Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Klinik Bilimler Paketi
5.00 (0 Puan)
1 187 Saat 0 Son Güncellenme Tarihi: 29/08/2021

Klinik Bilimler Paketi

6
Aylık
3060.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Kurs Açıklaması
Tüm Klinik Bilimler dalındaki paketlerimizi içeren paketimiz.

Yakında Yüklenecek.

İçindekiler
Bu kursta Ücretsiz Ders Bulunmamaktadır.
Kurs İçeriği
Dahiliye
5.00
8
86 Saat
3
dahiliye - göğüs hastalıkları
1. AKCİĞER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR
2. AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZİK MUAYENE
3. AKCİĞER HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
4. OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
5. PULMONER HİPERTANSİYON
6. RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
7. PULMONER EMBOLİ
8. TÜBERKÜLOZ
9. SOLUNUM SİSTEMİNİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI
10. PLEVRA HASTALIKLARI
11. OBSTRÜKTİF UYKU APNE / HİPOAPNE SENDROMU
dahiliye-romatoloji
1. ROMATOLOJİYE GİRİŞ
2. ROMATOİD ARTRİT
3. BAĞ DOKU HASTALIKLARI
4. SPONDİLARTRİTLER
5. VASKÜLİTLER
6. DİĞER HASTALIKLAR
dahiliye - kardiyoloji
1. KALBİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
2. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
3. KALP YETMEZLİĞİ
4. HİPERTANSİYON
5. KORONER ARTER HASTALIĞI (KAH)
6. KALP KAPAK HASTALIKLARI
7. İNFEKTİF ENDOKARDİT
8. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
9. KARDİYOMİYOPATİLER
10. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
11. MİYOKARDİTLER
12. PERİKARD HASTALIKLARI
13. KARDİYAK ARİTMİLER
14. VENÖZ TROMBOEMBOLİZM
15. PULMONER HİPERTANSİYON
16. AORT HASTALIKLARI
17. GEBELİK VE KALP HASTALIKLARI
18. KALP TÜMÖRLERİ
dahiliye - gastroenteroloji
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
2. MİDE-DUODENUM HASTALIKLARI
3. İNTESTİNAL HASTALIKLAR
4. PANKREAS HASTALIKLARI
5. SAFRA HASTALIKLARI
dahiliye - hematoloji
1. HEMATOPOEZ
2. ANEMİLER
3. HEMOLİTİK ANEMİLER
4. KANAMA BOZUKLUKLARI
5. LÖKOSİT HASTALIKLARI
6. LENFOMALAR
7. MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
8. PLAZMA HÜCRE DİSKRAZİLERİ
dahiliye - nefroloji
1.RENAL FİZYOLOJİ
2. BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3. SIVI ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
4. ASİT-BAZ DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
5. AKUT BÖBREK HASARI
6. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
7.GLOMERÜLONEFRİTLER
8. SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK TUTULUMU
9. İNTERSTİSYEL NEFRİTLER
10. DİĞER RENAL PATOLOJİLER
11. YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN ÜRİNER DEĞİŞİKLİKLER
dahiliye - onkoloji
1.Onkolojiye giriş
2.Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
3.Onkolojide Paraneoplastik Sendromlar
4.Onkolojik Aciller
dahiliye - hepatoloji
1. KARACİĞER TESTLERİ
2. HİPERBİLİRÜBİNEMİLER
3. AKUT VE KRONİK VİRAL HEPATİTLER
4. METABOLİK, HEREDİTER, İMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARI
5. SİROZ VE PORTAL HİPERTANSİYON
6. DİĞER KARACİĞER HASTALIKLARI
Pediatri
5.00
6
43 Saat
5
pediatri - enfeksiyon
1. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
2. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
3. DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
4. BAĞIŞIKLAMA
pediatri - kardiyoloji
1. MATERNAL-FÖTAL FAKTÖRLER VE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI
2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
3. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
4. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
5. PULMONER HİPERTANSİYON
6. İNFEKTİF ENDOKARDİT
7. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
8. KALP YETMEZLİĞİ
9. HİPERTANSİYON
10. PERİKARD HASTALIKLARI
11. KARDİYOMİYOPATİLER
12. MİYOKARDİTLER
13. KARDİYAK ARİTMİLER
pediatri - hematoloji - onkoloji
1.Anemiler
2.Pıhtılaşma Sistemi
3.Lösemiler
4.Lenfomalar
5.Nöroblastom
6.1 Wilms Tümörü
pediatri - gastroenteroloji
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
2. MİDE HASTALIKLARI
3. İNCE VE KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI
4. KARACİĞER HASTALIKLARI
5. SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
6. PANKREAS HASTALIKLARI
pediatri - yenidoğan
1.Giriş
2.Fizik muayene
3.Bebek odası bakımı
4.Sınıflandırma
5.Prematüre ve sorunları
6.Diyabetik anne bebeği
7.Hipoksik iskemik ensefalopati
8.Yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
9.Yenidoğanda hiperbilirübinemi
10.Yenidoğanın hematolojik sorunları
11.Yenidoğanın metabolik sorunları
12. Yenidoğan konvülsiyonları
13. Yenidoğan enfeksiyonları
14.İntrauterin enfeksiyonlar
15.Yenidoğanın diğer önemli özellikleri
pediatri - nefroloji
1.Proteinüri ve Nefrotik sendrom
2.Minimal lezyon hastalığı (MLH)
3.Hematüri ve ilişkili hastalıklar
4.İdrar yolu enfeksiyonları
5.Renal tübüler asidozlar
6.Akut böbrek hasarı
7. Kronik böbrek hastalıkları
pediatri - noroloji
1.Santral sinir sistemi
2. Serebral Palsi
3. Nöromusküler hastalıklar
4. Periferik ve herediter miyopatiler
5. Nörodejeneratif hastalıklar
6. Demiyelinizan hastalıklar
7.Dejeneratif hastalıklar-Ataksi
8. Nörokütanöz sendromlar
9. Beyin omurilik sıvısı
10. Baş ağrısı ve migren
11. Serebrovasküler hastalıklar
12. Çocukluk çağı nöbetleri
pediatri - romatoloji
1.Jüvenil idiyopatik artrit (JİA)
2.Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
3.Jüvenil dermatomiyozit
4.Çocukluk çağı vaskülitleri
5.Periyodik ateş sendromları
Genel Cerrahi
5.00
7
23 Saat
3
genel cerrahi genel konular
1.Sıvı elektrolit metabolizması
2.Asit baz dengesi ve bozuklukları
3.Cerrahi hemostaz ve transfüzyon
4.Şok
5.Cerrahi enfeksiyonlar
6.Yara iyileşmesi
7.Vasküler cerrahi hastalıklar
8.Cerrahi yoğun bakım
genel cerrahi gastrointestinal
9.Akut karın sendromu
10.Apendiks hastalıkları
11.GİS fistülleri
12.Özofagusun cerrahi hastalıkları
13.Mide hastalıkları
14.Morbid obezite cerrahisi
15.GİS kanamaları
16.İnce bağırsak hastalıkları
17.İntestinal obstrüksiyon
genel cerrahi meme-endokrin
18.Meme hastalıkları
19.Tiroid hastalıkları
20.Paratiroid hastalıkları
21.Adrenal bez cerrahi hastalıkları
22.Karın duvarı fıtıkları
23.Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter
genel cerrahi kolorektal
24.Kolon ve rektum hastalıkları
25.Perianal bölge hastalıkları
26.Cerrahi nutrisyon
27.Yumuşak doku sarkomları
28.Transplantasyon
29.Derinin cerrahi hastalıkları
genel cerrahi hepatobiliyer
30.Karaciğerin cerrahi hastalıkları
31.Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
32.Pankreas hastalıkları ve cerrahisi
33.Yanık
34.Genel travma ve karın travmaları
35.Cerrahi komplikasyonlar
36.Travmaya yanıt
Kadın & Doğum
5.00
17
9 Saat
3
kadın hastalıkları ve doğum
1. Genel Jinekoloji ve Üreme Endokrinolojisi
2. Jinekolojik Onkoloji
3. Obstetri
Küçük Stajlar
5.00
2
29 Saat
2
küçük stajlar
1. DERMATOLOJİ
2. PSİKİYATRİ
3. KBB
4. GÖZ
5. ORTOPEDİ
6. ÜROLOJİ
7. FTR
8. NÖROLOJİ
9. HALK SAĞLIĞI
10. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız