Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Pediatri
5.00 (0 Puan)
6 43 Saat 5 Son Güncellenme Tarihi: 29/09/2021

Pediatri

3
Aylık
630.00
Satın Al
6
Aylık
900.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Ücretsiz Derslerimiz
Kurs Açıklaması
  • Yaklaşık 240 videodan (60 saat) oluşan pediatri eğitim paketinin kazandıracakları:
  • Hastalıkların fizyopatolojisini öğrenerek tanı koyma
  • Diğer branşlardaki benzer vakaları tanıma
  • Tıp fakültesi pediatri derslerine maksimum katkı
  • Tıp fakültesi pediatri sınav sorularını kolayca yanıtlama
  • TUS'ta hem pediatri, hem de diğer branşların benzer sorularını kolayca yanıtlama
  • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 30 Kasım 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır. 
İçindekiler
1.1.Demir Eksikliği Anemisi
1.3.Hemolitik Anemiler
Kurs İçeriği
PEDİATRİ - ENFEKSİYON
5.00
2
0 Saat
0
1. üst solunum yolu enfeksiyonları
1.1a- Soğuk Algınlığı, Rinit   00:00
1.1b- Tonsillofarenjit   00:00
1.2-Retrofarengeal apse   00:00
1.3- Otit   00:00
1.4-Sinüzit   00:00
1.5- Krup   00:00
2. alt solunum yolu enfeksiyonları
2.1-Akut Bronşiyolit   00:00
2.2-Bronşiyolitis obliterans   00:00
2.3a-Toplum kökenli Pnömoni   00:00
2.3b-Viral Pnömoni   00:00
2.3c-Bakteriyel Pnömoni   00:00
3. döküntülü hastalıklar
3.1-Kızamık   00:00
3.2-Varicella ve herpes zoster   00:00
3.3-Rubella   00:00
3.4-Eritema Enfeksiyozum, Roseola İnfantum   00:00
4. bağışıklama
Bağışıklama ve aşılar genel bilgiler   00:00
4.2- Çocukluk çağı aşıları   00:00
PEDİATRİ - KARDİYOLOJİ
5.00
2
17 Saat
0
1. maternal-fötal faktörler ve konjenital kalp hastalığı
1.1 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-1   13:22
1.2 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-2   18:25
1.3 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-3   14:50
2. anatomi ve fizyolojisi ve kardiyovasküler sistem muayenesi
2.1 Fetal dolaşım, doğumda fizyolojik değişimler, yenidoğan kardiyak fizik muayenesi   22:06
2.2 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri-1   22:43
2.3 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri-2   22:32
2.4 Oskültasyon, üfürümler-1   27:28
2.5 Oskültasyon, üfürümler-2   30:30
2.6 Arteriyel nabız muayenesi   19:50
3. kalp hastalıklarında tanı yöntemleri
3.1.1 EKG-1 Genel bilgiler   26:47
3.1.2 EKG-2 Dalgaların anlamı-1   28:41
3.1.3 EKG-3 Dalgaların anlamı-2   29:18
3.1.4 EKG-4 Elektrolit bozuklukları ve diğer konular   23:49
3.2 Kalp hastalıklarında radyoloji   22:41
4. konjenital kalp hastalıkları
4.1. Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıkları   00:00
4.1.1 Atrial septal defekt ve komplet atriyoventriküler septal defekt   23:14
4.1.2 Ventriküler septal defekt   16:17
4.1.3 Patent duktus arteriyozus   20:57
4.2. Obstrüktif tip konjenital kalp hastalıkları   00:00
4.2.1 Aort koarktasyonu   12:46
4.2.2 Aort darlığı ve pulmoner darlık   27:23
4.3 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-1   28:30
4.3.1 Fallot tetralojisi, total pulmoner venöz dönüş anomalisi   28:30
4.3.2 Triküspit atrezisi, Ebstein anomalisi, trunkus arteriyozus   28:34
5. pulmoner hipertansiyon
5.1 Pulmoner hipertansiyon 1   21:12
5.2 Pulmoner hipertansiyon-2   20:10
6. infektif endokardit
6.1 İnfektif endokardit tanım, etiyoloji ve komplikasyonlar   25:22
6.2 İnfektif endokardit bulgular, tanı, tedavi ve proflaksi   22:23
7. akut romatizmal ateş
7.1 Akut romatizmal ateş   23:21
8. kalp yetmezliği
8.1 Kalp yetmezliği etiyoloji ve tanısı   14:26
8.2 Kalp yetmezliği tedavisi   18:02
9. hipertansiyon
9.1 Hipertansiyon Tanı 1   27:07
9.2 Hipertansiyon Tanı 2   09:25
9.3 Hipertansiyon Tedavi   15:21
10. perikard hastalıkları
10.1 Perikarditler   15:43
10.2 Konstriktif Perikardit   18:01
10.3 Perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad   12:05
11. kardiyomiyopatiler
11.1 Dilate kardiyomiyopati   15:49
11.2 Hipertrofik kardiyomiyopati   36:42
11.3 Restriktif ve diğer kardiyomiyopati türleri   19:14
12. miyokarditler
12.1 Miyokarditler   12:33
13. kardiyak aritmiler
13.1 Supraventriküler Aritmiler-1   18:19
13.2 Supraventriküler Aritmiler-2   31:13
13.3 Atriyal fibrilasyon ve flatter   18:29
13.4 Bradiaritmiler   19:34
13.5 Ventriküler Aritmiler-1   27:35
13.6 Ventriküler Aritmiler-2   32:55
13.7 Senkop ve ani kardiyak ölüm   28:27
PEDİATRİ - HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ
5.00
2
5 Saat
0
1.anemiler
1.1.Demir Eksikliği Anemisi   17:45
1.2.Megaloblastik Anemiler   04:42
1.2a.B12 Vitamini Eksikliği   11:03
1.2b.Folat Eksikliği   12:36
1.3.Hemolitik Anemiler   16:19
1.3a.Herediter Sferositoz   10:43
1.3b. Orak Hücreli Anemi   16:03
1.3c. Talasemiler 1   11:13
1.3d.Talasemiler 2   10:24
1.3e.Otoimmun Hemolitik Anemi   12:51
2.pıhtılaşma sistemi
2.1.Tromboza eğilim (Trombofili) 1   04:39
2.1a.Tromboza eğilim (Trombofili) 2   12:11
2.2.Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma (DIC)   10:56
2.3.Hemofili   13:16
2.4.Von Willebrand Hastalığı   12:18
3.lösemiler
3.1. Akut Lösemiler   08:10
3.1a. Akut Lenfoblastik Lösemi   08:43
3.1b. Akut Miyeloid Lösemi   08:16
4.lenfomalar
4.1.Hodgkin Lenfoma   13:12
4.2.Non-Hodgkin Lenfoma   11:41
5.nöroblastom
5.1.Nöroblastom   09:50
6.1 wilms tümörü
6.1 Wilms Tümörü   09:49
PEDİATRİ - GASTROENTEROLOJİ
5.00
2
3 Saat
0
1. özofagus hastalıkları
1.1a- Özofagus Hastalıkları-1 (Özofagus atrezisi, Akalazya)   18:38
1.1b- Özofagus Hastalıkları-2 (Gastroözofageal reflü)   15:35
2. mide hastalıkları
2. Mide Hastalıkları (Hipertrofik pilor stenozu, Peptik ülser)   15:43
3. ince ve kalın bağırsak hastalıkları
3.1a-Bağırsak Hastalıkları-1 (Duodenal tıkanıklık ve atrezi, Jejunal ve ileal tıkanıklık ve atrezi)   16:40
3.1b-Bağırsak hastalıkları-2 (Malrotasyon, Meckel Divertikülü, İnvajinasyon, Hirschprung Hastalığı)   22:40
3.2a-Malabsorbsiyon sendromları genel   18:43
3.2b Çölyak hastalığı   13:03
3.3-İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Chron Hastalığı)   00:00
4. karaciğer hastalıkları
4.1a-Karaciğer Hastalıkları -1(Genel Yaklaşım, Kolestatik Karaciğer Hastalığı)   00:00
4.1b- Karaciğer Hastalıkları-2 (Reye send, Wilson hastalığı ve Alfa-1 Antitripsin Eksikliği)   00:00
4.2-Siroz ve Portal Hipertansiyon   00:00
5. safra kesesi hastalıkları
5- Safra Kesesi Hastalıkları   00:00
6. pankreas hastalıkları
6. PANKREAS HASTALIKLARI   00:00
PEDİATRİ - YENİDOĞAN
5.00
2
8 Saat
0
1.giriş
1.1-Yenidoğan değerlendirme ve resüsitasyon   20:59
2.fizik muayene
2.1a- Fizik muayene (cilt bulguları)   16:56
2.1b- Fizik muayane (baş-boyun)   19:10
3.bebek odası bakımı
3.1-Bebek odası bakımı   14:37
4.sınıflandırma
4.1a- YD sınıflandırma   17:14
4.1b- Yüksek riskli bebekler   14:22
5.prematüre ve sorunları
5.1a- Prematüre ve sorunları 1   22:16
5.1b- Prematüre ve sorunları 2   12:09
6.diyabetik anne bebeği
6.1- Diyabetik anne bebeği ve doğum travmaları   18:43
7.hipoksik iskemik ensefalopati
7.1- Hipoksik iskemik ensefalopati   18:00
8.yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
8.1- Solunum sistemi hastalıkları 1   22:38
8.2- Solunum sistemi hastalıkları 2   19:02
8.3- Solunum sistemi hastalıkları 3   15:47
9.yenidoğanda hiperbilirübinemi
9.1a- Bilirübin metabolizması   10:48
9.1b- Yenidoğan sarılıkları   13:30
9.2- YD’nin hemolitik hastalıkları   21:59
9.3- YD sarılıklarında tedavi   15:01
9.4- Bilirübin ensefalopatisi ve diğer hiperbilirübinemiler   12:07
10.yenidoğanın hematolojik sorunları
10.1a- Hematolojik sorunlar 1   20:19
10.1b- Hematolojik sorunlar 2   09:12
11.yenidoğanın metabolik sorunları
11.1- YD’nin metabolik sorunları   18:55
12. yenidoğan konvülsiyonları
12.1- Yenidoğan konvülsiyonları   10:21
13. yenidoğan enfeksiyonları
13.1a- Yenidoğan enfeksiyonları 1   15:28
13.1b- Yenidoğan enfeksiyonları 2   09:08
14.intrauterin enfeksiyonlar
14.1a-İntrauterin enfeksiyonlar 1   11:44
14.1b-İntrauterin enfeksiyonlar 2   18:44
15.yenidoğanın diğer önemli özellikleri
15.1- Diğer önemli özellikler (organ ve sistem muayenesi, refleksler)   21:03
PEDİATRİ - NEFROLOJİ
5.00
2
4 Saat
0
1.proteinüri ve nefrotik sendrom
1- Proteinüriye yaklaşım ve nefrotik sendrom   10:05
2.minimal lezyon hastalığı (mlh)
2- Minimal değişiklik hastalığı tanı, komplikasyonlar, tedavi   24:35
3.hematüri ve ilişkili hastalıklar
3.1- Hematüri ve Akut poststreptokoksik glomerülonefrit 1   23:05
3.2- Hematüri ve glomerülonefritler 2   16:29
3.3- Hematüri ve glomerülonefritler 3   13:26
3.4- Hematüri ve non-glomerüler hastalıklar 4   15:04
4.idrar yolu enfeksiyonları
4- İdrar yolu enfeksiyonları tanısal yaklaşım, tedavi   19:37
5.renal tübüler asidozlar
5.1- Renal tübüler asidozlar 1   25:57
5.2- Renal tübüler asidozlar 2   19:55
5.3- Renal tübüler asidozlar 3   19:03
6.akut böbrek hasarı
6- Akut böbrek hasarı tanı, komplikasyonlar, tedavi   21:24
7. kronik böbrek hastalıkları
7- Kronik böbrek hastalığı, tanı, komplikasyonlar ve tedavi   17:56
PEDİATRİ - NOROLOJİ
5.00
2
6 Saat
1
1.santral sinir sistemi
1.1- Santral sinir sistemi malformasyonları -1   20:28
1.2- Santral sinir sistemi malformasyonları -2   16:58
2. serebral palsi
2.1 Serebral palsi   15:58
3. nöromusküler hastalıklar
3.1- Ön boynuz hücresi hastalıkları (SMA)   11:48
3.2- Kas hastalıkları-Duchenne musküler distrofi   18:15
3.3- Diğer musküler distrofiler   14:31
3.4- Nöromusküler bileşke hastalıkları (Miyasteni Gravis)   13:39
4. periferik ve herediter miyopatiler
4.1 Periferik nöropatiler-Guillan Barre sendromu   00:00
4.2 Metabolik miyopatiler   08:37
5. nörodejeneratif hastalıklar
5.1 Nörodejeneratif hastalıklar   15:23
6. demiyelinizan hastalıklar
6.1 Demiyelinizan hastalıklar   11:52
7.dejeneratif hastalıklar-ataksi
7.1 Dejeneratif hastalıklar-Ataksi   16:59
8. nörokütanöz sendromlar
8.1 Nörokütanöz sendromlar 1   18:26
8.2 Nörokütanöz sendromlar 2   20:48
9. beyin omurilik sıvısı
9.1 Beyin omurilik sıvısı   20:47
10. baş ağrısı ve migren
10.1 Baş ağrısı ve migren   15:24
11. serebrovasküler hastalıklar
11.1 Serebrovasküler hastalıklar   12:22
12. çocukluk çağı nöbetleri
12.1 Febril konvülsiyonlar   16:17
12.2 Parsiyel epilepsiler   21:33
12.3 Jeneralize epilepsiler   21:34
12.4 Status epileptikus ve ilaçlar   10:58
12.5 Epilepsiyi taklit eden durumlar   08:54
PEDİATRİ - ROMATOLOJİ
5.00
2
4 Saat
0
1.jüvenil idiyopatik artrit (jia)
1.1a- JİA-sistemik   13:24
1.1b- JİA-diğer   16:15
1.1c- JİA-tanı, tedavi   10:20
1.1d- JİA komplikasyonlar-ayırıcı tanı   08:49
2.sistemik lupus eritematozus (sle)
2.1a- SLE-1   14:26
2.1b- SLE-2   14:33
2.1c- Neonatal lupus-Sarkoidoz   09:35
3.jüvenil dermatomiyozit
3.1- Jüvenil dermatomiyozit   15:00
4.çocukluk çağı vaskülitleri
4.1- Vaskülit-1 (Takayasu, PAN)   10:35
4.2- Vaskülit-2 (Kawasaki hastalığı)   16:47
4.3- Vaskülit-3 (Wegener, CSS, Behçet)   08:47
4.4- Vaskülit-4 (Henoch-Schönlein vasküliti)   11:23
5.periyodik ateş sendromları
5.1a- Periyodik ateş sendromları- FMF 1   20:45
5.1b- Periyodik ateş sendromları FMF 2   13:39
5.2- Periyodik ateş sendromları- CAPS,TRAPS,HIDS,PFAPA   14:44
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız