Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Farmakoloji
5.00 (0 Puan)
4 32 Saat 2 Son Güncellenme Tarihi: 12/10/2021

Farmakoloji

3
Aylık
420.00
Satın Al
6
Aylık
600.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Ücretsiz Derslerimiz
Kurs Açıklaması
  • Farmakoloji eğitim paketimiz ile hazırlananlar;
  • Farmakolojiyi, karmaşık ve anlaşılması zor yapısında boğulmadan kolayca öğrenir.
  • Genel farmakoloji prensiplerini kolayca kavrar ve ilaç tedavilerini hata yapmadan ayarlayabilir.
  • Pek çok sistemin temelini oluşturan otonom sinir sistemi farmakolojisini ve bunun diğer sistem farmakolojileriyle ilişkisini anlar.
  • İlaçları gereksiz ayrıntılara boğulmadan öne çıkan yönleriyle öğrenir, bu bilgilerle çıkmış ve çıkabilecek farmakoloji sorularını ve diğer branşlardaki ilaçlar ile ilgili soruları rahatlıkla cevaplar.
  • İlaçların klinik kullanımları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
  • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 30 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır. 
İçindekiler
TUS Eylül 2021 Referansları
1.6b-İlaçların Metabolizması-2
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-1
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-1
8.13a-Kas gevşeticiler-1
Kurs İçeriği
FARMAKOLOJİ
5.00
2
32 Saat
0
1. genel farmakoloji
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları   15:32
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-1   15:22
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-2   08:10
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi   16:22
1.4-İlaçların Emilimi   12:38
1.5-İlaçların Dağılımı-1   11:18
1.5-İlaçların Dağılımı-2   15:45
1.6a-İlaçların Metabolizması-1   14:20
1.6b-İlaçların Metabolizması-2   12:38
1.7-Farmakogenetik   16:31
1.8a-İlaçların atılımı-1   14:24
1.8b-İlaçların atılımı-2   08:12
1.9-Eliminasyon Kinetiği   12:06
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-1   12:22
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-2   15:49
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-1   14:43
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-2   19:34
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-1   13:08
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-2   10:43
1.13a-Reseptör Tipleri-1   14:36
1.13b-Reseptör Tipleri-2   08:17
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi   15:57
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-1   17:58
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-2   13:47
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları   16:24
1.17-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler   13:54
1.18-İlaçların Toksik Etkileri   18:13
1.19-İlaç Geliştirme Fazları   16:22
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler   18:37
2. kemoterapötikler-1 (antimikrobiyal ilaçlar)
2.1-Kemoterapötiklere Giriş   12:14
2.2-Penisilinler   15:15
2.3-Sefalosporinler   13:36
2.4-Karbapenemler ve Aztreonam   08:58
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler   12:42
2.6-Makrolidler ve Streptograminler   15:44
2.7-Klindamisin, Kloramfenikol ve Linezolid   14:44
2.8-Aminoglikozidler   15:11
2.9-Tetrasiklinler   12:04
2.10-Sülfonamidler ve Trimetoprim   15:11
2.11-Florokinolonlar ve Metronidazol   14:34
2.12a-Antitüberküloz İlaçlar-1   18:28
2.12b-Antitüberküloz İlaçlar-2   19:59
2.13a-Antiviral ilaçlar-1   16:24
2.13b-Antiviral ilaçlar-2   12:42
2.13c-Antiviral ilaçlar-3   13:31
2.13d-Antiviral ilaçlar-4   15:03
2.14a Antifungal İlaçlar-1   14:01
2.14b Antifungal İlaçlar-2   10:03
2.15-Antihelmintik ilaçlar   14:04
2.16-Antimalaryal İlaçlar   13:20
2.17-Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar   13:22
3. kemoterapötikler-2 (antineoplastik-hematopoetik ilaçlar)
3.1-Kanser tedavisinin genel prensipleri   00:00
3.2a-Alkilleyici antineoplastikler-1   00:00
3.2b-Alkilleyici antineoplastikler-2   00:00
3.3a-Antimetabolitler-1   00:00
3.3b-Antimetabolitler-2   00:00
3.4a-Sitotoksik antibiyotikler-1   00:00
3.4b-Sitotoksik antibiyotikler-2   00:00
3.5a-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-1   00:00
3.5b-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-2   00:00
3.6a-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-1   00:00
3.6b-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-2   00:00
3.7a-Monoklonal antikorlar-1   00:00
3.7b-Monoklonal antikorlar-2   00:00
3.8a-Antianemik ilaçlar -1   00:00
3.8b-Antianemik ilaçlar-2   00:00
3.9-Hematopoetik büyüme faktörleri   00:00
4. otonom sinir sistemi farmakolojisi
4.1-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş   18:21
4.2-Otonom Sinir Sisteminin Reseptörleri   15:31
4.3a-Kolinerjik İlaçlar-1   12:12
4.3b-Kolinerjik İlaçlar-2   14:40
4.3c-Kolinerjik İlaçlar-3   17:54
4.4a-Antikolinerjik ilaçlar-1   18:20
4.4b-Antikolinerjik ilaçlar-2   09:12
4.5-Ganglion Blokörleri   08:05
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-1   18:51
4.6b-Sempatomimetik ilaçlar-2   17:49
4.7-Sempatolitik İlaçlar-Alfa Blokörler   12:18
4.8-Sempatolitik İlaçlar-Beta Blokörler   19:29
5. kardiyovasküler ve solunum sistemini etkileyen ilaçlar
5.1a-Antihipertansif İlaçlar-1   13:45
5.1b-Antihipertansif İlaçlar-2   19:59
5.2-Direkt Etkili Vazodilatörler ve Nitrik Oksit   15:44
5.3-Renin Salınımını Etkileyen İlaçlar   08:57
5.4-Antianginal İlaçlar-Nitratlar   18:16
5.5-Antianginal İlaçlar-Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Diğer İlaçlar   19:30
5.6-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar-Dijitaller   12:46
5.7-Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar   15:53
5.8a-Antiaritmik ilaçlar-1   12:07
5.8b-Antiaritmik ilaçlar-2   12:07
5.8c-Antiaritmik ilaçlar-3   14:09
5.9a-Diüretik ilaçlar-1   18:12
5.9b-Diüretik ilaçlar-2   13:05
5.9c-Diüretik ilaçlar-3   14:31
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-1   16:10
5.10b-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-2   16:21
5.11a-Antikogülan İlaçlar-1   15:45
5.11b-Antikogülan İlaçlar-2   17:24
5.11c-Antikogülan İlaçlar-3   19:52
5.12-Antitrombositik İlaçlar   19:34
5.13-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar   00:00
5.14a-Solunum sistemi ilaçları-1   00:00
5.14b-Solunum sistemi ilaçları-2   00:00
5.15-Antihistaminik ilaçlar ve histamin   00:00
6. gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar
6.1-Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar   00:00
6.2-Laksatif ve purgatif ilaçlar   00:00
6.3-Antiemetik İlaçlar   00:00
6.4-Diğer Gastrointestinal sistem ilaçları   00:00
7. endokrin sistemi etkileyen ilaçlar
7.1-Hipotalamus ve hipofiz hormonları   00:00
7.2-Tiroid hastalıklarında kullanılan ilaçlar   00:00
7.3a-Kortikosteroidler ve antagonistleri-1   00:00
7.3b-Kortikosteroidler ve antagonistleri-2   00:00
7.5-Östrojenler, Projestinler ve antagonistleri   00:00
7.6-Hormonal kontraseptifler   00:00
7.7-İnsulin ve analogları   17:31
7.8a-Antidiyabetik ilaçlar-1   00:00
7-8b-Antidiyabetik ilaçlar-2   00:00
7.9a-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-1   00:00
7.9b-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-2   00:00
8. santral sinir sistemi farmakolojisi
8.1a-Santral sinir sistemi transmitterleri-1   26:52
8.1b-Santral sinir sistemi transmitterleri-2   30:42
8.1c-Santral sinir sistemi transmitterleri-3   24:03
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-1   24:50
8.2b-Sedatif-hipnotik ilaçlar-2   25:49
8.2c-Sedatif-hipnotik ilaçlar-3   22:43
8.3-Alkoller   35:23
8.4a-Antiepileptik ilaçlar-1   22:42
8.4b-Antiepileptik ilaçlar-2   17:26
8.4c-Antiepileptik ilaçlar-3   18:11
8.5a-Genel anestezikler-1   30:48
8.5b-Genel anestezikler-2   19:55
8.6-Lokal anestezikler   28:15
8.7a-Antiparkinson ilaçlar-1   19:40
8.7b-Antiparkinson ilaçlar-2   27:17
8.8a-Antipsikotik ilaçlar-1   20:55
8.8b-Antipsikotik ilaçlar-2   24:51
8.9a-Antidepresan ilaçlar-1   30:15
8.9b-Antidepresan ilaçlar-2   22:43
8.10- Antimanik ilaçlar   17:22
8.11a-Opioid analjezikler-1   20:59
8.11b-Opioid analjezikler-2   18:13
8.11c-Opioid analjezikler-3   21:32
8.12a-Madde bağımlılığı-1   30:55
8.12b-Madde bağımlılığ-2   21:50
8.12c-Madde bağımlılığ-3   17:37
8.13a-Kas gevşeticiler-1   35:32
8.13b-Kas gevşeticiler-2   00:00
8.14a-Antiinflamatuvar ilaçlar-1   00:00
8.14b-Antiinflamatuvar ilaçlar-2   00:00
8.15-Antiromatizmal ilaçlar   00:00
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız