Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kurs etiketleri

Genel Patoloji

  • Medimaks Patoloji ile hazırlananlar; Genel patolojiden sistemik patolojiye kadar tüm patoloji konularını kolay ve kalıcı olarak öğrenir.
  • Bütüncül bir bakış ile hastalıkları başta patofizyolojileri olmak üzere genel olarak anlar, kavrar.
  • Gereksiz ayrıntılardan kaçınılarak hazırlanmış, soru potansiyelli noktalar vurgulanmış derslerle az zamanda çok mesafe kateder.
  • Patoloji dersi ile temel bilimler ile klinik bilimler arasında sağlam köprü oluşturur.
  • Özellikle cerrahi branşlar olmak üzere tüm klinik derslerin anlaşılması, kavranması için kendine temel oluşturur.
  • Hem komite sınavlarında patoloji sorularını hem TUS patoloji sorularını, hatta klinik bilim sorularını rahatlıkla yapar.
Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Genel Patoloji

GENEL PATOLOJİ

36 11:3:59 2
1.1 Patolojiye giriş00:10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar00:14:50
1.3a Hücre hasarı morfolojisi00:10:44
1.3b Hücre hasarı mekanizmaları00:18:31
1.3c Adaptasyon00:23:02
1.4a Apopitoz00:21:10
1.4b Nekroz00:16:04
1.4c Nekropitoz, piropitoz00:09:12
1.5 Hücre içi birikimler00:23:23
1.6a İnflamasyon hücreleri 100:11:51
1.6b İnflamasyon hücreleri 200:17:11
1.6c Akut inflamasyon 100:22:42
1.6d Akut inflamasyon 200:13:04
1.6e Akut inflamasyonun sistemik etkileri ve iltihabın morfolojik tipleri00:16:12
1.7a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-100:23:00
1.7b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-200:15:13
1.8 Kronik inflamasyon00:17:43
1.9a Doku Onarımı 100:30:03
1.9b Doku Onarımı 200:36:08
1.9c Doku Onarımı 3 (Yara Onarımı)00:16:56
1.10a Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 100:17:02
1.10b Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 200:27:31
1.10c Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 300:16:28
1.10d Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 400:22:05
1.10e Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 500:12:48
1.10f Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 600:11:05
1.10g Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 700:14:30
1.11a İmmünopatoloji , genel bilgiler 1 00:19:22
1.11b İmmünopatoloji , genel bilgiler 200:20:24
1.12 Doku transplantasyon patolojisi00:21:16
1.13.a Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 100:13:04
1.13.b Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 200:24:26
1.13.c Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 300:09:12
1.13.d Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 400:21:53
1.14 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS00:22:35
1.15 Amiloidozis00:22:36
3 Aylık
Aylık
200 TL
140 TL
3 Aylık