Kleine Praktika

TUS’ta yaklaşık 25 adet soru Küçük Stajlardan çıkmaktadır.
MediMAKS Küçük Stajlar Paketi ile hazırlananlar;
En güncel textbooklar referans alınarak hazırlanmış olan bu paket sayesinde konuları kolay ve kalıcı olarak öğrenir.
Çıkmış ve çıkabilecek Küçük Staj sorularını rahatlıkla cevaplar.
Diğer branşlarlar ile ilgili olan kesişim noktalarından çıkabilecek soruları kolayca çözer.
Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 15 Kasım 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır.

Kursvorschau preview.mini.text
Kleine Praktika

Küçük Stajlar

77 28:1:16 2
1. DERMATOLOJİ
1.1-Dermatolojide temel kavramlar00:21:39
1.2-Papüloskuamöz hastalıklar00:23:03
1.3-Büllöz hastalıklar00:24:53
1.4-Derinin mikrobiyal hastalıkları00:37:40
1.5a-Deri tümörleri-100:11:37
1.5b-Deri tümörleri-200:24:49
1.6-Diğer dermatoloji konuları00:28:34
2. PSİKİYATRİ
2.1-Psikotik hastalıklar00:23:20
2.2-Psikoz tedavisi00:14:34
2.3-Afektif bozukluklar00:26:40
2.4-Nevrozlar ve stresle ilgili bozukluklar00:26:32
2.5-Organik bozukluklar ve yeme bozuklukları00:15:36
2.6-Madde kullanım bozuklukları ve otizm spektrum bozukluğu00:22:19
2.7-Diğer psikiyatri konuları00:24:59
3. KBB
3.1a-Kulak hastalıkları-100:17:09
3.1b-Kulak hastalıkları-200:30:42
3.2-Rinoloji00:22:17
3.3a-Baş ve boyun hastalıkları-100:17:46
3.3b-Baş ve boyun hastalıkları-200:23:07
3.3c-Baş ve boyun hastalıkları-300:16:43
3.4-Maksillofasiyal travmalar00:15:01
4. GÖZ
4.1-Optik ve refraksiyon00:28:32
4.2-Göz kapağı ve orbita hastalıkları00:09:59
4.3-Konjunktiva hastalıkları00:28:57
4.4-Kornea hastalıkları00:16:02
4.5-Lens hastalıkları00:17:42
4.6-Uvea hastalıkları00:15:24
4.7a-Retina hastalıkları-100:17:08
4.7b-Retina hastalıkları-200:21:39
4.8-Glokom00:20:16
4.9-Optik sinir hastalıkları00:19:08
4.10-Oftalmolojide semptomlar00:16:35
4.11-Sistemik hastalıklar ve göz00:17:14
5. ORTOPEDİ
5.1-Gelişimsel kalça displazileri00:22:10
5.2-Kemik ve eklem enfeksiyonları00:23:03
5.3-Benign kemik tümörleri00:26:08
5.4-Malign kemik tümörleri00:24:41
5.5-Kırıklar00:23:23
5.6a-Diğer ortopedi konuları-100:23:47
5.6b-Diğer ortopedi konuları-200:20:37
6. ÜROLOJİ
6.1-Taş hastalığı00:00:00
6.2-Böbrek tümörleri00:00:00
6.3-Mesane kanseri00:00:00
6.4-Benign prostat hiperplazisi00:00:00
6.5-Prostat kanseri00:00:00
6.6-Testis ve skrotum tümörleri00:00:00
6.7-Üriner obstru?ksiyon ve vezikou?reteral reflu?00:00:00
6.8-İdrar yolları enfeksiyonları00:00:00
6.9- Diğer üroloji konuları00:00:00
7. FTR
7.1- Spinal kord yaralanmaları00:17:47
7.2-Vertebra hastalıkları00:19:14
7.3-Ağrılı kas sendromları00:21:01
7.4-Ekstremitelerin kas, tendon ve eklem bozuklukları00:29:11
7.5-Fizik tedavi modaliteleri00:15:32
8. NÖROLOJİ
8.1-Baş ağrısı00:46:15
8.2-Epilepsi00:34:27
8.3-Serebrovasküler hastalıklar00:34:13
8.4-Koma00:34:13
8.5-Demans00:24:54
8.6-Hareket bozuklukları00:35:11
8.7-Myelin hastalıkları00:32:23
8.8-Periferik sinir sistemi hastalıkları00:29:18
8.9-Kas ve nöromusküler kavşak hastalıkları00:31:49
8.10-Motor nöron hastalıkları00:21:47
8.11-Yu?ksek kortikal fonksiyonlar ve serebellar sendromlar00:24:26
8.12-diğer nöroloji konuları00:29:54
9. HALK SAĞLIĞI
9.1-Koruyucu hekimlik ve hastalıklardan korunma00:17:09
9.2-Bulaşıcı hastalıklarla mücadele00:34:56
9.3a-Epidemiyolojik araştırmalar-100:38:12
9.3b-Epidemiyolojik araştırmalar-200:39:46
9.4-Sağlık ölçütleri00:39:59
9.5-Diğer halk sağlığı konuları00:34:45
10. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
10.1-Hidrosefali ve ilis?kili hastalıklar00:33:20
10.2-Beyin kanamaları ve hematomlar00:23:31
10.3-Santral sinir sistemi tu?mo?rleri00:29:58
10.4-Disk hernisi ve omurilik hastalıkları00:28:24
10.5-Beyin ve sinir cerrahisinde dig?er konular00:18:16
3 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 840 TL
420 TL
3 Aylık
Artikelnummer: MED13-3
6 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
Artikelnummer: MED13-6
12 Aylık
product.variant.month
960 TL
12 Aylık
Artikelnummer: MED13-12