Histologie und Embryologie

 • Unser Schulungspaket besteht aus 4 Hauptthemen gemäß der TUS-Fragenverteilung:
  • Zelle
  • Grundtexturen
  • Entwicklung von Organen und Systemen mit Histologie
  • Allgemeine Embryologie
 • In den Vorträgen wurden alle TUS-Fragen zum Thema geäußert und die Informationsmöglichkeiten besonders hervorgehoben.
 • Ihr Verständnis der Histologie-Embryologie wird wesentlich zu Ihrem besseren Verständnis der Anatomie und Pathologie beitragen.
 • Die Themen, die der Physiologie und Biochemie nahe stehen, ermöglichen es Ihnen, auch Fragen aus diesen Bereichen zu stellen.
 • Die Dreharbeiten für den Rest unserer Lektionen gehen weiter und werden bis zum 30 November 2021 in das System hochgeladen. 
Kursvorschau preview.mini.text
Histologie und Embryologie

Hücre

14 17:33:51 2
1.Hücre
1.1 Hücre (Organeller I)00:14:26
1.2 Hücre (Organeller II)00:16:43
1.3 Hücre (Organeller III)00:08:01
1.4 Hücre (Organeller IV)00:14:47
1.5 Hücre (Organeller V)00:15:07
1.6 Hücre (Hücre iskeleti I)00:19:21
1.6 Hücre (Hücre iskeleti II)00:15:08
1.7 Hücre (Apikal yüz farklanmaları)00:18:22
1.8 Hücre (Hücre membranı ve madde taşınımı I)00:20:33
1.8 Hücre (Hücre membranı ve madde taşınımı II)00:22:48
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi I)00:14:53
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi II)00:10:42
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi III)00:14:10
1.10 Hücre (Histolojik teknikler ve boyalar)00:00:00

Dokular

27 17:33:51 2
2. Epitel Dokusu
2.1 Epitel dokusu (Örtü Epiteli I)00:11:16
2.2 Epitel dokusu (Örtü Epiteli II)00:12:23
2.3 Epitel dokusu (Bağlantı birimleri I)00:15:12
2.4 Epitel dokusu (Bağlantı birimleri II)00:12:18
2.5 Epitel dokusu (Salgı epiteli I)00:16:31
2.6 Epitel dokusu (Salgı epiteli II)00:08:18
3. Bağ Dokusu
3.1 Bağ dokusu (Tip ve dağılımları)00:14:07
3.2 Bağ dokusu (Hücreler)00:15:48
3.3 Bağ dokusu (ESM kollajen lifler)00:19:42
3.4 Bağ dokusu (ESM retiküler ve elastik lifler)00:18:23
3.5 Bağ dokusu (ESM temel madde)00:17:52
4. Yağ, Kıkırdak ve Kemik Dokusu
4.1 Kıkırdak ve Yağ Dokusu00:21:33
4.2 Kemik Dokusu (Temel Bileşenleri, Spongiöz ve Kompakt Kemik Yapısı)00:22:21
4.3 Kemik Dokusu (Kemik Hücreleri I)00:16:16
4.4 Kemik Dokusu (Kemik Hücreleri II)00:10:20
4.5 Kemik Dokusu (Osteogenezis)00:21:01
5. Kas Dokusu
5.1 Kas Dokusu (İskelet kası I)00:12:16
5.2 Kas Dokusu (İskelet kası II)00:13:27
5.3 Kas Dokusu (İskelet kası III)00:18:40
5.4 Kas Dokusu (İskelet kası IV)00:18:44
5.5 Kas Dokusu (Kalp Kası)00:16:24
5.6 Kas Dokusu (Düz kas)00:11:42
6. Sinir Dokusu
6.1 Sinir dokusu (Nöron yapısı ve tipleri)00:25:27
6.2 Sinir dokusu (Glia hücreleri)00:22:22
7. İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri
7.1 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri I00:20:55
7.2 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri II00:21:38
7.3 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri III00:21:05

Organ ve Sistemlerin Histolojisi ve Embriyolojisi

45 17:33:51 2
8. Solunum Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
8.1 İletim bölümü I00:17:01
8.2 İletim bölümü II00:25:49
8.3 Solunum bölümü00:18:30
8.4 Solunum Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:25:08
8.5 Faringeal Apparatus00:00:00
8.6 Yüz ve Damak Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
9. Kalp ve Damar Histolojisi ve Embriyolojisi
9.1 Kalp histolojisi00:00:00
9.2 Damar Histolojisi00:00:00
9.3 Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
9.4 Fetal Dolaşım00:00:00
10. Periferik Kan, Kemik İliği ve İmmün Sistem Histolojisi
10.1 Kan Hücreleri00:00:00
10.2 Kemik İliği ve Kan Yapımı00:00:00
10.3 Primer Lenfoid Organlar (Timus ve Kemik İliği)00:00:00
10.4 Sekonder Lenfoid Organlar (Dalak, Lenf Nodu ve MALT)00:00:00
11. Sindirim Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
11.1 Oral kavite ve GIT genel hitolojik organizasyonu00:00:00
11.2 Özofagus, Mide ve barsak Histolojisi00:00:00
11.3 Karaciğer, Safra Kesesi ve Pankreas Yapısı00:00:00
11.4 Sindirim Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
12. Üriner Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
12.1 Böbrek Histolojisi00:00:00
12.2 Üreter, Mesane ve Üretra Histolojisi00:00:00
12.3 Üriner Sistem Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
13. Erkek Üreme Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
13.1 Testis, genital kanallar, prostat ve seminal vezikül yapısı00:00:00
13.2 Erkek Üreme Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
14. Kadın Üreme Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
14.1 Ovaryum, tuba uterina ve vajina histolojisi00:00:00
14.2 Uterus yapısı ve Menstrüel Siklus00:00:00
14.3 Kadın Üreme Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00
15. Endokrin Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
15.1 Hipotalamus, Hipofiz ve Epifiz Histolojisi00:00:00
15.2 Tiroid, Paratiroid ve Adrenal Bez Histolojisi00:00:00
15.3 Endokrin organların embriyolojisi00:00:00
16. Göz Histolojisi ve Embriyolojisi
16.1 Göz Histolojisi (Genel Organizasyon ve Sklera)00:17:29
16.2 Göz Histolojisi (Kornea)00:24:55
16.3 Göz Histolojisi (Uvea-Koroid ve Siliyer Cisim)00:27:04
16.4 Göz Histolojisi (İris ve Lens)00:21:10
16.5 Göz Histolojisi (Retina)00:34:04
16.6 Göz Histolojisi (Gözün Aksesuvar Yapıları ve Göz Gelişimi)00:23:41
17. Kulak Histolojisi ve Embriyolojisi
17.1 Kulak Histolojisi (Dış ve Orta Kulak)00:21:04
17.2 Kulak Histolojisi ( İç Kulak)00:35:27
17.3 Kulak Histolojisi (Kulak Gelişimi)00:17:36
18. Deri Histolojisi
18.1 Deri Histolojisi (Genel Yapılanma ve Epidermis)00:26:12
18.2 Deri Histolojisi (Epidermisdeki Hücreler)00:16:41
18.3 Deri Histolojisi (Dermis ve Epidermis Ekleri)00:22:51
18.4 Deri Histolojisi (Deri Duyu Organlar)00:18:07
19.Santral Sinir Sistemi Histolojisi ve Gelişimi
19.1 Serebrum ve Serebellum Histolojisi00:00:00
19.2 Meninksler, pleksus koroideus ve Medulla Spinalis00:00:00
19.3 Sinir Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:00:00

Genel Embriyoloji Dersleri

0 17:33:51 2
20.Genel Embriyoloji Dersleri
3 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 840 TL
420 TL
3 Aylık
Artikelnummer: MED4-3
6 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
Artikelnummer: MED4-6
12 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 1000 TL
900 TL
12 Aylık
Artikelnummer: MED4-12