Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Destek Talebi Aç
Talebi Oluştur
İptal
Ekle
Dakika
Quiz
Döküman
Ekle
Süre Doldu
Çalışma Planı
Renk Seçiniz
Plan Oluştur
İptal
14:00 - 15:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea.
KAYDET
Not Al
Notu Güncelle
İptal
Not Al
Notu Oluştur
İptal
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Anatomi, Kemikler
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
TUS Farmakoloji
0.00 (0 Puan)
0 0 Saat 0 Son Güncellenme Tarihi: 18/07/2021
Öğretme Tekniklerimiz
  •    Soru Çözümlü
  •    MediMAKS Tekniği
  •    Görsel Destekli Öğretme Tekniği
  •    Eğitim Sonrası Online Quizler
3 Aylık
Satın Al
6 Aylık
750.00
Satın Al
12 Aylık
1000.00
Satın Al
Eğitmenler
AHMET BİLAL MAKS
0.00
Kurs Açıklaması
Kurs İçeriği
3Aylık
6Aylık
12Aylık
FARMAKOLOJİ
0.00
0
0 Saat
0
1. GENEL FARMAKOLOJİ
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-1
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-2
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi
1.4-İlaçların Emilimi
1.5-İlaçların Dağılımı-1
1.5-İlaçların Dağılımı-2
1.6a-İlaçların Metabolizması-1
1.6b-İlaçların Metabolizması-2
1.7-Farmakogenetik
1.8a-İlaçların atılımı-1
1.8b-İlaçların atılımı-2
1.9-Eliminasyon Kinetiği
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-1
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-2
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-1
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-2
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-1
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-2
1.13a-Reseptör Tipleri-1
1.13b-Reseptör Tipleri-2
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-1
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-2
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları
1.17-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler
1.18-İlaçların Toksik Etkileri
1.19-İlaç Geliştirme Fazları
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
2.1-Kemoterapötiklere Giriş
2.2-Penisilinler
2.3-Sefalosporinler
2.4-Karbapenemler ve Aztreonam
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler
2.6-Makrolidler ve Streptograminler
2.7-Klindamisin, Kloramfenikol ve Linezolid
2.8-Aminoglikozidler
2.9-Tetrasiklinler
2.10-Sülfonamidler ve Trimetoprim
2.11-Florokinolonlar ve Metronidazol
2.12a-Antitüberküloz İlaçlar-1
2.12b-Antitüberküloz İlaçlar-2
2.13a-Antiviral ilaçlar-1
2.13b-Antiviral ilaçlar-2
2.13c-Antiviral ilaçlar-3
2.14-Antifungal ilaçlar
2.15-Antihelmintik ilaçlar
2.16-Antimalaryal İlaçlar
2.17-Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar
3. KEMOTERAPÖTİKLER-2 (ANTİNEOPLASTİK-HEMATOPOETİK İLAÇLAR)
3.1-Kanser tedavisinin genel prensipleri
3.2a-Alkilleyici antineoplastikler-1
3.2b-Alkilleyici antineoplastikler-2
3.3a-Antimetabolitler-1
3.3b-Antimetabolitler-2
3.4a-Sitotoksik antibiyotikler-1
3.4b-Sitotoksik antibiyotikler-2
3.5a-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-1
3.5b-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-2
3.6a-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-1
3.6b-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-2
3.7a-Monoklonal antikorlar-1
3.7b-Monoklonal antikorlar-2
3.8a-Antianemik ilaçlar -1
3.8b-Antianemik ilaçlar-2
3.9-Hematopoetik büyüme faktörleri
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4.1-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
4.2-Otonom Sinir Sisteminin Reseptörleri
4.3a-Kolinerjik İlaçlar-1
4.3b-Kolinerjik İlaçlar-2
4.3c-Kolinerjik İlaçlar-3
4.4a-Antikolinerjik ilaçlar-1
4.4b-Antikolinerjik ilaçlar-2
4.5-Ganglion Blokörleri
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-1
4.6b-Sempatomimetik ilaçlar-2
4.7-Sempatolitik İlaçlar-Alfa Blokörler
4.8-Sempatolitik İlaçlar-Beta Blokörler
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
5.1a-Antihipertansif İlaçlar-1
5.1b-Antihipertansif İlaçlar-2
5.2-Direkt Etkili Vazodilatörler ve Nitrik Oksit
5.3-Renin Salınımını Etkileyen İlaçlar
5.4-Antianginal İlaçlar-Nitratlar
5.5-Antianginal İlaçlar-Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Diğer İlaçlar
5.6-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar-Dijitaller
5.7-Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar
5.8a-Antiaritmik ilaçlar-1
5.8b-Antiaritmik ilaçlar-2
5.8c-Antiaritmik ilaçlar-3
5.9a-Diüretik ilaçlar-1
5.9b-Diüretik ilaçlar-2
5.9c-Diüretik ilaçlar-3
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-1
5.10b-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-2
5.11a-Antikogülan İlaçlar-1
5.11b-Antikogülan İlaçlar-2
5.11c-Antikogülan İlaçlar-3
5.12-Antitrombositik İlaçlar
5.13-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar
5.14a-Solunum sistemi ilaçları-1
5.14b-Solunum sistemi ilaçları-2
5.15-Antihistaminik ilaçlar ve histamin
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6.1-Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
6.2-Laksatif ve purgatif ilaçlar
6.3-Antiemetik İlaçlar
6.4-Diğer Gastrointestinal sistem ilaçları
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7.1-Hipotalamus ve hipofiz hormonları
7.2-Tiroid hastalıklarında kullanılan ilaçlar
7.3a-Kortikosteroidler ve antagonistleri-1
7.3b-Kortikosteroidler ve antagonistleri-2
7.3b-Kortikosteroidler ve antagonistleri-2
7.5-Östrojenler, Projestinler ve antagonistleri
7.6-Hormonal kontraseptifler
7.7-İnsulin ve analogları
7.8a-Antidiyabetik ilaçlar-1
7-8b-Antidiyabetik ilaçlar-2
7.9a-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-1
7.9b-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-2
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
8.1a-Santral sinir sistemi transmitterleri-1
8.1b-Santral sinir sistemi transmitterleri-2
8.1c-Santral sinir sistemi transmitterleri-3
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-1
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-1
8.2b-Sedatif-hipnotik ilaçlar-2
8.2c-Sedatif-hipnotik ilaçla-3
8.3a-Antiepileptik ilaçlar-1
8.3b-Antiepileptik ilaçlar-2
8.4a-Genel anestezikler-1
8.4b-Genel anestezikler-2
8.5-Lokal anestezikler
8.6a-Antiparkinson ilaçlar-1
8.6b-Antiparkinson ilaçlar-2
8.7a-Antipsikotik ilaçlar-1
8.7b-Antipsikotik ilaçlar-2
8.8a-Antidepresan ilaçlar-1
8.8b-Antidepresan ilaçlar-2
8.8b-Antidepresan ilaçlar-2
8.10a-Opioid analjezikler-1
8.10b-Opioid analjezikler-2
8.11a-Madde bağımlılığı-1
8.11b-Madde bağımlılığ-2
8.12a-Kas gevşeticiler-1
8.12b-Kas gevşeticiler-2
8.13a-Antiinflamatuvar ilaçlar-1
8.13b-Antiinflamatuvar ilaçlar-2
8.14-Antiromatizmal ilaçlar
8.9- Antimanik ilaçlar
Kurs Eğitmenleri
AHMET BİLAL MAKS
0.00
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Değerlendirmeler
0/5
Toplam 0
Benzer Kurslarımız

Warning: Division by zero in /home/medimaks/public_html/kursdetay.php on line 862