Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Patoloji
5.00 (0 Puan)
6 30 Saat 3 Son Güncellenme Tarihi: 12/10/2021

Patoloji

3
Aylık
420.00
Satın Al
6
Aylık
600.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Ücretsiz Derslerimiz
Kurs Açıklaması

Medimaks Patoloji ile hazırlananlar; Genel patolojiden sistemik patolojiye kadar tüm patoloji konularını görsel ve akılda kalıcı videolarla kolayca öğrenir. Bütüncül bir bakış ile hastalıkları başta patofizyolojileri olmak üzere genel olarak anlar, kavrar. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılarak hazırlanmış, soru potansiyelli noktalar vurgulanmış derslerle az zamanda çok mesafe kat eder. Patoloji dersi ile temel bilimler ile klinik bilimler arasında sağlam köprü oluşturur. Özellikle cerrahi branşlar olmak üzere tüm klinik derslerin anlaşılması, kavranması için kendine temel oluşturur. Hem TUS patoloji sorularını, hem de klinik bilim sorularını, hatta temel bilimlerden gelen ilgili soruları da rahatlıkla yapar. Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır.

İçindekiler
5.11b-Pankreas hastalıkları 2
5.4a- Mide Hastalıkları 1
5.4b- Mide Hastalıkları 2
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 3
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi
Kurs İçeriği
PATOLOJİ
5.00
4
30 Saat
1
1. genel patoloji
1.1 Patolojiye giriş   10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar   14:50
1.3 Hücre   00:00
1.4a Hücre hasarı morfolojisi   10:44
1.4b Hücre hasarı mekanizmaları   18:31
1.4c Adaptasyon   23:02
1.5a Apopitoz   21:10
1.5b Nekroz   16:04
1.5c Nekropitoz, piropitoz   09:12
1.6 Hücre içi birikimler   23:23
1.7a İnflamasyon hücreleri 1   11:51
1.7b İnflamasyon hücreleri 2   00:00
1.7c Akut inflamasyon 1   22:42
1.7d Akut inflamasyon 2   13:04
1.8a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-1   23:00
1.8b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-2   15:13
1.9 Kronik inflamasyon   00:00
1.10 Yara Onarımı   00:00
1.11 Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok   00:00
1.12 Genetik hastalıkların patolojisi   00:00
1.13 Genel İmmünopatoloji   00:00
1.14 Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve Doku transplantasyon patolojisi   00:00
1.15 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi   00:00
1.16 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS   00:00
1.17 Amiloidozis   00:00
1.18 Radyasyon zehirlenmesinin patolojisi   00:00
2. neoplazi
2.1- Neoplazi tanim ve siniflandirilmasi   20:46
2.2- İnvazyon ve metastaz   20:40
2.3a- Neoplazide etiyoloji, Kimyasal karsinogenez   25:56
2.3b- Neoplazide etyoloji, Mikrobiyal karsinogenez   25:59
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi   21:11
2.4a- Kanserin moleküler temeli 1, giris   06:57
2.4b- Kanserin moleküler temeli, Protoonkogenler onkogenler   21:36
2.4c- Kanserin moleküler temeli, Tümor Süpressyon genleri   16:19
2.4d- Kanserin moleküler temeli, Apoptoz ve DNA onarım genleri   12:59
2.5a- Neoplazide hücre orjini, Epitelyal tümörler   22:00
2.5b- Neoplazide hücre orjini, Mezenkimal tümörler   21:02
2.6- Kanser epidemiyolojisi   18:49
2.7a- Pediatrik yaş grubu tümörleri 1   25:21
2.7b- Pediatrik yaş grubu tümörleri 2   13:07
2.8- Paraneoplastik sendromlar   20:01
2.9- Tümörlerin derecelendirilmesi ve gradelendirilmesi   12:19
2.10-Benign ve Malign tümör özellikleri   25:33
3. solunum sistemi hastalıkları
3.1a-Tüberküloz 1   24:16
3.1b- Tüberküloz 2   16:39
3.2a-Obstrüktif Akciger hastaliklari 1   20:28
3.2b-Obstrüktif Akciger hastaliklari 2   22:25
3.3- Vasküler kökenli pulmoner hastalıklar   26:57
3.4- Üst solunum yolları tümörleri   18:48
3.5- Plevra tümörleri   26:14
3.6a- Akciger tümörleri 1   12:21
3.6b- Akciger tümörleri 2   21:11
3.6c- Akciger tümörleri 3   26:19
3.6d- Akciger tümörleri 4   15:01
3.7- Pulmoner infeksiyonlar   15:42
3.8a- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 1   13:47
3.8b- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 2   16:13
3.8c- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 3   15:35
3.9- Akut respiratuvar distres   08:49
4.dolaşım sistemi hastalıkları
4.1- Ateroskleroz   24:28
4.2a- İskemik kalp hastaliklari 1   12:10
4.2b- İskemik kalp hastaliklari 2   26:44
4.3- Romatizmal ateş   13:15
4.4a- Vaskülitler 1   18:25
4.4b- Vaskülitler 2   17:46
4.4c- Vaskülitler 3   25:06
4.5- Kardiyomyopatiler   13:33
4.6- Miyokardit, perikardit ve kalp tümörleri patolojisi   13:59
4.7- Endokardit patolojisi   17:37
5.sindirim sistemi hastalıkları
5.1- Oral patoloji   21:09
5.2- Tükrük bezi hastalıkları   16:45
5.3a- Özofagus Hastalıkları 1   13:58
5.3b- Özofagus Hastalıkları 2   19:18
5.4a- Mide Hastalıkları 1   29:38
5.4b- Mide Hastalıkları 2   29:19
5.5a- Malabsorbsiyon patolojisi 1   15:30
5.5b- Malabsorbsiyon patolojisi 2   14:24
5.6a- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 1   22:55
5.6b- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 2   17:15
5.7a- Kalın bağırsak neoplazileri 1   19:36
5.7b- Kalın bağırsak neoplazileri 2   26:56
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 3   22:06
5.8- İnce ve kalın barsak patolojisi   00:00
5.9a- Karaciğer patolojisi-I Hepatik hasar, onarım mekanizmaları   00:00
5.9b- Karaciğer patolojisi-II Enfeksiyöz ve otoimmün hepatitler   00:00
5.9c- Karaciğer patolojisi III (çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisİ)   00:00
5.9d- Karaciğer patolojisi VI ( siroz ve karaciğer neoplazmları)   00:00
5.10- Safra kesesi hastalıkları   19:15
5.11a-Pankreas hastalıkları 1   18:40
5.11b-Pankreas hastalıkları 2   25:03
5.12- İnce bağırsak tümörleri   10:48
6. üriner sistem hastalıkları
6.1a- Glomerüler Hastalıklar -1   00:00
6.1b- Glomerüler Hastalıklar -2   00:00
6.1c- Glomerüler Hastalıklar -3   00:00
6.1d- Glomerüler Hastalıklar -4   00:00
6.2- Tübulointerstisyel hastalıklar   00:00
6.3 Üriner sistemin konjenital malformasyonları   00:00
6.4- Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi   00:00
6.5- Üriner sistem tümörleri   00:00
7. genital sistem hastalıkları
7.1- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları   00:00
7.2- Uterus hastalıkları patolojisi   00:00
7.3- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları   00:00
7.4- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları   00:00
7.5- Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi   00:00
7.6- Trofoblastik hastalıklar   00:00
7.7-Penis hastalıkları   00:00
7.8-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları   00:00
8. hematopoetik sistem hastalıkları
8.1- Kemik iliği patolojisi   00:00
8.2- Lenf nodu hastalıkları   00:00
8.3- Lenfomalar   00:00
8.4- Dalak ve timus patolojisi   00:00
9. enfeksiyon hastalıkları
9.1- İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar   00:00
9.2- Fungal Parasitik ve viral hastalıklar   00:00
9.3- Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi   00:00
10. santral sinir sistem hastalıkları
10.1- Santral Sinir Sistemi Hücreleri ve Hasara Verdikleri Cevap   19:36
10.2- Ödem, Herniasyon, Hidrosefali   16:29
10.3a-Serebrovasküler Hastalıklar-1   15:49
10.3b- Serebrovasküler Hastalıklar-2   17:43
10.4- Travmatik Hastalıklar   12:55
10.5- Familyal Tümör Sendromları   19:43
10.6a- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-1   13:53
10.6b- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-2   19:15
10.7- Demiyelinizan Hastalıklar   14:26
10.8- Metabolik ve Toksik Hastalıklar   20:10
10.9- Nörodejeneratif hastalıklar   25:23
10.10a- Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Giriş   20:44
10.10b- Astrositik Tümörler   20:27
10.10c- Glioblastom   16:55
10.10d- Oligodendrogliom   12:36
10.10e- Ependimom   15:09
10.10f- Meningiom   14:59
10.10g- Embriyonel Tümörler   15:45
10.10h- Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması   10:08
10.10i- Nöronal-Glionöronal Tümörler   12:26
10.10j- Diğer Tümörler   10:38
11. endokrin sistem hastalıkları
11.1a- Hipofiz Giriş   12:08
11.1b- Hipofiz Patolojisi   20:51
11.2a- Adrenal bez-1   00:00
11-2b- Adrenal bez-2   00:00
11.3a- Tiroid-1   00:00
11.3b- Tiroid-2   00:00
11.3c- Tiroid-3   00:00
11.4- Paratiroid   00:00
11.5- Endokrin Pankreas   00:00
11.6- Multipl Endokrin Neoplazi Sendromları   00:00
12. kemik, eklem ve yumuşak doku hatalıkları
12.1- Kemik ve Kıkırdağın Konjenital Hastalıkları   00:00
12.2- Kemiğin Edinsel Hastalıkları   00:00
12.3a- Kemik Tümörleri-1   00:00
12.3b- Kemik Tümörleri-2   00:00
12.3c- Kemik Tümörleri-3   00:00
12.4a- Eklem Hastalıkları-1   00:00
12.4b- Eklem Hastalıkları-2   00:00
12.5a- Yumuşak Doku Tümörleri-1   00:00
12.5b- Yumuşak Doku Tümörleri-2   00:00
12.5c- Yumuşak Doku Tümörleri-3   00:00
12.5d- Yumuşak Doku Tümörleri-4   00:00
12.5e- Yumuşak Doku Tümörleri-5   00:00
13. periferik sinirler ve kas hastalıkları
13.1- Periferik Sinir Hastalıkları   00:00
13.2- Nöromüsküler Bileşke Hastalıkları   00:00
13.3- İskelet Kası Hastalıkları   00:00
13.4a- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-1   00:00
13.4b- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-2   00:00
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız