Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Genel Cerrahi
5.00 (0 Puan)
7 23 Saat 3 Son Güncellenme Tarihi: 10/10/2021

Genel Cerrahi

3
Aylık
420.00
Satın Al
6
Aylık
600.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Ücretsiz Derslerimiz
Kurs Açıklaması
 • Genel cerrahi hem tıp fakültesi eğitiminde ve hem de tus sınavlarında klinik bilimlerde ağırlığı olan ana dallardan bir tanesidir.
 • Klinik bilimlere ait 120 sorudan ortalama 26 soru genel cerrahiden gelmektedir.
 • Konu içerikleri açısından cerrahi, başta anatomi ve patoloji olmak üzere pek çok temel bilim dalları ile iç içedir.
 • Gastroenteroloji ve endokrinoloji genel cerrahiyle et ile tırnak gibidir.
 • Genel cerrahiyi çalışmakla diğer dallardan da çok sayıda soru yakalarsınız. Özetle TUS’ta başarının anahtarlarından birisi de genel cerrahidir.
 • Genel cerrahi derslerini genel ve cerrahi başlıkları altında iki ana bölümde değerlendirebilirsiniz.
 • Genel bölümde şok, asit-baz dengesi bozuklukları, yara iyileşmesi, hemostaz, transfüzyon ve benzer konular anlatılırken, cerrahi bölümde ise meme-endokrin, gastrointestinal, hepatobiliyer ve kolorektal konuları anlatıldı.
 • Konuyla ilgili temel bilgiler yani anatomi, fizyoloji ve patoloji bilgileri özetlendikten sonra ders, patofizyolojik mekanizmalar üzerinden kolay anlaşılır hale getirildi.
 • Hafızanızda somut şekilde kalması için anlaşılır şekil ve resimlerle zenginleştirildi.
 • TUS’ta çıkma potansiyeli olan bilgiler sorularla tekrar edilerek vurgulandı.
 • Konuyla ilgili şu ana kadar çıkan TUS soruları üzerinden bir tekrar daha yapıldı.
 • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 30 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır. 
İçindekiler
2.2-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Henderson Hasselbach denklemi, baz fazlalığı, anyon gap
3.1b-Cerrahi hemostaz-Sekonder hemostaz
24.5-Kolon ve rektum hastalıkları-FAP, AFAP ve HNPCC
25.1-Perianal bölge hastalıkları-Rektal prolapsus, hemoroidal hastalık ve anal fissür
Kurs İçeriği
GENEL CERRAHİ GENEL KONULAR
5.00
6
7 Saat
0
1.sıvı elektrolit metabolizması
1.1-Sıvı elektrolit metabolizması-Genel tanımlamalar ve vücut su dengesi   19:01
1.2-Sıvı elektrolit metabolizması-Volüm değişiklikleri   18:19
1.3-Sıvı elektrolit metabolizması-Konsantrasyon değişiklikleri, hiponatremi, hipernatremi   24:31
1.4-Sıvı elektrolit metabolizması-Konsantrasyon değişiklikleri, hiperkalemi, hipokalemi   14:38
2.asit baz dengesi ve bozuklukları
2.1-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Tanımlamalar, tampon sistemleri   11:37
2.2-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Henderson Hasselbach denklemi, baz fazlalığı, anyon gap   10:26
2.3-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Respiratuvar asidoz ve alkaloz, metabolik asidoz ve alkaloz   22:22
2.4-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Arteriyel kan gazı, kompansasyon   10:27
3.cerrahi hemostaz ve transfüzyon
3.1a-Cerrahi hemostaz-Tanımlamalar, hemostaz aşamaları, primer hemostaz   14:39
3.1b-Cerrahi hemostaz-Sekonder hemostaz   10:34
3.1c-Cerrahi hemostaz-Doğumsal hemostaz bozuklukları   08:46
3.1d-Cerrahi hemostaz-Edinsel hemostaz bozuklukları   15:20
3.2a-Transfüzyon-Kan grupları, depolama, kan ürünleri   12:35
3.2b-Transfüzyon-Endikasyonları, komplikasyonları   13:24
4.şok
4.1-Şok-Tanımlamalar, şokun evreleri, patofizyolojisi   15:18
4.2-Şok-Hipovolemik şok ve tedavisi   24:29
4.3-Şok-Septik şok, kardiyojenik şok, obstrüktif şok   23:16
5.cerrahi enfeksiyonlar
5.1-Cerrahi enfeksiyonlar-Tanımlama, kolaylaştıran faktörler, yara sınıflaması   14:57
5.2-Cerrahi enfeksiyonlar-Proflaktik antibiyotik kullanımı   17:12
5.3-Cerrahi enfeksiyonlar-Enfeksiyonlar-yumuşak doku, nekrotizan, nozokomiyal   20:35
6.yara iyileşmesi
6.1-Yara iyileşmesi-Tanımlama, yara çeşitleri ve kapanması tipleri   12:24
6.2-Yara iyileşmesi-Dönemleri ve 3 temel biyolojik mekanizma   16:26
6.3-Yara iyileşmesi-Kollajen, sitokinler, etkileyen faktörler, klinik problemler   19:44
7.vasküler cerrahi hastalıklar
7.1-Vasküler cerrahi hastalıklar-Anevrizmalar, akut ve kronik arter tıkanıklığı   00:00
7.2-Vasküler cerrahi hastalıklar-A-V fistüller, venöz ve lenfatik hastalıklar   00:00
8.cerrahi yoğun bakım
8.1-Cerrahi yoğun bakım-Yoğunbakımda izlem, tanı ve prognoz belirleme, kritik hastalarda prognoz kriterleri, ARDS, MOF   00:00
GENEL CERRAHİ GASTROİNTESTİNAL
5.00
6
2 Saat
0
9.akut karın sendromu
9.1-Akut karın sendromu-Klinik tablo   19:14
9.2-Akut karın sendromu-Tanı ve tedavi   19:02
10.apendiks hastalıkları
10.1-Apendiks hastalıkları-Anatomi, klinik tablo   21:12
10.2-Apendiks hastalıkları-Tanı yöntemleri ve tedavi   20:19
10.3-Apendiks hastalıkları-Apendiks tümörleri   05:56
11.gis fistülleri
11.1-GİS fistülleri-Fistül nedenleri, tanı, tedavi   00:00
12.özofagusun cerrahi hastalıkları
12.1-Özofagusun cerrahi hastalıkları-Anatomi, fizyoloji, tanısay yöntemler, GER hastalığı   00:00
12.1-Özofagusun cerrahi hastalıkları-Anatomi, fizyoloji, tanısay yöntemler, GER hastalığı   00:00
12.2-Özofagusun cerrahi hastalıkları-Motilite bozuklukları, divertiküller, hiatal herniler, perforasyonlar, koroziv yanıklar   00:00
12.3-Özofagusun cerrahi hastalıkları-Özofagusun benign tümör ve kistleri   00:00
12.4-Özofagusun cerrahi hastalıkları--Özofagusun malign tümörleri   00:00
13.mide hastalıkları
13.1-Mide hastalıkları-Mide anatomi ve fizyolojisi   00:00
13.2-Mide hastalıkları-Peptik ülser hastalığı, duodenal ülser, gastrik ülser   00:00
13.4-Mide hastalıkları-Midenin malign tümörleri   00:00
13.5-Mide hastalıkları-Diğer mide hastalıkları, mide ameliyatı sonrası komplikasyonlar   00:00
14.morbid obezite cerrahisi
14.1-Morbid obezite cerrahisi-Endikasyon,, cerrahi yöntemler   00:00
14.2-Morbid obezite cerrahisi-Komplikasyonlar   00:00
15.gis kanamaları
15.1-GİS kanamaları-Genel tanımlamalar, üst GİS kanamaları   00:00
15.2-GİS kanamaları-Alt GİS kanamaları   00:00
16.ince bağırsak hastalıkları
16.1-İnce bağırsak hastalıkları-Emriyoloji, anatomi, fizyoloji, Crohn hastalığı, Tbc enterit, tifo enteriti   00:00
16.2-İnce bağırsak hastalıkları-İnce bağırsak divertikülleri, ince bağırsak neoplazmları   00:00
16.3-İnce bağırsak hastalıkları-Mezenterik iskemi, kısa barsak sendromu   00:00
16.4-İnce bağırsak hastalıkları-Yabancı cisimler, kör loop sendromu, radyasyon enteriti   00:00
17.intestinal obstrüksiyon
17.1- İntestinal obstrüksiyon-mekanik ince bağırsak obstrüksiyonları   00:00
17.2-İntestinal obstrüksiyon-Tedavi, ileus   00:00
GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN
5.00
6
8 Saat
0
18.meme hastalıkları
18.1-Meme hastalıkları-Anatomi, fizyoloji   20:35
18.2-Meme hastalıkları-Tanı yöntemleri-görüntüleme biyopsi   23:06
18.3-Meme hastalıkları-Jinekomasti, inflamatuvar hastalıklar, meme başı akıntısı   15:13
18.4-Meme hastalıkları-Benign neoplastik hastalıklar   18:22
18.5a-Meme hastalıkları-Meme kanseri-epidemiyoloiji, etiyoloji   14:27
18.5b-Meme hastalıkları-Meme kanseri-klinik tablo, evreleme   21:46
18.5c-Meme hastalıkları-Meme kanseri-klinikopatoloji, tedavi, erkek meme kanseri   32:08
19.tiroid hastalıkları
19.1a-Tiroid anatomi, histoloji, fizyoloji   14:52
19.1b-Tiroid fizyoloji, fonksiyon testleri, görüntüleme   13:09
19.2-Tiroid gelişim anomalileri, benign hastalıklar, Graves   26:04
19.3-Guatr, tiroid nodüllerine yaklaşım, hipotiroidi   26:31
19.4-Tiroiditler   11:39
19.5-Papiller tiroid kanseri   23:30
19.6-Folliküler karsinom, hürthle hücreli karsinom   14:16
19.7-Medüller tiroid kanseri   14:23
19.8-Anaplastik kanser, tiroid lenfoması, komplikasyonlar   17:18
20.paratiroid hastalıkları
20.1-Paratiroid hastalıkları-Embriyoloji, anatomi, primer hiperparatiroidizm   14:24
20.2-Paratiroid hastalıkları-Sekonder hiperparatiroidizm   22:50
20.3-Paratiroid hastalıkları-Tersiyer hiperparatiroidizm   20:27
21.adrenal bez cerrahi hastalıkları
21.1-Adrenal anatomi ve fizyolojisi   11:27
21.2-Adrenal korteks hastalıkları, primer hiperaldosteronizm   10:59
21.3-Adrenal korteks hastalıkları, cushing sendromu   23:33
21.4-Adrenal medülla hastalıkları, feokromositoma, insidentaloma   19:42
22.karın duvarı fıtıkları
22.1-Karın duvarı fıtıkları-Tanımlamalar, anatomi, ventral herniler, pelvik herni, diyafragma hernileri   00:00
22.2-Karın duvarı fıtıkları-Kasık fıtıkları, anatomi, özel fıtık tipleri, sınıflandırma   00:00
22.3-Karın duvarı fıtıkları-Komplikasyonlar, ayırıcı tanı, tedavi   00:00
23.karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter
23.1-Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter-Anatomi, anomaliler, karın duvarı lezyonları   00:00
23.2-Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter-Peritonit, intraabdominal apseler, retroperitoneal hastalıklar   00:00
GENEL CERRAHİ KOLOREKTAL
5.00
6
8 Saat
0
24.kolon ve rektum hastalıkları
24.1-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolorektal anatomi ve fizyoloji   20:18
24.2-Kolon ve rektum hastalıkları-İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit   27:44
24.3-Kolon ve rektum hastalıkları-Divertiküler hastalıklar, volvulus, radyasyon koloproktiti   23:59
24.4-Kolon ve rektum hastalıkları-Psödomembranöz enterokolit, amebik kolit, kolorektal polipler   24:36
24.5-Kolon ve rektum hastalıkları-FAP, AFAP ve HNPCC   26:34
24.6a-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolon kanserleri   16:23
24.6b-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolon kanserleri   16:20
24.7-Kolon ve rektum hastalıkları-Rektum kanseri, anal kanal ve anal margin tümörleri   22:27
25.perianal bölge hastalıkları
25.1-Perianal bölge hastalıkları-Rektal prolapsus, hemoroidal hastalık ve anal fissür   25:21
25.2-Perianal bölge hastalıkları-Perianal apseler, perianal fistüller, pilonidal sinüs   22:13
26.cerrahi nutrisyon
26.1-Cerrahi nütrisyon-Metabolik durum ve enerji ihtiyacı   11:05
26.2-Cerrahi nütrisyon-İhtiyacın hesaplanması ve kompozisyonu   15:20
26.3-Cerrahi nütrisyon-Enteral nutrisyon   16:45
26.4-Cerrahi nütrisyon-Parenteral nutrisyon, immünonütrisyon   24:11
27.yumuşak doku sarkomları
27.1-Yumuşak doku sarkomları-Genel tanımlamalar, risk faktörleri, klinik tablo, tanı yöntemleri   00:00
27.2-Yumuşak doku sarkomları-Patolojik sınıflama, evreleme, tedavi, retroperitoneal sarkomlar   00:00
28.transplantasyon
28.1-Transplantasyon-Tanımlamalar, böbrek transplantasyonu, klinik rejeksiyon sendromları   23:59
28.2-Transplantasyon-Karaciğer transplantasyonu, pankreas transplantasyonu   25:07
28.3-Transplantasyon-İnce bağırsak transplantasyonu, GVH ve HVG hastalığı, organ saklanması   20:31
29.derinin cerrahi hastalıkları
29.1-Derinin cerrahi hastalıkları-Anatomi, travmalar, enfeksiyonlar, benign tümörler   23:15
29.2a-Derinin cerrahi hastalıkları-Malign tümörleri-bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom   10:48
29.2b-Derinin cerrahi hastalıkları-Malign tümörleri-malign melanom   26:31
GENEL CERRAHİ HEPATOBİLİYER
5.00
6
1 Saat
0
30.karaciğerin cerrahi hastalıkları
30.1-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Karaciğerin anatomi ve fizyolojisi   00:00
30.2-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Karaciğer apseleri, karaciğerin kistik lezyonları   00:00
30.3-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Portal hipertansiyon   00:00
30.4-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Benign karaciğer tümörleri   00:00
30.5-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Primer ve sekonder karaciğer tümörleri   00:00
31.safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
31.1-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Safra yolları anatomi ve fizyolojisi, tanı yöntemleri, safra taşları, akut kolesistit   00:00
31.2-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Kronik kolesistit, kolesisktektomi, koledok taşları, koledok kistleri, safra taşı ileusu   00:00
31.3-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Safra kesesi karsinomu, safra yolları tümörleri, safra yollarının benign striktürleri   00:00
32.pankreas hastalıkları ve cerrahisi
32.1-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Pankreas anatomi ve fizyolojisi, akut pankreatit, kronik pankreatit   00:00
32.2-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Pankreas ve periampuller bölge tümörleri   00:00
32.3-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Kistik tümörler, nöroendokrin pankreas tümörleri   00:00
33.yanık
33.1-Yanık-Etiyoloji, ciddiyet faktörleri, sistemik yanıt, komplikasyonlar   26:47
33.2-Yanık-Tedavi, inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları   21:28
34.genel travma ve karın travmaları
34.1-Genel travma ve karın travmaları-Künt karın travmaları   00:00
34.2-Genel travma ve karın travmaları-Penetran karın travmaları   00:00
34.3-Genel travma ve karın travmaları-Retroperitoneal hematom   00:00
35.cerrahi komplikasyonlar
35.1-Cerrahi komplikasyonlar-Kardiyak ve pulmoner komplikasyonlar   00:00
35.2-Cerrahi komplikasyonlar-Postoperatif ateş, yara ayrılması   00:00
35.3-Cerrahi komplikasyonlar-Abdominal kompartman sendromu, termoregülasyon problemleri   00:00
36.travmaya yanıt
36.1-Travmaya yanıt-Endokrin yanıt   00:00
36.2-Travmaya yanıt-Metabolik yanıt   00:00
36.3-Travmaya yanıt-İmmün yanıt   00:00
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız