Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kurs etiketleri

Dahiliye - Onkoloji

  • Dahiliye tıbbın en temel branşıdır. Bu nedenle TUS sınavında da en çok soru sorulan bölümdür (klinik bilimlerin %30'u).
  • Dahiliye paketi yaklaşık 310 dersten oluşmaktadır
  • Bu eğitim ile öğrenciler ortalama 40 dakikada anlatılan dersleri 15 dakika içinde kavramış olacaktır.
  • Derslerde mümkün olduğu kadar fizyopatolojiye ve görsel içeriklere yer verilmiştir. Bu sayede hastalıkları anlama ve tanı koyma daha kolay hale gelecektir.
  • Dahiliye eğitimi sonrasında gerek dahiliye komitelerinde ve gerek TUS'un diğer tüm branşları ile ilgili bir çok soruya cevap vermek kolaylaşacaktır.
  • Ders aralarında ve sonrasında yapılan tekrarlar ile öğrenilenler pekiştirilmiş olacaktır.
  • Derslerde sadece komite vurguları değil, TUS ve YDUS soruları da sunumun içinde ve tekrarlarda verildiği için çıkmış tüm sorulara da hakim olunabilecektir.
Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Dahiliye - Onkoloji

DAHİLİYE - ONKOLOJİ

24 7:18:38 2
DAHİLİYE - ONKOLOJİ
1.ONKOLOJİYE GİRİŞ
1.1 Kanser gelişim mekanizmaları00:17:18
1.2 Kanser epidemiyolojisi ve risk faktörleri00:19:29
1.3 Kanserde tanı ve tedavi prensipleri00:24:03
1.4 Kanser taraması ve önlenmesi00:18:58
2.KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
2.1 Alkilleyici ilaçlar00:18:50
2.2 Antimetabolitler00:14:06
2.3 Antitümör antibiyotikler00:10:55
2.4 Tübülin protein inhibisyonu yapan ilaçlar00:09:46
2.5 Topoizomeraz inhibitörleri00:08:10
2.6 Hedefe yönelik tedaviler -Tirozin kinaz inhibitörleri00:22:42
2.7 mTOR inhibitorleri - Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri -Parp inhibitörleri00:11:43
2.8 Monoklonal antikorlar00:18:20
2.9 Hormonal tedaviler00:23:46
2.10 İmmünoterapi00:24:50
3.ONKOLOJİDE PARANEOPLASTİK SENDROMLAR
3.1 Endokrinolojik paraneoplastik sendromlar00:23:53
3.2 Hematolojik paraneoplastik sendromlar00:18:27
3.3 Diğer paraneoplastik sendromlar00:15:02
4.ONKOLOJİK ACİLLER
4.1a Febril nötropeni-100:22:36
4.1b Febril nötropeni-200:19:27
4.2a Tümör lizis sendromu-100:17:08
4.2b Tümör lizis sendromu-200:18:37
4.3 Vena kava superior sendromu00:23:01
4.4 Malign hiperkalsemi00:23:44
4.5 Diğer onkolojik aciller00:13:47
3 Aylık
Aylık
160 TL
112 TL
3 Aylık