Merhaba...

Gynecology and Obstetrics

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum, dersi derste anlamanın zor olduğu branşlardan birisidir.
  • Çünkü konular genelde kısa sürede anlatılamayacak kadar detaylı ve karmaşıktır.
  • Bu nedenle hem TUS sınavlarında hem de komite sınavlarında gelecek olan sorular, istenirse çok zor yerlerden sorulabilmektedir.
  • Bu sınavlara hazırlanabilmek için bir kılavuz ve soru gelebilecek yerlere işaret edecek olan iyi bir kaynağa ihtiyaç dolayısıyla kaçınılmazdır.
  • Medimaks Kadın Doğum dersleri ile bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, çıkmış ve çıkabilecek sorulara hâkim olacaksınız.
  • Klinik dersler arasında ana derslerden birisi olduğu için içerisinde fizyolojiden mikrobiyolojiye, anatomiden patolojiye kadar birçok temel ders ve özellikle pediatriden olmak üzere diğer klinik derslerden de soru yakalama fırsatı elde edeceksiniz.
Preview this course Click for free demo lessons
Gynecology and Obstetrics

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

49 8:52:13 2
1. Genel Jinekoloji ve Üreme Endokrinolojisi
1.1-Kadın Genital Sistem Anatomisi00:30:11
1.2-Jinekolojik Muayene00:17:42
1.3a-Üreme Fizyolojisi-100:16:22
1.3b-Üreme Fizyolojisi-200:13:23
1.4-Kadın Genital Sistem Embriyolojisi00:21:18
1.5a-Seksüel Gelişim Bozuklukları 100:14:58
1.5b-Seksüel Gelişim Bozuklukları-200:13:38
1.6-Puberte ve Anormallikleri00:16:06
1.7-Menstrüel Siklus Fizyolojisi00:20:13
1.8-Amenore00:24:37
1.9-Hiperprolaktinemi00:07:15
1.10-Anormal Uterin Kanamalar00:15:49
1.11-Hiperandrojenizm00:18:37
1.12-Polikistik Over Sendromu00:12:42
1.13-İnfertilite00:19:46
1.14a-Kontrasepsiyon-100:11:19
1.14b-Kontrasepsiyon-200:27:26
1.15-Menopoz00:25:34
1.16-Pelvik Ağrılar00:23:17
1.17-Pelvik Kitleler00:21:35
1.18-Genital Enfeksiyonlar00:30:14
1.19-Ürojinekoloji00:15:04
2. Jinekolojik Onkoloji
2.1-Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları00:14:26
2.2-Vajenin Premalign ve Malign Hastalıkları00:04:40
2.3-Serviksin Premalign ve Malign Hastalıkları00:23:32
2.4-Korpus Uterinin Premalign ve Malign Hastalıkları00:22:13
2.5-Tuba ve Overin Premalign ve Malign Hastalıkları00:00:00
2.6-Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar00:00:00
3. Obstetri
3.1-Maternal-Plasental-Fetal Sistem00:21:31
3.2-Abortuslar00:13:51
3.3-Ektopik Gebelik00:14:54
3.4-Fetal Fizyoloji00:00:00
3.5-Maternal Fizyoloji00:00:00
3.6-Gebelik ve İlaç Kullanımı00:00:00
3.7-Perinatal Enfeksiyonlar00:00:00
3.8-Prenatal Değerlendirme00:00:00
3.9-Fetal Monitorizasyon00:00:00
3.10-Normal Doğum00:00:00
3.11-Normal Doğum Komplikasyonları00:00:00
3.12-Anormal Doğum Eylemi00:00:00
3.13-Operatif Doğumlar00:00:00
3.14-Puerperium ve Puerperal Hastalıklar00:00:00
3.15-Amniyon Sıvı Hastalıkları00:00:00
3.16-Antepartum Kanamalar ve Plasenta-Kordon Anomalileri00:00:00
3.17-Erken Membran Rüptürü, Preterm Eylem ve Postterm Gebelik00:00:00
3.18-Fetal Gelişim Bozuklukları ve Fetal Ölüm00:00:00
3.19-Hidrops Fetalis00:00:00
3.20-Çoğul Gebelikler00:00:00
3.21-Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar00:00:00
3 Aylık
Monthly
Old price: 840 TL
420 TL
3 Aylık
SKU: MED12-3
6 Aylık
Monthly
Old price: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
SKU: MED12-6
12 Aylık
Monthly
Old price: 2000 TL
960 TL
12 Aylık
SKU: MED12-12