Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Klinik Bilimlere Giriş Komitesi

Klinik Bilimlere Giriş Komite Paketi

Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Klinik Bilimlere Giriş Komitesi

KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ KOMİTESİ

65 17:57:41 2
1. GENEL FARMAKOLOJİ
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları00:15:32
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-100:15:22
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-200:08:10
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi00:16:22
1.4-İlaçların Emilimi00:12:38
1.5-İlaçların Dağılımı-100:11:18
1.5-İlaçların Dağılımı-200:15:45
1.6a-İlaçların Metabolizması-100:14:20
1.6b-İlaçların Metabolizması-200:12:38
1.7-Farmakogenetik00:16:31
1.8a-İlaçların atılımı-100:14:24
1.8b-İlaçların atılımı-200:08:12
1.9-Eliminasyon Kinetiği00:12:06
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-100:12:22
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-200:15:49
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-100:14:43
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-200:19:34
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-100:13:08
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-200:10:43
1.13a-Reseptör Tipleri-100:14:36
1.13b-Reseptör Tipleri-200:08:17
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi00:15:57
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-100:17:58
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-200:13:47
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları00:16:24
1.17-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler00:13:54
1.18-İlaçların Toksik Etkileri00:18:13
1.19-İlaç Geliştirme Fazları00:16:22
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler00:18:37
1. GENEL PATOLOJİ
1.1 Patolojiye giriş00:10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar00:14:50
1.3a Hücre hasarı morfolojisi00:10:44
1.3b Hücre hasarı mekanizmaları00:18:31
1.3c Adaptasyon00:23:02
1.4a Apopitoz00:21:10
1.4b Nekroz00:16:04
1.4c Nekropitoz, piropitoz00:09:12
1.5 Hücre içi birikimler00:23:23
1.6a İnflamasyon hücreleri 100:11:51
1.6b İnflamasyon hücreleri 200:17:11
1.6c Akut inflamasyon 100:22:42
1.6d Akut inflamasyon 200:13:04
1.6e Akut inflamasyonun sistemik etkileri ve iltihabın morfolojik tipleri00:16:12
1.7a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-100:23:00
1.7b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-200:15:13
1.8 Kronik inflamasyon00:17:43
1.9a Doku Onarımı 100:30:03
1.9b Doku Onarımı 200:36:08
1.9c Doku Onarımı 3 (Yara Onarımı)00:16:56
1.10a Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 100:17:02
1.10b Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 200:27:31
1.10c Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 300:16:28
1.10d Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 400:22:05
1.10e Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 500:12:48
1.10f Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 600:11:05
1.10g Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 700:14:30
1.11a İmmünopatoloji , genel bilgiler 1 00:19:22
1.11b İmmünopatoloji , genel bilgiler 200:20:24
1.12 Doku transplantasyon patolojisi00:21:16
1.13.a Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 100:13:04
1.13.b Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 200:24:26
1.13.c Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 300:09:12
1.13.d Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 400:21:53
1.14 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS00:22:35
1.15 Amiloidozis00:22:36
3 Aylık
Aylık
360 TL
252 TL
3 Aylık