Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Kurs etiketleri

Genel Cerrahi - Genel Konular-1

 • Genel cerrahi hem tıp fakültesi eğitiminde ve hem de TUS sınavlarında klinik bilimlerde ağırlığı olan ana dallardan bir tanesidir.
 • TUS da Klinik bilimlere ait 120 sorudan ortalama 26 soru genel cerrahiden gelmektedir.
 • Konu içerikleri açısından cerrahi, başta anatomi ve patoloji olmak üzere pek çok temel bilim dalları ile iç içedir.
 • Gastroenteroloji, endokrinoloji genel cerrahiyle et ile tırnak gibidir.
 • Genel cerrahiyi çalışmakla diğer dallardan da çok sayıda soru yakalarsınız. Özetle TUS’ta başarının anahtarlarından birisi de genel cerrahidir.
 • Genel cerrahi derslerini adından hareketle genel ve cerrahi başlıkları altında iki ana bölümde değerlendirebilirsiniz.
 • Şok, asit-baz dengesi bozuklukları, yara iyileşmesi, hemostaz ve transfüzyon gibi genel konulara karşılık meme-endokrin, gastrointestinal, hepatobiliyer ve kolorektal başlıkları altında cerrahi konular anlatıldı.
 • Konuyla ilgili temel bilgiler yani anatomi, fizyoloji ve patoloji bilgileri özetlendikten sonra patofizyolojik mekanizmalar üzerinden kolay anlaşılır hale getirildi.
 • Hafızanızda somut şekilde kalması için anlaşılır şekil ve resimlerle zenginleştirildi.
 • Komite sınavlarınızda ve TUS’ta çıkma potansiyeli olan bilgiler sorularla tekrar edilerek vurgulandı.
 • Ayrıca konuyla ilgili şu ana kadar çıkan TUS soruları üzerinden bir tekrar daha yapıldı.
Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Genel Cerrahi - Genel Konular-1

GENEL KONULAR-1

25 6:59:15 2
1.Sıvı elektrolit metabolizması
1.1-Genel tanımlamalar ve vücut su dengesi00:19:01
1.2-Volüm değişiklikleri00:18:19
1.3-Konsantrasyon değişiklikleri, hiponatremi, hipernatremi00:24:31
1.4-Konsantrasyon değişiklikleri, hiperkalemi, hipokalemi00:14:38
2.Asit baz dengesi ve bozuklukları
2.1-Tanımlamalar, tampon sistemleri00:11:37
2.2-Henderson Hasselbach denklemi, baz fazlalığı, anyon gap00:10:26
2.3-Respiratuvar asidoz ve alkaloz, metabolik asidoz ve alkaloz00:22:22
2.4-Arteriyel kan gazı, kompansasyon00:10:27
3.Cerrahi hemostaz
3.1-Tanımlamalar, hemostaz aşamaları, primer hemostaz00:14:39
3.2-Sekonder hemostaz00:10:34
3.3-Doğumsal hemostaz bozuklukları00:08:46
3.4-Edinsel hemostaz bozuklukları00:15:20
4.Transfüzyon
4.1-Kan grupları, depolama, kan ürünleri00:12:35
4.2-Endikasyonları, komplikasyonları00:13:24
5.Şok
5.1-Tanımlamalar, şokun evreleri, patofizyolojisi00:15:18
5.2-Hipovolemik şok ve tedavisi00:24:29
5.3-Septik şok, kardiyojenik şok, obstrüktif şok00:23:16
6.Cerrahi enfeksiyonlar
6.1-Tanımlama, kolaylaştıran faktörler, yara sınıflaması00:14:57
6.2-Proflaktik antibiyotik kullanımı00:17:12
6.3-Enfeksiyonlar-yumuşak doku, nekrotizan, nozokomiyal00:20:35
7.Yara iyileşmesi
7.1-Tanımlama, yara çeşitleri ve kapanması tipleri00:12:24
7.2-Dönemleri ve 3 temel biyolojik mekanizma00:16:26
7.3-Kollajen, sitokinler, etkileyen faktörler, klinik problemler00:19:44
8.Yanık
8.1-Etiyoloji, ciddiyet faktörleri, sistemik yanıt, komplikasyonlar 00:26:47
8.2-Tedavi, inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları00:21:28
3 Aylık
Aylık
200 TL
140 TL
3 Aylık