Grundlagenwissenschaften + Klinische Wissenschaften

Teme Klinik Paketi MediMAKS'ta bulunan tüm derslerimizi izlemenize olanak sağlayan paketimizdir.
Bu paketimiz yaklaşık [[kurs_sure[[ saatlik Temel ve Klinik Bilimler derslerinin (Patoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Mikrobiyoloji,     Histoloji – Dahiliye, Pediatri, Genel Cerrahi, Kadın Doğum ve Küçük Stajlar) videolarını ve ders notlarını içermektedir.

Kursvorschau preview.mini.text
Grundlagenwissenschaften + Klinische Wissenschaften

PEDİATRİ

0 0:0:0 2
PEDİATRİ - ENFEKSİYON
PEDİATRİ - KARDİYOLOJİ
PEDİATRİ - HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ
PEDİATRİ - GASTROENTEROLOJİ
PEDİATRİ - YENİDOĞAN
PEDİATRİ - NEFROLOJİ
PEDİATRİ - ENDOKRİN
PEDİATRİ - ROMATOLOJİ
PEDİATRİ - NOROLOJİ

GENEL CERRAHİ

0 0:0:0 2
GENEL CERRAHİ GENEL KONULAR
GENEL CERRAHİ GASTROİNTESTİNAL
GENEL CERRAHİ HEPATOBİLİYER
GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN
GENEL CERRAHİ KOLOREKTAL

DAHİLİYE

0 0:0:0 2
DAHİLİYE-ROMATOLOJİ
DAHİLİYE - GASTROENTEROLOJİ
DAHİLİYE - KARDİYOLOJİ
DAHİLİYE - HEMATOLOJİ
DAHİLİYE - NEFROLOJİ
DAHİLİYE - GÖĞÜS HASTALIKLARI
DAHİLİYE - ONKOLOJİ
DAHİLİYE - HEPATOLOJİ

BİYOKİMYA

0 0:0:0 2
1. Biyokimyaya giriş
2. Karbonhidratlar
3. Lipidler
4. Aminoasitler
5. Proteinler
6. Enzimler
7. Vitaminler ve Mineraller
8. Hormonlar
9.Hem Metabolizması
10.Metabolizmanın Entegrasyonu
11. Nükleik asitler ve Genom
12.Klinik Biyokimya

FARMAKOLOJİ

0 0:0:0 2
1. GENEL FARMAKOLOJİ
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
3. KEMOTERAPÖTİKLER-2 (ANTİNEOPLASTİK-HEMATOPOETİK İLAÇLAR)
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

PATOLOJİ

0 0:0:0 2
1. GENEL PATOLOJİ
2. NEOPLAZİ
3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4.DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
6. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
7. GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
8. HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI
10. SANTRAL SİNİR SİSTEM HASTALIKLARI
11. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
12. KEMİK, EKLEM ve YUMUŞAK DOKU HATALIKLARI
13. PERİFERİK SİNİRLER VE KAS HASTALIKLARI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

0 0:0:0 2
Hücre
Dokular
Organ ve Sistemlerin Histolojisi ve Embriyolojisi
Genel Embriyoloji Dersleri

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

0 0:0:0 2
1. Genel Jinekoloji ve Üreme Endokrinolojisi
2. Jinekolojik Onkoloji
3. Obstetri
1. MATERNAL-FÖTAL FAKTÖRLER VE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI
2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
3. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
4. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
5. PULMONER HİPERTANSİYON
6. İNFEKTİF ENDOKARDİT
7. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
8. KALP YETMEZLİĞİ
9. HİPERTANSİYON
10. PERİKARD HASTALIKLARI
11. KARDİYOMİYOPATİLER
12. MİYOKARDİTLER

KÜÇÜK STAJLAR

0 0:0:0 2
1. DERMATOLOJİ
2. PSİKİYATRİ
3. KBB
4. GÖZ
5. ORTOPEDİ
6. ÜROLOJİ
7. FTR
8. NÖROLOJİ
9. HALK SAĞLIĞI
10. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Bild von Temel Klinik Bilimler - 3 Aylık
3 Aylık
product.variant.month
3696 TL
3 Aylık
Artikelnummer: MED1-3
Bild von Temel Klinik Bilimler - 6 Aylık
6 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 10560 TL
5280 TL
6 Aylık
Artikelnummer: MED1-6
Bild von Temel Klinik Bilimler - 12 Aylık
12 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 15000 TL
8448 TL
12 Aylık
Artikelnummer: MED1-12