Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Destek Talebi Aç
Talebi Oluştur
İptal
Ekle
Dakika
Quiz
Döküman
Ekle
Süre Doldu
Çalışma Planı
Renk Seçiniz
Plan Oluştur
İptal
14:00 - 15:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea.
KAYDET
Not Al
Notu Güncelle
İptal
Not Al
Notu Oluştur
İptal
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Anatomi, Kemikler
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
TUS Dahiliye
0.00 (0 Puan)
1 27 Saat 0 Son Güncellenme Tarihi: 05/07/2021
Öğretme Tekniklerimiz
  •    Soru Çözümlü
  •    MediMAKS Tekniği
  •    Görsel Destekli Öğretme Tekniği
  •    Eğitim Sonrası Online Quizler
3 Aylık
Satın Al
6 Aylık
750.00
Satın Al
12 Aylık
1000.00
Satın Al
Eğitmenler
Dahi MAKS
0.00
Kurs Açıklaması
Kurs İçeriği
3Aylık
6Aylık
12Aylık
DAHİLİYE-ROMATOLOJİ
0.00
1
0 Saat
0
1. ROMATOLOJİYE GİRİŞ
1.1 Romatoljide anamnez ve fizik muayene
1.2 Romatolojide laboratuvar testleri
2. ROMATOİD ARTRİT
2.1 Romatoid Artrit- Patogenez
1.2 Romatolojide laboratuvar testleri
3. BAĞ DOKU HASTALIKLARI
3.1 Sistemik Lupus Eritematozus
3.2 Sklerodrma
3.3 Sjögren
3.4 Miyozitler
3.4a Polimiyozit
3.4b Dermatomiyozit
4. SPONDİLARTRİTLER
4.1 Ankilozan spondilit
4.2 Psöriatik artrit
4.3 Reaktif artrit /Reiter sendromu
4.4 Enteropatik artritler
5. VASKÜLİTLER
5.1 Eozinofilik granülomatöz polianjit
5.2 Mikroskopik polianjit
5.3 Granülomatöz polianjit
5.4 İgA vasküliti
5.5 Lökositoklastik vaskülit
5.6 Takayasu
5.7 Temporal Arterit
5.8 Polimiyalgia romatika
6. DİĞER HASTALIKLAR
6.1 Gut artriti
6.2 Kalsiyum pirofosfat birikim hastalığı
6.3 Ailevi Akdeniz Ateşi
6.4 Behçet hastalığı
6.5 Antifosfolipit antikor sendromu
6.6 Reyno
6.7 İgG 4 ilişkili hastalık
6.8 Osteoartrit
6.9 Osteoporoz
DAHİLİYE KARDİYOLOJİ
0.00
1
24 Saat
0
1. KALBİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
1.1 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri
1.2 Semptomatoloji, inspeksiyon ve palpasyon
1.3 Oskültasyon, üfürümler
1.4 Nabız tipleri
1.5 Venöz dalga tipleri
2. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
2.1 EKG
2.1.1 EKG-1 Genel bilgiler
2.1.2 EKG-2 Dalgaların anlamı-1
2.1.3 EKG-3 Dalgaların anlamı-2
2.1.4 EKG-4 Elektrolit bozuklukları ve diğer konular
2.2 Kalp hastalıklarında radyoloji
2.3 Diğer tanı yöntemleri
3. KALP YETMEZLİĞİ
3.1 Kalp yetmezliğinde etiyoloji, sınıflama ve tanı
3.2 Kalp yetmezliğinde semptom ve bulgular
3.3 Kalp yetmezliğinde tedavi-1
3.4 Kalp yetmezliğinde tedavi-2
3.5 Akut kalp yetmezliği ve tedavisi
4. HİPERTANSİYON
4.1 Tanım, risk faktörleri ve etiyoloji
4.2 Semptomlar, bulgular ve komplikasyonlar
4.3 Hipertansiyon tedavisi
4.4 Hipertansif aciller ve tedavisi
5. KORONER ARTER HASTALIĞI (KAH)
5.1 KAH Risk faktörleri ve tedavi hedefleri
5.2 Stabil angina pektoris
5.3 Anstabil angina pektoris, ST elevasyonu olmayan Mİ ve varyant angina
5.4 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tanı-1
5.5 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tanı-2
5.6 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tedavi
5.7 Miyokard infarktüsü komplikasyonları ve tedavisi
6. KALP KAPAK HASTALIKLARI
6.1. Mitral kapak darlığı
6.2 Mitral kapak yetersizliği
6.3 Mitral kapak prolapsusu
6.4 Aort kapak darlığı ve biküspit aort kapak
6.5 Aort kapak yetersizliği
6.6 Triküspit kapak hastalığı
6.7 Pulmoner kapak hastalığı
7. İNFEKTİF ENDOKARDİT
7.1 İnfektif endokardit
8. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
8.1 Akut romatizmal ateş
9. KARDİYOMİYOPATİLER
9.1 Dilate kardiyomiyopati
9.2 Hipertrofik kardiyomiyopati
9.3 Restriktif ve diğer kardiyomiyopati türleri
10. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
10.1. Atrial septal defekt
10.3 Patent duktus arteriyozus ve aort koarktasyonu
10.4 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-1
10.5 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-2
10.2 Ventriküler septal defekt
11. MİYOKARDİTLER
11.1 Miyokarditler
12. PERİKARD HASTALIKLARI
12.1 Perikarditler, perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad
12.2 Konstriktif Perikardit
13. KARDİYAK ARİTMİLER
13.1 Supraventriküler Aritmiler-1
13.2 Supraventriküler Aritmiler-2
13.3 Atriyal fibrilasyon ve flatter
13.4 Bradiaritmiler
13.5 Ventriküler Aritmiler-1
13.6 Ventriküler Aritmiler-2
13.7 Senkop ve ani kardiyak ölüm
14. VENÖZ TROMBOEMBOLİZM
14.1 Derin ven trombozu ve hiperkoagülabl durumlar
14.2 Pulmoner Emboli
15. PULMONER HİPERTANSİYON
15.1 Pulmoner hipertansiyon
16. AORT HASTALIKLARI
16.1 Aort diseksiyonu ve anevrizması
17. GEBELİK VE KALP HASTALIKLARI
17.1 Gebelik ve kalp hastalıkları
18. KALP TÜMÖRLERİ
18.1 Kalp tümörleri
DAHİLİYE GASTROENTEROLOJİ
0.00
1
0 Saat
0
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
1.1-Özofagus Hastalıklarına Yaklaşım
1.2a-Gastroözofagiyal Reflü-Klinik ve Tanı
1.2b-Gastroözofagiyal Reflü-Tedavi ve Komplikasyon
1.3-Özofagus Motilite Hastalıkları
1.4-Özofajitler
1.5-Diğer Özofagus Hastalıkları
1.6-Özofagus Tümörleri
2. MİDE-DUODENUM HASTALIKLARI
2.1-Dispepsi
2.2-Gastrit ve Gastropatiler
2.3-Helicobacter Pylori
2.4-Peptik Ülser
2.5-Mide Tümörleri
2.6-Gastrinoma
2.7-Gastrointestinal Sistem Kanamaları
3. İNTESTİNAL HASTALIKLAR
3.1-İshalli Hastaya Yaklaşım
3.2-Malabsorbsiyon, genel yaklaşım
3.3-Gluten enteropati
3.4-Diğer Malabsorbsiyon Hastalıkları
3.5a-İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Genel
3.5b- İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Tedavi ve Diğer
3.6-İrritabıl Bağırsak Hastalığı
3.7-İnce Bağırsak Tümörleri
3.8-Kolon Polipleri
3.9-Kolon Tümörleri
4. PANKREAS HASTALIKLARI
4.1-Akut Pankreatitler
4.2-Kronik Pankreatitler
4.3-Pankreas Kist ve Tümörleri
5. SAFRA HASTALIKLARI
5.1-Safra Kesesi Hastalıkları
5.2-Safra Yolu Hastalıkları
DAHİLİYE HEMATOLOJİ
0.00
1
0 Saat
0
1. HEMATOPOEZ
1.1a-Hematopoez-1
1.1b-Hematopoez-2
2. ANEMİLER
2.1-Anemiler Giriş
2.2-Demir Eksikliği Anemisi
2.3a-Megaloblastik Anemiler- B12 Eksikliği
2.3b-Megaloblastik Anemiler- B12 Eksikliği Klinik-Tedavi
2.3c-Megaloblastik Anemiler- Folik Asit Eksikliği
2.4-Kronik Hastalık Anemisi
2.5-Sideroblastik Anemi
2.6-Aplastik Anemi
3. HEMOLİTİK ANEMİLER
3.1-Hemolitik Anemiler Giriş
3.2a-Kalıtsal Hemolitik Anemiler- H. Sferositoz, G6PD Eks.
3.2b-Kalıtsal Hemolitik Anemiler- Orak Hc Anemi, Talasemi
3.3a-Kazanılmış Hemolitik Anemiler-PNH, OİHA
3.3b-Kazanılmış Hemolitik Anemiler- Diğer
4. KANAMA BOZUKLUKLARI
4.1a-Kanama Diatezleri- Primer Hemostaz
4.1b-Kanama Diatezleri- Sekonder Hemostaz
4.1c-Kanama Diatezleri- Edinsel
4.1d-Kanama Diatezleri- Kalıtsal
DAHİLİYE NEFROLOJİ
0.00
1
4 Saat
0
1000 ₺
Satın Al
1500 ₺
Satın Al
2000 ₺
Satın Al
1.RENAL FİZYOLOJİ
1.2-Renal Fizyoloji- Tübüllerin fonksiyonları
1.3-Renal Fizyoloji- Proksimal tübül ve henle kulpu patolojileri
1.4-Renal Fizyoloji- Distal ve toplayıcı tübül patolojileri
1.1-Renal Fizyoloji- Glomerül, RAA sistemi
2. BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1-Renal Fonk. Testleri- İdrar tetkiki ve bulguları
2.2-Renal Fonk. Testleri- GFR, BUN-kreatinin, renal biyopsi
3. SIVI ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
3.1- Sıvı ve Elk- Hiponatremi
3.2- Sıvı ve Elk- Hiponatremi, hipernatremi
3.3- Sıvı ve Elk- Hipokalemi
3.4- Sıvı ve Elk- Hiperkalemi
3.5- Sıvı ve Elk- Hipokalsemi, hiperkalsemi
3.6- Sıvı ve Elk- Fosfat ve Magnezyum Boz.
4. ASİT-BAZ DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
4.1-Asit Baz Boz.- Metabolik asidoz
4.2-Asit Baz Boz.- Metabolik alkaloz ve respiratuvar asidoz,alkaloz
5. AKUT BÖBREK HASARI
5.1-Akut böbrek hasarı
5.2-Özel ABH, ATN
5.3-ABH klinik ve tedavi
6. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
6.1-KBH tanım, sınıflama
6.2-KBH bulguları
6.3-KBH-Renal osteodistrofi
6.4-KBH tedavi
6.5-KBH tedavi, böbrek nakli
7.GLOMERÜLONEFRİTLER
7.1-GN-Nefrotik-nefritik sendrom
7.2-GN-Membranöz GN, FSGS, MPGN
7.3-GN-Nefritik sendromlar, APSGN
7.4-GN-Berger hast., RPGN
8. SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK TUTULUMU
8.1-Sistemik hast.-Diyabetik nefropati
8.2-Sistemik hast.-Amiloidoz
8.3-Sistemik hast.-Goodpasture, kriyoglobulinemi
9. İNTERSTİSYEL NEFRİTLER
9.1-Akut ve kronik interstisyel nefrit
10. DİĞER RENAL PATOLOJİLER
10.1-Renal vasküler hastalıklar
10.2-Diğer renal hastalıklar
11. YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN ÜRİNER DEĞİŞİKLİKLER
11.1-Yaşlılıkta meydana gelen üriner sistem değişiklikleri
Kurs Eğitmenleri
Dahi MAKS
0.00
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Değerlendirmeler
0/5
Toplam 0
Benzer Kurslarımız

Warning: Division by zero in /home/medimaks/public_html/kursdetay.php on line 862