00:00
12.4a- Eklem Hastalıkları-100:00:00
12.4b- Eklem Hastalıkları-200:00:00
12.5a- Yumuşak Doku Tümörleri-100:00:00
12.5b- Yumuşak Doku Tümörleri-200:00:00
12.5c- Yumuşak Doku Tümörleri-300:00:00
12.5d- Yumuşak Doku Tümörleri-400:00:00
12.5e- Yumuşak Doku Tümörleri-500:00:00
13. PERİFERİK SİNİRLER VE KAS HASTALIKLARI
13.1- Periferik Sinir Hastalıkları00:00:00
13.2- Nöromüsküler Bileşke Hastalıkları00:00:00
13.3- İskelet Kası Hastalıkları00:00:00
13.4a- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-100:00:00
13.4b- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-200:00:00

MİKROBİYOLOJİ

62 17:45:39 2
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
1. Mikrobiyolojiye Giriş
1.1 Mikrobiyolojiye Giriş00:20:47
2. Bakteri Hücresi
1.2a Bakteri Hücresi -1 (Bakterilerde Çekirdek, Sitoplazma, Sitoplazma Zarı, Spor)00:20:13
1.2b Bakteri Hücresi -2 (Hücre Duvarı)00:19:49
1.2c Bakteri Hücresi -3 (Kapsül, Flajella, Pilus)00:21:12
3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme
1.3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme00:17:35
4. Bakteri Virülans Faktörleri
1.4a Bakteri Virülans Faktörleri - 1 (Bakterilerde Adezyon, İnvazyon, Enzimler, Endotoksinler)00:14:50
1.4b Bakteri Virülans Faktörleri - 2 (Ekzotoksinler)00:20:07
5. Normal Flora
1.5 Normal Flora00:22:30
6. İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları
1.6 İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları00:15:51
7. Bakteri Genetiği
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)00:27:58
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı)00:21:56
8. Aşılar ve biyoterörizm ajanları
1.8 Aşılar ve biyoterörizm ajanları00:26:02
9. Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları
1.9a Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-1 (Beta-Laktamlar)00:30:03
1.9b Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları -2 (Basitrasin, Fosfom., Kinolon, Metronidazol, Rifampin)00:19:12
1.9c Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-3 (Protein Sentezi İnhibitörleri, Antimetabolitler)00:33:00
10. Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.10 Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:34:12
11. Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.11 Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:18:35
12. Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.12 Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:12:59
13. Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
1.13a Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 1 (Mikroskobik İnceleme, Besiyerleri)00:28:03
1.13b Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 2 (Kültür, Seroloji, Moleküler Yöntemler)00:25:51
14. Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi
1.14 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi00:19:05
BAKTERİYOLOJİ
1.Stafilokoklar
2.1a Stafilokoklar - 1 (Giriş, S. aureus-Virülans)00:18:07
2.1b Stafilokoklar - 2 (S. aureus-Klinik, Tanı)00:13:06
2.1c Stafilokoklar - 3 (S. aureus Tedavi, S. epidermidis, S. saprophyticus)00:10:57
2.Streptokoklar ve Enterokoklar
2.2a Streptococcus pyogenes00:23:31
2.2b Streptococcus agalactiae00:14:37
2.2c Diğer Beta Hemolitik Streptokoklar, Viridans Streptokoklar, Pnömokoklar00:21:39
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar00:14:01
3.Bacillus
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)00:09:05
2.3b Bacillus - 2 ( B. anthracis Klinik, Tanı, Tedavi, B. cereus)00:10:46
4.Clostridium
2.4a Clostridium perfringens00:00:00
2.4b Clostridium tetani00:00:00
2.4c Clostridium botulinum00:00:00
2.4d Clostridium difficile00:00:00
5.Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus, Tropheryma
2.5a Actinomyces00:10:28
2.5b Nocardia - 1 (Giriş, Virülans)00:06:37
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:10:17
2.5d Rhodococcus, Tropheryma whipplei00:07:25
6.Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix
2.6a Corynebacterium00:21:11
2.6b Listeria00:13:47
2.6c Erysipelothrix00:07:33
7.Enterobakteriler
2.7a Escherichia coli - 1 (Giriş, Virülans)00:00:00
2.7b Escherichia coli - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:00:00
2.7c Salmonella - 1 (Giriş, Virülans)00:00:00
2.7d Salmonella - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:00:00
2.7e Shigella00:00:00
2.7f Yersinia00:00:00
2.7g Klebsiella-Proteus-Serratia00:00:00
8.Neisseria ve diğer gram negatif diplokoklar
2.8a Neisseria gonorrhoeae - 1 (Giriş, Virülans)00:13:33
2.8b Neisseria gonorrhoeae - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:13:24
2.8c Neisseria meningitidis - 1 (Giriş, Virülans)00:08:54
2.8d Neisseria meningitidis - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Moraxella)00:10:52
9.Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Helicobacter
2.9a Vibrio - 1 (Giriş, Virülans)00:00:00
2.9b Vibrio - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Diğer Vibrio Türleri)00:00:00
2.9c Aeromonas, Plesiomonas00:00:00
2.9d Campylobacter00:00:00
2.9e Helicobacter00:00:00
10.Nonfermentatifler (Pseudomonas grubu, Acinetobacter
2.10a Pseudomonas00:22:03
2.10b Burkholderia00:09:01
2.10c Stenotrophomonas, Acinetobacter00:10:24
11.Haemophilus, Pasteurella
2.11a Haemophilus influenzae00:00:00
2.11b Haemophilus ducreyi, Pasteurella00:00:00
12.Bordetella, Brucella, Francisella
2.12a Bordetella00:00:00
2.12b Brucella00:00:00
2.12c Francisella00:00:00
13. Legionella ve diğer aerobik gram negatif basiller
2.13a Legionella00:00:00
2.13b Çeşitli gram negatif basiller-100:00:00
2.13c Çeşitli gram negatif basiller-200:00:00
14. Anaeroplar
2.14 Anaeroplar00:00:00
15. Mikobakteriler
2.15a Mycobacterium tuberculosis-100:00:00
2.15b Mycobacterium tuberculosis-200:00:00
2.15c Atipik mikobakteriler00:00:00
2.15d Mycobacterium leprae00:00:00
16. Spiroketler
2.16a Treponema00:00:00
2.16b Borrelia00:00:00
2.16c Leptospira00:00:00
17. Riketsiya
2.17a Rickettsia00:00:00
2.17b Coxiella00:00:00
18. Klamidya
2.18 Chlamydia00:00:00
19. Mikoplazma
2.19 Mycoplasma00:00:00
VİROLOJİ
1.ANTİVİRAL AJANLAR
3.1 Antiviral ajanlar00:00:00
2.ADENOVİRÜSLER
3.2 Adenovirüsler00:00:00
3.HERPESVİRÜSLER
3.3a Herpesvirüsler-100:00:00
3.3b Herpesvirüsler-200:00:00
4.POKSVİRÜSLER
3.4 Poksvirüsler00:00:00
5.PARVOVİRÜSLER ve PAPOVAVİRÜSLER
3.5 Parvovirüsler ve Papovavirüsler00:00:00
6.HEPATİT VİRÜSLERİ
3.6a Hepatit virüsleri-100:00:00
3.6b Hepatit virüsleri-200:00:00
7.ORTOMİKSOVİRÜSLER
3.7 Ortomiksovirüsler00:00:00
8.PARAMİKSOVİRÜSLER
3.8 Paramiksovirüsler00:00:00
9.PİKORNAVİRÜSLER
3.9 Pikornavirüsler00:00:00
10.KALİSİVİRÜSLER ve REOVİRÜSLER
3.10 Kalisivirüsler ve Reovirüsler00:00:00
11.RETROVİRÜSLER
3.11 Retrovirüsler00:00:00
13.FLAVİVİRÜSLER
3.13 Flavivirüsler00:00:00
14.BUNYAVİRÜSLER
3.14 Bunyavirüsler00:00:00
15.RABDOVİRÜSLER
3.15 Rabdovirüsler00:00:00
16.KORONAVİRÜSLER
3.16 Koronavirüsler00:00:00
17.YAVAŞ VİRÜSLER ve PRİONLAR
3.17 Yavaş virüsler ve prionlar00:00:00
12. TOGAVİRÜSLER
3.12 Togavirüsler00:00:00
MİKOLOJİ
1. Antifungal İlaçlar
4.1 Antifungal İlaçlar00:19:38
2. Yüzeyel Mikozlar
4.2 Yüzeyel Mikozlar00:09:29
3. Kutanöz Mikozlar
4.3 Kutanöz Mikozlar00:19:27
4. Subkutanöz Mikozlar
4.4 Subkutanöz Mikozlar00:17:23
5. Sistemik Mikozlar
4.5 Sistemik Mikozlar00:18:50
6. Fırsatçı Mikozlar
4.6a Fırsatçı Mikozlar-100:20:49
4.6b Fırsatçı Mikozlar-200:21:58
4.6c Fırsatçı Mikozlar - 3 (Zigomikoz, Pnömosistoz,...)00:13:16
PARAZİTOLOJİ
1. Kan ve Doku Protozoonları
5.1a Kan ve Doku Protozoonları-100:23:36
5.1b Kan ve Doku Protozoonları-200:22:25
2. GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları
5.2a GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-100:12:31
5.2b GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-200:08:56
3. İntestinal Nematodlar
5.3 İntestinal Nematodlar00:15:18
4. Doku Nematodları
5.4 Doku Nematodları00:10:40
5. Trematodlar
5.5 Trematodlar00:16:18
6. Sestodlar
5.6 Sestodlar00:17:23
İMMÜNOLOJİ
1. İmmünolojiye Giriş
6.1 İmmünolojiye Giriş00:13:00
2. İmmün sistem organ ve hücreleri
6.2 İmmün sistem organ ve hücreleri00:13:34
3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri
6.3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri00:00:00
4. Antikorlar
6.4 Antikorlar00:00:00
5. Antijene bağışık yanıt gelişmesi
6.5 Antijene bağışık yanıt gelişmesi00:00:00
6. Sitokinler
6.6 Sitokinler00:00:00
7. Kompleman Sistem
6.7 Kompleman Sistem00:00:00
8. Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
6.8 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları00:00:00
9. İmmün Yetmezlikler
6.9 İmmün Yetmezlikler00:00:00
10. İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite
6.10 İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite00:00:00

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

60 17:33:51 2
Hücre
1.Hücre
1.1 Hücre (Organeller I)00:14:26
1.2 Hücre (Organeller II)00:16:43
1.3 Hücre (Organeller III)00:08:01
1.4 Hücre (Organeller IV)00:14:47
1.5 Hücre (Organeller V)00:15:07
1.6 Hücre (Hücre iskeleti I)00:19:21
1.6 Hücre (Hücre iskeleti II)00:15:08
1.7 Hücre (Apikal yüz farklanmaları)00:18:22
1.8 Hücre (Hücre membranı ve madde taşınımı I)00:20:33
1.8 Hücre (Hücre membranı ve madde taşınımı II)00:22:48
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi I)00:14:53
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi II)00:10:42
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi III)00:14:10
1.10 Hücre (Histolojik teknikler ve boyalar)00:00:00
Dokular
2. Epitel Dokusu
2.1 Epitel dokusu (Örtü Epiteli I)00:11:16
2.2 Epitel dokusu (Örtü Epiteli II)00:12:23
2.3 Epitel dokusu (Bağlantı birimleri I)00:15:12
2.4 Epitel dokusu (Bağlantı birimleri II)00:12:18
2.5 Epitel dokusu (Salgı epiteli I)00:16:31
2.6 Epitel dokusu (Salgı epiteli II)00:08:18
3. Bağ Dokusu
3.1 Bağ dokusu (Tip ve dağılımları)00:14:07
3.2 Bağ dokusu (Hücreler)00:15:48
3.3 Bağ dokusu (ESM kollajen lifler)00:19:42
3.4 Bağ dokusu (ESM retiküler ve elastik lifler)00:18:23
3.5 Bağ dokusu (ESM temel madde)00:17:52
4. Yağ, Kıkırdak ve Kemik Dokusu
4.1 Kıkırdak ve Yağ Dokusu00:21:33
4.2 Kemik Dokusu (Temel Bileşenleri, Spongiöz ve Kompakt Kemik Yapısı)00:22:21
4.3 Kemik Dokusu (Kemik Hücreleri I)00:16:16
4.4 Kemik Dokusu (Kemik Hücreleri II)00:10:20
4.5 Kemik Dokusu (Osteogenezis)00:21:01
5. Kas Dokusu
5.1 Kas Dokusu (İskelet kası I)00:12:16
5.2 Kas Dokusu (İskelet kası II)00:13:27
5.3 Kas Dokusu (İskelet kası III)00:18:40
5.4 Kas Dokusu (İskelet kası IV)00:18:44
5.5 Kas Dokusu (Kalp Kası)00:16:24
5.6 Kas Dokusu (Düz kas)00:11:42
6. Sinir Dokusu
6.1 Sinir dokusu (Nöron yapısı ve tipleri)00:25:27
6.2 Sinir dokusu (Glia hücreleri)00:22:22
7. İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri
7.1 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri I00:20:55
7.2 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri II00:21:38
7.3 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri III00:21:05
Organ ve Sistemlerin Histolojisi ve Embriyolojisi
8. Solunum Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
8.1 İletim bölümü I00:17:01
8.2 İletim bölümü II00:25:49
8.3 Solunum bölümü00:18:30
8.4 Solunum Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:25:08
8.5 Faringeal Apparatus00:00:00
8.6 Yüz ve Damak Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
9. Kalp ve Damar Histolojisi ve Embriyolojisi
9.1 Kalp histolojisi00:00:00
9.2 Damar Histolojisi00:00:00
9.3 Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
9.4 Fetal Dolaşım00:00:00
10. Periferik Kan, Kemik İliği ve İmmün Sistem Histolojisi
10.1 Kan Hücreleri00:00:00
10.2 Kemik İliği ve Kan Yapımı00:00:00
10.3 Primer Lenfoid Organlar (Timus ve Kemik İliği)00:00:00
10.4 Sekonder Lenfoid Organlar (Dalak, Lenf Nodu ve MALT)00:00:00
11. Sindirim Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
11.1 Oral kavite ve GIT genel hitolojik organizasyonu00:00:00
11.2 Özofagus, Mide ve barsak Histolojisi00:00:00
11.3 Karaciğer, Safra Kesesi ve Pankreas Yapısı00:00:00
11.4 Sindirim Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
12. Üriner Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
12.1 Böbrek Histolojisi00:00:00
12.2 Üreter, Mesane ve Üretra Histolojisi00:00:00
12.3 Üriner Sistem Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
13. Erkek Üreme Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
13.1 Testis, genital kanallar, prostat ve seminal vezikül yapısı00:00:00
13.2 Erkek Üreme Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
14. Kadın Üreme Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
14.1 Ovaryum, tuba uterina ve vajina histolojisi00:00:00
14.2 Uterus yapısı ve Menstrüel Siklus00:00:00
14.3 Kadın Üreme Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
15. Endokrin Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
15.1 Hipotalamus, Hipofiz ve Epifiz Histolojisi00:00:00
15.2 Tiroid, Paratiroid ve Adrenal Bez Histolojisi00:00:00
15.3 Endokrin organların embriyolojisi00:00:00
16. Göz Histolojisi ve Embriyolojisi
16.1 Göz Histolojisi (Genel Organizasyon ve Sklera)00:17:29
16.2 Göz Histolojisi (Kornea)00:24:55
16.3 Göz Histolojisi (Uvea-Koroid ve Siliyer Cisim)00:27:04
16.4 Göz Histolojisi (İris ve Lens)00:21:10
16.5 Göz Histolojisi (Retina)00:34:04
16.6 Göz Histolojisi (Gözün Aksesuvar Yapıları ve Göz Gelişimi)00:23:41
17. Kulak Histolojisi ve Embriyolojisi
17.1 Kulak Histolojisi (Dış ve Orta Kulak)00:21:04
17.2 Kulak Histolojisi ( İç Kulak)00:35:27
17.3 Kulak Histolojisi (Kulak Gelişimi)00:17:36
18. Deri Histolojisi
18.1 Deri Histolojisi (Genel Yapılanma ve Epidermis)00:26:12
18.2 Deri Histolojisi (Epidermisdeki Hücreler)00:16:41
18.3 Deri Histolojisi (Dermis ve Epidermis Ekleri)00:22:51
18.4 Deri Histolojisi (Deri Duyu Organlar)00:18:07
19.Santral Sinir Sistemi Histolojisi ve Gelişimi
19.1 Serebrum ve Serebellum Histolojisi00:00:00
19.2 Meninksler, pleksus koroideus ve Medulla Spinalis00:00:00
19.3 Sinir Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
Genel Embriyoloji Dersleri
20.Genel Embriyoloji Dersleri

FARMAKOLOJİ

132 37:36:4 2
1. GENEL FARMAKOLOJİ
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları00:15:32
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-100:15:22
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-200:08:10
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi00:16:22
1.4-İlaçların Emilimi00:12:38
1.5-İlaçların Dağılımı-100:11:18
1.5-İlaçların Dağılımı-200:15:45
1.6a-İlaçların Metabolizması-100:14:20
1.6b-İlaçların Metabolizması-200:12:38
1.7-Farmakogenetik00:16:31
1.8a-İlaçların atılımı-100:14:24
1.8b-İlaçların atılımı-200:08:12
1.9-Eliminasyon Kinetiği00:12:06
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-100:12:22
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-200:15:49
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-100:14:43
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-200:19:34
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-100:13:08
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-200:10:43
1.13a-Reseptör Tipleri-100:14:36
1.13b-Reseptör Tipleri-200:08:17
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi00:15:57
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-100:17:58
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-200:13:47
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları00:16:24
1.17-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler00:13:54
1.18-İlaçların Toksik Etkileri00:18:13
1.19-İlaç Geliştirme Fazları00:16:22
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler00:18:37
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
2.1-Kemoterapötiklere Giriş00:12:14
2.2-Penisilinler00:15:15
2.3-Sefalosporinler00:13:36
2.4-Karbapenemler ve Aztreonam00:08:58
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler00:12:42
2.6-Makrolidler ve Streptograminler00:15:44
2.7-Klindamisin, Kloramfenikol ve Linezolid00:14:44
2.8-Aminoglikozidler00:15:11
2.9-Tetrasiklinler00:12:04
2.10-Sülfonamidler ve Trimetoprim00:15:11
2.11-Florokinolonlar ve Metronidazol00:14:34
2.12a-Antitüberküloz İlaçlar-100:18:28
2.12b-Antitüberküloz İlaçlar-200:19:59
2.13a-Antiviral ilaçlar-100:16:24
2.13b-Antiviral ilaçlar-200:12:42
2.13c-Antiviral ilaçlar-300:13:31
2.14a Antifungal İlaçlar-100:14:01
2.15-Antihelmintik ilaçlar00:14:04
2.16-Antimalaryal İlaçlar00:13:20
2.17-Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar00:13:22
2.14b Antifungal İlaçlar-200:10:03
2.13d-Antiviral ilaçlar-400:15:03
3. KEMOTERAPÖTİKLER-2 (ANTİNEOPLASTİK-HEMATOPOETİK İLAÇLAR)
3.1-Kanser tedavisinin genel prensipleri00:00:00
3.2a-Alkilleyici antineoplastikler-100:00:00
3.2b-Alkilleyici antineoplastikler-200:00:00
3.3a-Antimetabolitler-100:00:00
3.3b-Antimetabolitler-200:00:00
3.4a-Sitotoksik antibiyotikler-100:00:00
3.4b-Sitotoksik antibiyotikler-200:00:00
3.5a-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-100:00:00
3.5b-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-200:00:00
3.6a-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-100:00:00
3.6b-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-200:00:00
3.7a-Monoklonal antikorlar-100:00:00
3.7b-Monoklonal antikorlar-200:00:00
3.8a-Antianemik ilaçlar -100:00:00
3.8b-Antianemik ilaçlar-200:00:00
3.9-Hematopoetik büyüme faktörleri00:00:00
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4.1-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş00:18:21
4.2-Otonom Sinir Sisteminin Reseptörleri00:15:31
4.3a-Kolinerjik İlaçlar-100:12:12
4.3b-Kolinerjik İlaçlar-200:14:40
4.3c-Kolinerjik İlaçlar-300:17:54
4.4a-Antikolinerjik ilaçlar-100:18:20
4.4b-Antikolinerjik ilaçlar-200:09:12
4.5-Ganglion Blokörleri00:08:05
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-100:18:51
4.6b-Sempatomimetik ilaçlar-200:17:49
4.7-Sempatolitik İlaçlar-Alfa Blokörler00:12:18
4.8-Sempatolitik İlaçlar-Beta Blokörler00:19:29
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
5.1a-Antihipertansif İlaçlar-100:13:45
5.1b-Antihipertansif İlaçlar-200:19:59
5.2-Direkt Etkili Vazodilatörler ve Nitrik Oksit00:15:44
5.3-Renin Salınımını Etkileyen İlaçlar00:08:57
5.4-Antianginal İlaçlar-Nitratlar00:18:16
5.5-Antianginal İlaçlar-Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Diğer İlaçlar00:19:30
5.6-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar-Dijitaller00:12:46
5.7-Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar00:15:53
5.8a-Antiaritmik ilaçlar-100:12:07
5.8b-Antiaritmik ilaçlar-200:12:07
5.8c-Antiaritmik ilaçlar-300:14:09
5.9a-Diüretik ilaçlar-100:18:12
5.9b-Diüretik ilaçlar-200:13:05
5.9c-Diüretik ilaçlar-300:14:31
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-100:16:10
5.10b-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-200:16:21
5.11a-Antikogülan İlaçlar-100:15:45
5.11b-Antikogülan İlaçlar-200:17:24
5.11c-Antikogülan İlaçlar-300:19:52
5.12-Antitrombositik İlaçlar00:19:34
5.13a-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar-1 00:20:45
5.13b-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar-2 00:18:30
5.14-Astım ve KOAH'ta kullanılan ilaçlar00:22:57
5.15-Antihistaminik ilaçlar ve histamin00:00:00
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6.1-Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar00:00:00
6.2-Laksatif ve purgatif ilaçlar00:00:00
6.3-Antiemetik İlaçlar00:00:00
6.4-Diğer Gastrointestinal sistem ilaçları00:00:00
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7.1-Hipotalamus ve hipofiz hormonları00:00:00
7.2-Tiroid hastalıklarında kullanılan ilaçlar00:24:19
7.3a-Kortikosteroidler ve antagonistleri-100:00:00
7.3b-Kortikosteroidler ve antagonistleri-200:00:00
7.5-Östrojenler, Projestinler ve antagonistleri00:00:00
7.6-Hormonal kontraseptifler00:00:00
7.7-İnsulin ve analogları00:17:31
7.8a-Oral Hipoglisemik İlaçlar-100:12:07
7.9a-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-100:18:10
7.9b-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-200:14:49
7.8b-Oral Hipoglisemik İlaçlar-200:10:37
7.4-Androjenik ve antiandrojenik ilaçlar00:00:00
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
8.1a-Santral sinir sistemi transmitterleri-100:26:52
8.1b-Santral sinir sistemi transmitterleri-200:30:42
8.1c-Santral sinir sistemi transmitterleri-300:24:03
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-100:24:50
8.2b-Sedatif-hipnotik ilaçlar-200:25:49
8.2c-Sedatif-hipnotik ilaçlar-300:22:43
8.4a-Antiepileptik ilaçlar-100:22:42
8.4b-Antiepileptik ilaçlar-200:17:26
8.5a-Genel anestezikler-100:30:48
8.5b-Genel anestezikler-200:19:55
8.6-Lokal anestezikler00:28:15
8.7a-Antiparkinson ilaçlar-100:19:40
8.7b-Antiparkinson ilaçlar-200:27:17
8.8a-Antipsikotik ilaçlar-100:20:55
8.8b-Antipsikotik ilaçlar-200:24:51
8.9a-Antidepresan ilaçlar-100:30:15
8.9b-Antidepresan ilaçlar-200:22:43
8.11a-Opioid analjezikler-100:20:59
8.11b-Opioid analjezikler-200:18:13
8.12a-Madde bağımlılığı-100:30:55
8.12b-Madde bağımlılığ-200:21:50
8.10- Antimanik ilaçlar00:17:22
8.3-Alkoller00:35:23
8.4c-Antiepileptik ilaçlar-300:18:11
8.11c-Opioid analjezikler-300:21:32
8.12c-Madde bağımlılığ-300:17:37
8.14a-Antiinflamatuvar ilaçlar-100:41:07
8.14b-Antiinflamatuvar ilaçlar-200:44:49
8.14c-Antiinflamatuvar ilaçlar-III00:34:44
8.15a-Antiromatizmal ilaçlar-I00:34:00
8.15b-Antiromatizmal ilaçlar-II00:30:19
8.13b-Kas gevşeticiler -II00:32:19
8.13a-Kas gevşeticiler -I00:35:32
Picture of 3 Month
3
Monthly
1785 TL
3
SKU: MED2-3
Picture of 6 Month
6
Monthly
Old price: 5100 TL
2550 TL
6
SKU: MED2-6
Picture of 12 Month
12
Monthly
4080 TL
12
SKU: MED2-12