Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Dahiliye
5.00 (0 Puan)
8 86 Saat 3 Son Güncellenme Tarihi: 08/10/2021

Dahiliye

3
Aylık
630.00
Satın Al
6
Aylık
900.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Ücretsiz Derslerimiz
Kurs Açıklaması
  • Dahiliye tıbbın en temel branşıdır. Bu nedenle TUS sınavında en çok soru sorulan bölümdür (klinik bilimlerin %30'u).
  • Dahiliye paketi yaklaşık 310 dersten oluşmaktadır
  • Bu eğitim ile öğrenciler ortalama 40 dakikada anlatılan dersleri 15 dakika içinde kavramış olacaktır.
  • Derslerde mümkün olduğu kadar fizyopatolojiye ve görsel içeriklere yer verilmiştir. Bu sayede hastalıkları anlama ve tanı koyma daha kolay hale gelecektir.
  • Dahiliye eğitimi sonrasında TUS'un tüm branşları ile ilgili bir çok soruya cevap vermek kolaylaşacaktır.
  • Ders aralarında ve sonrasında yapılan tekrarlar ile öğrenilenler pekiştirilmiş olacaktır.
  • TUS ve YDUS soruları sunumun içinde ve tekrarlarda verildiği için çıkmış tüm sorulara hakim olunabilecektir.
  • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 31 Ekim 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır. 
İçindekiler
1.2a-Gastroözofagiyal Reflü-Klinik ve Tanı
4.1a Febril nötropeni
5.3a Akut lenfoid lösemi
Kurs İçeriği
DAHİLİYE - GÖĞÜS HASTALIKLARI
5.00
2
12 Saat
1
1. akciğer hastalıklarında semptomlar
1.1 Akciğer Hastalıklarında Semptomlar   35:00
2. akciğer hastalıklarında fizik muayene
2.1 İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon   28:00
2.2 Oskültasyon   19:22
3. akciğer hastalıklarında tanı yöntemleri
3.1 Solunum fonksiyon testi-1   21:37
3.2 Solunum fonksiyon testi-2   16:55
3.3 Akciğer grafisi-1   26:51
3.4 Akciğer grafisi-2   14:05
3.5 Diğer tanı yöntemleri   15:11
4. obstrüktif akciğer hastalıkları
4.1 Astım-1   34:58
4.2 Astım-2   24:18
4.3 KOAH (Amfizem-kronik bronşit)-1   31:43
4.4 KOAH (Amfizem-kronik bronşit)-2   30:20
4.5 Bronşektazi   22:11
5. pulmoner hipertansiyon
5.1 Pulmoner hipertansiyon   37:08
6. restriktif akciğer hastalığı
6.1 Akut respiratuar distres sendromu (ARDS)   20:15
6.2 İntersitisyel akciğer hastalığı   29:36
6.3 Sarkoidoz   21:53
6.4 Mesleki akciğer hastalıkları   14:48
7. pulmoner emboli
7.1 Derin ven trombozu ve hiperkoagülabl durumlar   20:41
7.2 Pulmoner Emboli   22:05
8. tüberküloz
8.1 Tüberküloz-1   23:32
8.2 Tüberküloz-2   17:51
8.3 Tüberküloz-3   14:16
9. solunum sisteminin enfeksiyon hastalıkları
9.1 Solunum sistemi enfeksiyonları -1   23:44
9.2 Solunum sistemi enfeksiyonları -2   28:05
9.3 Solunum sistemi enfeksiyonları -3   24:03
9.4 Solunum sistemi enfeksiyonları -4   25:19
10. plevra hastalıkları
10.1 Plevra hastalıkları- 1   26:43
10.2 Plevra hastalıkları- 2   22:49
11. obstrüktif uyku apne / hipoapne sendromu
11.1 Obstrüktif uyku apne sendromu   13:31
DAHİLİYE-ROMATOLOJİ
5.00
4
3 Saat
0
1. romatolojiye giriş
1.1 Romatolojiye giriş   00:00
1.2 Romatolojide laboratuvar testleri   00:00
2. romatoid artrit
2.1 Patogenez-Klinik   00:00
2.2 Tanı-Tedavi   00:00
3. bağ doku hastalıkları
3.1 Sistemik Lupus Eritematozus   00:00
3.1a Patogenez-Klinik   00:00
3.1b Tanı-Tedavi   00:00
3.1c İlaç ilişkili Lupus   00:00
3.2 Skleroderma   00:00
3.3 Sjögren   00:00
3.4 Miyozitler   00:00
4. spondilartritler
4.1a Patogenez-klinik   12:56
4.1b Tanı-tedavi   09:18
4.2 Psöriatik artrit   14:35
4.3 Reaktif artrit /Reiter sendromu   10:02
4.4 Enteropatik artritler   05:07
5. vaskülitler
5.0 Vaskülitlere giriş   03:45
5.1 Eozinofilik granülomatöz polianjit   09:26
5.2 Mikroskopik polianjit   05:14
5.3 Granülomatöz polianjit   13:47
5.4 İgA vasküliti   10:19
5.5 Lökositoklastik vaskülit   03:48
5.6 Takayasu   08:19
5.7 Temporal Arterit   11:08
5.8 Polimiyalgia romatika   07:53
5.9 Poliarteritis nodosa   09:10
6. diğer hastalıklar
6.1 Gut artriti   00:00
6.2 Kalsiyum pirofosfat artropatisi   07:36
6.3 Ailevi Akdeniz Ateşi   00:00
6.4 Behçet hastalığı   00:00
6.5 Antifosfolipit antikor sendromu   06:25
6.6 Raynaud   00:00
6.7 İgG 4 ilişkili hastalık   04:43
6.8 Erişkin Still Hastalığı   09:37
DAHİLİYE - KARDİYOLOJİ
5.00
4
24 Saat
1
1. kalbin anatomi ve fizyolojisi ve kardiyovasküler sistem muayenesi
1.1 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri   35:34
1.2 Semptomatoloji, inspeksiyon ve palpasyon   22:58
1.3 Oskültasyon, üfürümler   43:13
1.4 Nabız tipleri   24:10
1.5 Venöz dalga tipleri   17:05
2. kalp hastalıklarında tanı yöntemleri
2.3 Diğer tanı yöntemleri   21:10
2.1 EKG   00:00
2.1.1 EKG-1 Genel bilgiler   27:31
2.1.2 EKG-2 Dalgaların anlamı-1   25:11
2.1.3 EKG-3 Dalgaların anlamı-2   16:41
2.1.4 EKG-4 Elektrolit bozuklukları ve diğer konular   12:52
2.2 Kalp hastalıklarında radyoloji   22:55
3. kalp yetmezliği
3.1 Kalp yetmezliğinde etiyoloji, sınıflama ve tanı   25:09
3.2 Kalp yetmezliğinde semptom ve bulgular   15:41
3.3 Kalp yetmezliğinde tedavi-1   26:13
3.4 Kalp yetmezliğinde tedavi-2   23:46
3.5 Akut kalp yetmezliği ve tedavisi   19:13
4. hipertansiyon
4.1 Tanım, risk faktörleri ve etiyoloji   30:52
4.2 Semptomlar, bulgular ve komplikasyonlar   18:00
4.3 Hipertansiyon tedavisi   23:30
4.4 Hipertansif aciller ve tedavisi   11:23
5. koroner arter hastalığı (kah)
5.1 KAH Risk faktörleri ve tedavi hedefleri   18:36
5.2 Stabil angina pektoris   19:56
5.3 Anstabil angina pektoris, ST elevasyonu olmayan Mİ ve varyant angina   27:24
5.4 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tanı-1   20:48
5.5 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tanı-2   34:33
5.6 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tedavi   32:02
5.7 Miyokard infarktüsü komplikasyonları ve tedavisi   19:17
6. kalp kapak hastalıkları
6.1. Mitral kapak darlığı   31:35
6.2 Mitral kapak yetersizliği   31:41
6.3 Mitral kapak prolapsusu   13:48
6.4 Aort kapak darlığı ve biküspit aort kapak   32:50
6.5 Aort kapak yetersizliği   30:13
6.6 Triküspit kapak hastalığı   24:54
6.7 Pulmoner kapak hastalığı   18:02
7. infektif endokardit
7.1 İnfektif endokardit   31:03
8. akut romatizmal ateş
8.1 Akut romatizmal ateş   23:04
9. kardiyomiyopatiler
9.1 Dilate kardiyomiyopati   14:08
9.2 Hipertrofik kardiyomiyopati   33:40
9.3 Restriktif ve diğer kardiyomiyopati türleri   15:57
10. konjenital kalp hastalıkları
10.1. Atrial septal defekt   19:19
10.3 Patent duktus arteriyozus ve aort koarktasyonu   19:23
10.4 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-1   16:17
10.5 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-2   15:21
10.2 Ventriküler septal defekt   12:58
11. miyokarditler
11.1 Miyokarditler   12:00
12. perikard hastalıkları
12.1 Perikarditler, perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad   26:16
12.2 Konstriktif Perikardit   17:59
13. kardiyak aritmiler
13.1 Supraventriküler Aritmiler-1   18:24
13.2 Supraventriküler Aritmiler-2   28:10
13.3 Atriyal fibrilasyon ve flatter   26:41
13.4 Bradiaritmiler   18:35
13.5 Ventriküler Aritmiler-1   25:51
13.6 Ventriküler Aritmiler-2   29:30
13.7 Senkop ve ani kardiyak ölüm   18:59
14. venöz tromboembolizm
14.1 Derin ven trombozu ve hiperkoagülabl durumlar   20:40
14.2 Pulmoner Emboli   22:04
15. pulmoner hipertansiyon
15.1 Pulmoner hipertansiyon   37:06
16. aort hastalıkları
16.1 Aort diseksiyonu ve anevrizması   27:08
17. gebelik ve kalp hastalıkları
17.1 Gebelik ve kalp hastalıkları   28:23
18. kalp tümörleri
18.1 Kalp tümörleri   10:33
DAHİLİYE - GASTROENTEROLOJİ
5.00
4
10 Saat
1
1. özofagus hastalıkları
1.1-Özofagus Hastalıklarına Yaklaşım   27:32
1.2a-Gastroözofagiyal Reflü-Klinik ve Tanı   21:56
1.2b-Gastroözofagiyal Reflü-Tedavi ve Komplikasyon   26:43
1.3-Özofagus Motilite Hastalıkları   18:14
1.4-Özofajitler   25:18
1.5-Diğer Özofagus Hastalıkları   15:58
1.6-Özofagus Tümörleri   12:08
2. mide-duodenum hastalıkları
2.1-Dispepsi   19:20
2.2-Gastrit ve Gastropatiler   21:15
2.3-Helicobacter Pylori   20:06
2.4-Peptik Ülser   22:26
2.5-Mide Tümörleri   23:37
2.6-Gastrinoma   13:07
2.7-Gastrointestinal Sistem Kanamaları   21:27
3. intestinal hastalıklar
3.1-İshalli Hastaya Yaklaşım   27:24
3.2-Malabsorbsiyon, genel yaklaşım   27:26
3.3-Gluten enteropati   12:45
3.4-Diğer Malabsorbsiyon Hastalıkları   25:16
3.5a-İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Genel   27:59
3.5b- İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Tedavi ve Diğer   20:21
3.6-İrritabıl Bağırsak Hastalığı   10:44
3.7-İnce Bağırsak Tümörleri   15:21
3.8-Kolon Polipleri   23:49
3.9-Kolon Tümörleri   21:20
4. pankreas hastalıkları
4.1-Akut Pankreatitler   27:56
4.2-Kronik Pankreatitler   13:20
4.3-Pankreas Kist ve Tümörleri   02:16
5. safra hastalıkları
5.1-Safra Kesesi Hastalıkları   14:03
5.2-Safra Yolu Hastalıkları   12:39
DAHİLİYE - HEMATOLOJİ
5.00
4
16 Saat
1
1. hematopoez
1.1a-Hematopoez-1   16:48
1.1b-Hematopoez-2   18:09
2. anemiler
2.1-Anemiler Giriş   22:08
2.2-Demir Eksikliği Anemisi   23:06
2.3a-Megaloblastik Anemiler- B12 Eksikliği   19:26
2.3b-Megaloblastik Anemiler- B12 Eksikliği Klinik-Tedavi   11:59
2.3c-Megaloblastik Anemiler- Folik Asit Eksikliği   15:28
2.4-Kronik Hastalık Anemisi   14:24
2.5-Sideroblastik Anemi   17:56
2.6-Aplastik Anemi   19:22
3. hemolitik anemiler
3.1-Hemolitik Anemiler Giriş   18:38
3.2a-Kalıtsal Hemolitik Anemiler- H. Sferositoz, G6PD Eks.   20:23
3.2b-Kalıtsal Hemolitik Anemiler- Orak Hc Anemi, Talasemi   19:18
3.3a-Kazanılmış Hemolitik Anemiler-PNH, OİHA   26:53
3.3b-Kazanılmış Hemolitik Anemiler- Diğer   09:34
4. kanama bozuklukları
4.1a-Kanama Diatezleri- Primer Hemostaz   12:14
4.1b-Kanama Diatezleri- Sekonder Hemostaz   20:27
4.1c-Kanama Diatezleri- Kalıtsal   12:27
4.1d-Kanama Diatezleri - Edinsel   21:41
5. lökosit hastalıkları
5.1 Miyelodisplastik sendrom   24:29
5.2a Akut miyeloid lösemi   29:30
5.2b Akut miyeloid lösemi   32:29
5.3a Akut lenfoid lösemi   24:03
5.3b Akut lenfoid lösemi   20:33
5.4a Kronik lenfositer lösemi   23:36
5.4b Kronik lenfositer lösemi   26:38
5.5 Tüylü hücreli lösemi   00:00
6. lenfomalar
6.1 Non Hodgkin lenfomalar DSÖ Sınıflama ve genel Bilgiler   30:39
6.2 Folliküler Lenfoma-Mantle hücreli lenfoma-Marjinal zone lenfoma   30:39
6.3 Diffüz Büyük B hücreli NHL   28:13
6.4 Burkitt lenfoma   18:40
6.5 Perıferık T hücreli NHL   17:59
6.6a Hodgkin Lenfoma   24:46
6.6b Hodgkin Lenfoma   27:51
7. miyeloproliferatif hastalıklar
7.1 Kronik miyeloid lösemi   29:38
7.2 Primer miyelofibrozis   22:26
7.3 Polisitemi vera   21:11
7.4 Esansiyel trombositoz   16:10
7.5 Kronik miyelomonositik lösemi ve sistemik mastositoz   21:20
8. plazma hücre diskrazileri
8.1a Multiple myelom   33:01
8.1b Multiple myelom   23:53
8.2 Önemi bilinmeyen monoklonal gamotopati (MGUS)   18:33
8.3 Amiloidoz ve agır zıncır hastalıgı   22:12
8.4 Waldenström makroglobulinemisi ve POEMS sendromu   22:48
DAHİLİYE - NEFROLOJİ
5.00
4
14 Saat
0
1.renal fizyoloji
1.1-Renal Fizyoloji- Glomerül, RAA sistemi   27:24
1.2-Renal Fizyoloji- Tübüllerin fonksiyonları   22:34
1.3-Renal Fizyoloji- Proksimal tübül ve henle kulpu patolojileri   20:17
1.4-Renal Fizyoloji- Distal ve toplayıcı tübül patolojileri   27:28
2. böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
2.1-Renal Fonk. Testleri- İdrar tetkiki ve bulguları   27:12
2.2-Renal Fonk. Testleri- GFR, BUN-kreatinin, renal biyopsi   28:11
3. sıvı elektrolit dengesi ve bozuklukları
3.1- Sıvı ve Elk- Hiponatremi   29:36
3.2- Sıvı ve Elk- Hiponatremi, hipernatremi   26:52
3.3- Sıvı ve Elk- Hipokalemi   23:28
3.4- Sıvı ve Elk- Hiperkalemi   24:13
3.5- Sıvı ve Elk- Hipokalsemi, hiperkalsemi   23:44
3.6- Sıvı ve Elk- Fosfat ve Magnezyum Boz.   22:12
4. asit-baz dengesi ve bozuklukları
4.1-Asit Baz Boz.- Metabolik asidoz   29:30
4.2-Asit Baz Boz.- Metabolik alkaloz ve respiratuvar asidoz,alkaloz   26:22
5. akut böbrek hasarı
5.1-Akut böbrek hasarı   26:12
5.2-Özel ABH, ATN   27:11
5.3-ABH klinik ve tedavi   28:19
6. kronik böbrek hastalığı
6.1-KBH tanım, sınıflama   24:38
6.2-KBH bulguları   20:16
6.3-KBH-Renal osteodistrofi   20:23
6.4-KBH tedavi   34:55
6.5-KBH tedavi, böbrek nakli   30:46
7.glomerülonefritler
7.1-GN-Nefrotik-nefritik sendrom   27:14
7.2-GN-Membranöz GN, FSGS, MPGN   24:34
7.3-GN-Nefritik sendromlar, APSGN   20:15
7.4-GN-Berger hast., RPGN   26:49
8. sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu
8.1-Sistemik hast.-Diyabetik nefropati   22:41
8.2-Sistemik hast.-Amiloidoz   14:38
8.3-Sistemik hast.-Goodpasture, kriyoglobulinemi   14:14
9. interstisyel nefritler
9.1-Akut ve kronik interstisyel nefrit   17:00
10. diğer renal patolojiler
10.1-Renal vasküler hastalıklar   21:39
10.2-Diğer renal hastalıklar   20:44
11. yaşlılıkta meydana gelen üriner değişiklikler
11.1-Yaşlılıkta meydana gelen üriner sistem değişiklikleri   09:59
DAHİLİYE - ONKOLOJİ
5.00
0
4 Saat
1
1.onkolojiye giriş
1.1 Kanser gelişim mekanizmaları   00:00
1.2 Kanser epidemiyolojisi ve risk faktörleri   00:00
1.3 Kanserde tanı ve tedavi prensipleri   00:00
1.4 Kanser taraması ve önlenmesi   00:00
2.kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
2.1 Alkilleyici ilaçlar   00:00
2.2 Antimetabolitler   00:00
2.3 Antitümör antibiyotikler   00:00
2.4 Tübülin protein inhibisyonu yapan ilaçlar   00:00
2.5 Topoizomeraz inhibitörleri   00:00
2.6 Hedefe yönelik tedaviler -Tirozin kinaz inhibitörleri   00:00
2.7 mTOR inhibitorleri - Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri -Parp inhibitörleri   00:00
2.8 Monoklonal antikorlar   00:00
2.9 Hormonal tedaviler   00:00
2.10 İmmünoterapi   00:00
3.onkolojide paraneoplastik sendromlar
3.1 Endokrinolojik paraneoplastik sendromlar   23:53
3.2 Hematolojik paraneoplastik sendromlar   18:27
3.3 Diğer paraneoplastik sendromlar   00:00
4.onkolojik aciller
4.1a Febril nötropeni   22:36
4.1b Febril nötropeni   19:27
4.2a Tümör lizis sendromu   17:08
4.2b Tümör lizis sendromu   18:37
4.3 Vena kava superior sendromu   23:01
4.4 Malign hiperkalsemi   23:44
4.5 Diğer onkolojik aciller   13:47
DAHİLİYE - HEPATOLOJİ
5.00
0
7 Saat
1
1. karaciğer testleri
1.1-Karaciğer Testleri-Enzimler   31:01
1.2-Karaciğer Testleri-Sentez ve Metabolizma   19:11
1.3-Karaciğer Görüntülemesi ve Biyopsi   14:32
2. hiperbilirübinemiler
2.1-Hiperbilirübinemiler   22:24
3. akut ve kronik viral hepatitler
3.1-Akut Viral Hepatitler-Genel Bilgiler   00:00
3.2-Hepatit A ve B   00:00
3.3-Hepatit C, D ve E   18:24
3.4-Fulminant Hepatit   11:18
3.5-Kronik Viral Hepatitler   00:00
4. metabolik, herediter, immün karaciğer hastalıkları
4.1-Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması   16:11
4.2-Alkolik Karaciğer Hastalığı   11:17
4.3-İlaçlar ve Karaciğer   10:47
4.4-Wilson Hastalığı   12:24
4.5-Herediter karaciğer Hastalıkları-Diğer   16:26
4.6-Otoimmün Hepatit   11:24
4.7-Primer Biliyer ve Sklerozan Kolanjit   21:59
5. siroz ve portal hipertansiyon
5.1-Karaciğer Sirozu   32:18
5.2-Portal Hipertansiyon   20:18
5.3-Post Sinuzoidal Portal HT   07:35
5.4-Özofagus Varisi ve Kanaması   11:28
5.5-Asit ve Ayırıcı Tanısı   18:57
5.6-Spontan Bakteriyel Peritonit   08:22
5.7-Hepatorenal Sendrom   08:11
5.8-Hepatik Ensefalopati   13:38
5.9-Karaciğer Nakli   09:25
6. diğer karaciğer hastalıkları
6.1-Karaciğer Kist ve Paraziter Hastalıkları   11:03
6.2-Karaciğer Tümörleri   19:30
6.3-Gebelik ve Karaciğer   07:58
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız