Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kurs etiketleri

Meme - Endokrin

 • Genel cerrahi hem tıp fakültesi eğitiminde ve hem de TUS sınavlarında klinik bilimlerde ağırlığı olan ana dallardan bir tanesidir.
 • TUS da Klinik bilimlere ait 120 sorudan ortalama 26 soru genel cerrahiden gelmektedir.
 • Konu içerikleri açısından cerrahi, başta anatomi ve patoloji olmak üzere pek çok temel bilim dalları ile iç içedir.
 • Gastroenteroloji, endokrinoloji genel cerrahiyle et ile tırnak gibidir.
 • Genel cerrahiyi çalışmakla diğer dallardan da çok sayıda soru yakalarsınız. Özetle TUS’ta başarının anahtarlarından birisi de genel cerrahidir.
 • Genel cerrahi derslerini adından hareketle genel ve cerrahi başlıkları altında iki ana bölümde değerlendirebilirsiniz.
 • Şok, asit-baz dengesi bozuklukları, yara iyileşmesi, hemostaz ve transfüzyon gibi genel konulara karşılık meme-endokrin, gastrointestinal, hepatobiliyer ve kolorektal başlıkları altında cerrahi konular anlatıldı.
 • Konuyla ilgili temel bilgiler yani anatomi, fizyoloji ve patoloji bilgileri özetlendikten sonra patofizyolojik mekanizmalar üzerinden kolay anlaşılır hale getirildi.
 • Hafızanızda somut şekilde kalması için anlaşılır şekil ve resimlerle zenginleştirildi.
 • Komite sınavlarınızda ve TUS’ta çıkma potansiyeli olan bilgiler sorularla tekrar edilerek vurgulandı.
 • Ayrıca konuyla ilgili şu ana kadar çıkan TUS soruları üzerinden bir tekrar daha yapıldı.
Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Meme - Endokrin

MEME - ENDOKRİN

23 7:10:41 2
1.Meme hastalıkları
1.1-Anatomi, fizyoloji00:20:35
1.2-Tanı yöntemleri-görüntüleme biyopsi00:23:06
1.3-Jinekomasti, inflamatuvar hastalıklar, meme başı akıntısı00:15:13
1.4-Benign neoplastik hastalıklar00:18:22
1.5a-Meme kanseri-epidemiyoloiji, etiyoloji00:14:27
1.5b-Meme kanseri-klinik tablo, evreleme00:21:46
1.5c-Meme kanseri-klinikopatoloji, tedavi, erkek meme kanseri00:32:08
2.Tiroid hastalıkları
2.1-Tiroid anatomi, histoloji, fizyoloji00:14:52
2.2-Tiroid fizyoloji, fonksiyon testleri, görüntüleme00:13:09
2.3-Tiroid gelişim anomalileri, benign hastalıklar, Graves00:26:04
2.4-Guatr, tiroid nodüllerine yaklaşım, hipotiroidi00:26:31
2.5-Tiroiditler00:11:39
2.6a-Tiroid kanserleri-papiller tiroid kanseri00:23:30
2.6b-Tiroid kanserleri-folliküler karsinom, hürthle hücreli karsinom00:14:16
2.6c-Tiroid kanserleri-medüler tiroid kanseri00:14:23
2.6d-Tiroid kanserleri-anaplastik kanser, tiroid lenfoması, komplikasyonlar00:17:18
3.Paratiroid hastalıkları
3.1-Embriyoloji, anatomi, primer hiperparatiroidizm00:14:24
3.2-Sekonder hiperparatiroidizm00:22:50
3.3-Tersiyer hiperparatiroidizm00:20:27
4.Adrenal bez cerrahi hastalıkları
4.1-Adrenal anatomi ve fizyolojisi00:11:27
4.2-Adrenal korteks hastalıkları, primer hiperaldosteronizm00:10:59
4.3-Adrenal korteks hastalıkları, cushing sendromu00:23:33
4.4-Adrenal medülla hastalıkları, feokromositoma, insidentaloma00:19:42
3 Aylık
Aylık
200 TL
140 TL
3 Aylık