Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Mikrobiyoloji
5.00 (0 Puan)
4 17 Saat 4 Son Güncellenme Tarihi: 12/10/2021

Mikrobiyoloji

3
Aylık
420.00
Satın Al
6
Aylık
600.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Ücretsiz Derslerimiz
Kurs Açıklaması
Mikrobiyoloji; TUS’un azgın dalgaları arasında size can simidi olabilecek bir branştır ama uygun şekilde öğrenip kullanabilmek şartıyla. Mikrobiyolojiye hakim olursanız özellikle iç hastalıkları, pediatri, kadın doğum ve farmakoloji başta olmak üzere diğer pek çok branştan da soru yakalayabilirsiniz. TUS sınavında 22’si mikrobiyolojinin içinde olmak üzere ortalama 30-35 civarında soruyu derslerimizi izleyip çalışarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Anlattığımız derslerde konuların sade, öz, anlaşılır ve gereksiz ayrıntılardan arındırılmasına özen gösterilmiş; çıkmış ve çıkabilecek tüm TUS soruları vurgulanmış; hatırlanması zor olan konular mümkün olduğunca akılda kalıcılığı artıracak kısaltma ve benzetmelerle birleştirilerek öğrenmenin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Derslerimiz; meslektaşlarımızdan sadece TUS sınavına hazırlananların değil, fakülte öğrencilerinin de faydalanabileceği şekilde hazırlanmış, komite ve finallerine destek olmak hedeflenmiştir.
İçindekiler
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)
Kurs İçeriği
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
5.00
0
8 Saat
0
1. mikrobiyolojiye giriş
1.1 Mikrobiyolojiye Giriş   20:47
2. bakteri hücresi
1.2a Bakteri Hücresi -1 (Bakterilerde Çekirdek, Sitoplazma, Sitoplazma Zarı, Spor)   20:13
1.2b Bakteri Hücresi -2 (Hücre Duvarı)   19:49
1.2c Bakteri Hücresi -3 (Kapsül, Flajella, Pilus)   21:12
3 bakterilerde metabolizma ve üreme
1.3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme   17:35
4. bakteri virülans faktörleri
1.4a Bakteri Virülans Faktörleri - 1 (Bakterilerde Adezyon, İnvazyon, Enzimler, Endotoksinler)   14:50
1.4b Bakteri Virülans Faktörleri - 2 (Ekzotoksinler)   20:07
5. normal flora
1.5 Normal Flora   22:30
6. immün cevaptan kaçış mekanizmaları
1.6 İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları   15:51
7. bakteri genetiği
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)   27:58
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı)   21:56
8. aşılar ve biyoterörizm ajanları
1.8 Aşılar ve biyoterörizm ajanları   26:02
9. antibakteriyel ilaçlar ve direnç mekanizmaları
1.9a Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-1 (Beta-Laktamlar)   30:03
1.9b Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları -2 (Basitrasin, Fosfom., Kinolon, Metronidazol, Rifampin)   19:12
1.9c Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-3 (Protein Sentezi İnhibitörleri, Antimetabolitler)   33:00
10. viral sınıflandırma, yapı ve replikasyon
1.10 Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon   34:12
11. fungal sınıflandırma, yapı ve replikasyon
1.11 Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon   18:35
12. parazitik sınıflandırma, yapı ve replikasyon
1.12 Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon   12:59
13. mikrobiyolojik tanı yöntemleri
1.13a Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 1 (Mikroskobik İnceleme, Besiyerleri)   28:03
1.13b Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 2 (Kültür, Seroloji, Moleküler Yöntemler)   25:51
14. sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi
1.14 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi   19:05
BAKTERİYOLOJİ
5.00
2
6 Saat
0
1.stafilokoklar
2.1a Stafilokoklar - 1 (Giriş, S. aureus-Virülans)   18:07
2.1b Stafilokoklar - 2 (S. aureus-Klinik, Tanı)   13:06
2.1c Stafilokoklar - 3 (S. aureus Tedavi, S. epidermidis, S. saprophyticus)   10:57
2.streptokoklar ve enterokoklar
2.2a Streptococcus pyogenes   23:31
2.2b Streptococcus agalactiae   14:37
2.2c Diğer Beta Hemolitik Streptokoklar, Viridans Streptokoklar, Pnömokoklar   21:39
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar   14:01
3.bacillus
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)   09:05
2.3b Bacillus - 2 ( B. anthracis Klinik, Tanı, Tedavi, B. cereus)   10:46
4.clostridium
2.4a Clostridium perfringens   00:00
2.4b Clostridium tetani   00:00
2.4c Clostridium botulinum   00:00
2.4d Clostridium difficile   00:00
5.actinomyces, nocardia, rhodococcus, tropheryma
2.5a Actinomyces   10:28
2.5b Nocardia - 1 (Giriş, Virülans)   06:37
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   10:17
2.5d Rhodococcus, Tropheryma whipplei   07:25
6.corynebacterium, listeria, erysipelothrix
2.6a Corynebacterium   21:11
2.6b Listeria   13:47
2.6c Erysipelothrix   07:33
7.enterobakteriler
2.7a Escherichia coli - 1 (Giriş, Virülans)   00:00
2.7b Escherichia coli - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   00:00
2.7c Salmonella - 1 (Giriş, Virülans)   00:00
2.7d Salmonella - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   00:00
2.7e Shigella   00:00
2.7f Yersinia   00:00
2.7g Klebsiella-Proteus-Serratia   00:00
8.neisseria ve diğer gram negatif diplokoklar
2.8a Neisseria gonorrhoeae - 1 (Giriş, Virülans)   13:33
2.8b Neisseria gonorrhoeae - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   13:24
2.8c Neisseria meningitidis - 1 (Giriş, Virülans)   08:54
2.8d Neisseria meningitidis - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Moraxella)   10:52
9.vibrio, aeromonas, plesiomonas, campylobacter, helicobacter
2.9a Vibrio - 1 (Giriş, Virülans)   00:00
2.9b Vibrio - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Diğer Vibrio Türleri)   00:00
2.9c Aeromonas, Plesiomonas   00:00
2.9d Campylobacter   00:00
2.9e Helicobacter   00:00
10.nonfermentatifler (pseudomonas grubu, acinetobacter
2.10a Pseudomonas   22:03
2.10b Burkholderia   09:01
2.10c Stenotrophomonas, Acinetobacter   10:24
11.haemophilus, pasteurella
2.11a Haemophilus influenzae   00:00
2.11b Haemophilus ducreyi, Pasteurella   00:00
12.bordetella, brucella, francisella
2.12a Bordetella   00:00
2.12b Brucella   00:00
2.12c Francisella   00:00
13. legionella ve diğer aerobik gram negatif basiller
2.13a Legionella   00:00
2.13b Çeşitli gram negatif basiller-1   00:00
2.13c Çeşitli gram negatif basiller-2   00:00
14. anaeroplar
2.14 Anaeroplar   00:00
15. mikobakteriler
2.15a Mycobacterium tuberculosis-1   00:00
2.15b Mycobacterium tuberculosis-2   00:00
2.15c Atipik mikobakteriler   00:00
2.15d Mycobacterium leprae   00:00
16. spiroketler
2.16a Treponema   00:00
2.16b Borrelia   00:00
2.16c Leptospira   00:00
17. riketsiya
2.17a Rickettsia   00:00
2.17b Coxiella   00:00
18. klamidya
2.18 Chlamydia   00:00
19. mikoplazma
2.19 Mycoplasma   00:00
VİROLOJİ
5.00
2
0 Saat
0
1.antiviral ajanlar
3.1 Antiviral ajanlar   00:00
2.adenovirüsler
3.2 Adenovirüsler   00:00
3.herpesvirüsler
3.3a Herpesvirüsler-1   00:00
3.3b Herpesvirüsler-2   00:00
4.poksvirüsler
3.4 Poksvirüsler   00:00
5.parvovirüsler ve papovavirüsler
3.5 Parvovirüsler ve Papovavirüsler   00:00
6.hepatit virüsleri
3.6a Hepatit virüsleri-1   00:00
3.6b Hepatit virüsleri-2   00:00
7.ortomiksovirüsler
3.7 Ortomiksovirüsler   00:00
8.paramiksovirüsler
3.8 Paramiksovirüsler   00:00
9.pikornavirüsler
3.9 Pikornavirüsler   00:00
10.kalisivirüsler ve reovirüsler
3.10 Kalisivirüsler ve Reovirüsler   00:00
11.retrovirüsler
3.11 Retrovirüsler   00:00
12. togavirüsler
3.12 Togavirüsler   00:00
13.flavivirüsler
3.13 Flavivirüsler   00:00
14.bunyavirüsler
3.14 Bunyavirüsler   00:00
15.rabdovirüsler
3.15 Rabdovirüsler   00:00
16.koronavirüsler
3.16 Koronavirüsler   00:00
17.yavaş virüsler ve prionlar
3.17 Yavaş virüsler ve prionlar   00:00
MİKOLOJİ
5.00
2
3 Saat
0
1. antifungal ilaçlar
4.1 Antifungal İlaçlar   19:38
2. yüzeyel mikozlar
4.2 Yüzeyel Mikozlar   09:29
3. kutanöz mikozlar
4.3 Kutanöz Mikozlar   19:27
4. subkutanöz mikozlar
4.4 Subkutanöz Mikozlar   17:23
5. sistemik mikozlar
4.5 Sistemik Mikozlar   18:50
6. fırsatçı mikozlar
4.6a Fırsatçı Mikozlar-1   20:49
4.6b Fırsatçı Mikozlar-2   21:58
PARAZİTOLOJİ
5.00
2
2 Saat
0
1. kan ve doku protozoonları
5.1a Kan ve Doku Protozoonları-1   23:36
5.1b Kan ve Doku Protozoonları-2   22:25
2. gıs ve ürogenital sistem protozoonları
5.2a GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-1   12:31
5.2b GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-2   08:56
3. intestinal nematodlar
5.3 İntestinal Nematodlar   00:00
4. doku nematodları
5.4 Doku Nematodları   00:00
5. trematodlar
5.5 Trematodlar   00:00
6. sestodlar
5.6 Sestodlar   00:00
İMMÜNOLOJİ
5.00
2
0 Saat
0
1. immünolojiye giriş
6.1 İmmünolojiye Giriş   00:00
2. immün sistem organ ve hücreleri
6.2 İmmün sistem organ ve hücreleri   00:00
3. antijenler ve doku uygunluk antijenleri
6.3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri   00:00
4. antikorlar
6.4 Antikorlar   00:00
5. antijene bağışık yanıt gelişmesi
6.5 Antijene bağışık yanıt gelişmesi   00:00
6. sitokinler
6.6 Sitokinler   00:00
7. kompleman sistem
6.7 Kompleman Sistem   00:00
8. aşırı duyarlılık reaksiyonları
6.8 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları   00:00
9. immün yetmezlikler
6.9 İmmün Yetmezlikler   00:00
10. immünolojik tolerans ve otoimmünite
6.10 İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite   00:00
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız