Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Destek Talebi Aç
Talebi Oluştur
İptal
Ekle
Dakika
Quiz
Döküman
Ekle
Süre Doldu
Çalışma Planı
Renk Seçiniz
Plan Oluştur
İptal
14:00 - 15:00
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea.
KAYDET
Not Al
Notu Güncelle
İptal
Not Al
Notu Oluştur
İptal
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Anatomi, Kemikler
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
TUS Pediatri
0.00 (0 Puan)
0 34 Saat 1 Son Güncellenme Tarihi: 08/07/2021
Öğretme Tekniklerimiz
  •    Soru Çözümlü
  •    MediMAKS Tekniği
  •    Görsel Destekli Öğretme Tekniği
  •    Eğitim Sonrası Online Quizler
3 Aylık
Satın Al
6 Aylık
750.00
Satın Al
12 Aylık
1000.00
Satın Al
Eğitmenler
Pedi MAKS
0.00
Kurs Açıklaması
Kurs İçeriği
3Aylık
6Aylık
12Aylık
PEDİATRİ ENFEKSİYON
0.00
0
0 Saat
0
1. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
1.1a- Soğuk Algınlığı, Rinit
1.1b- Tonsillofarenjit
1.2-Retrofarengeal apse
1.3- Otit
1.4-Sinüzit
1.5- Krup
2. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
2.1-Akut Bronşiyolit
2.2-Bronşiyolitis obliterans
2.3a-Toplum kökenli Pnömoni
2.3b-Viral Pnömoni
2.3c-Bakteriyel Pnömoni
3. DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
3.1-Kızamık
3.2-Varicella ve herpes zoster
3.3-Rubella
3.4-Eritema Enfeksiyozum, Roseola İnfantum
4. BAĞIŞIKLAMA
Bağışıklama ve aşılar genel bilgiler
4.2- Çocukluk çağı aşıları
PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ
0.00
0
16 Saat
0
3. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
3.1.1 EKG-1 Genel bilgiler
3.1.2 EKG-2 Dalgaların anlamı-1
3.1.3 EKG-3 Dalgaların anlamı-2
3.1.4 EKG-4 Elektrolit bozuklukları ve diğer konular
3.2 Kalp hastalıklarında radyoloji
4. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
4.1. Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıkları
4.1.1 Atrial septal defekt ve komplet atriyoventriküler septal defekt
4.1.2 Ventriküler septal defekt
4.1.3 Patent duktus arteriyozus
4.2. Obstrüktif tip konjenital kalp hastalıkları
4.2.1 Aort koarktasyonu
4.2.2 Aort darlığı ve pulmoner darlık
4.3 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-1
4.3.1 Fallot tetralojisi, total pulmoner venöz dönüş anomalisi
4.3.2 Triküspit atrezisi, Ebstein anomalisi, trunkus arteriyozus
5. PULMONER HİPERTANSİYON
5.1 Pulmoner hipertansiyon 1
5.2 Pulmoner hipertansiyon-2
6. İNFEKTİF ENDOKARDİT
6.1 İnfektif endokardit tanım, etiyoloji ve komplikasyonlar
6.2 İnfektif endokardit bulgular, tanı, tedavi ve proflaksi
7. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
7.1 Akut romatizmal ateş
8. KALP YETMEZLİĞİ
8.1 Kalp yetmezliği etiyoloji ve tanısı
8.2 Kalp yetmezliği tedavisi
9. HİPERTANSİYON
9.1 Hipertansiyon Tanı 1
9.2 Hipertansiyon Tanı 2
9.3 Hipertansiyon Tedavi
10. PERİKARD HASTALIKLARI
10.1 Perikarditler
10.2 Konstriktif Perikardit
10.3 Perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad
11. KARDİYOMİYOPATİLER
11.1 Dilate kardiyomiyopati
11.2 Hipertrofik kardiyomiyopati
11.3 Restriktif ve diğer kardiyomiyopati türleri
12. MİYOKARDİTLER
12.1 Miyokarditler
13. KARDİYAK ARİTMİLER
13.1 Supraventriküler Aritmiler-1
13.2 Supraventriküler Aritmiler-2
13.3 Atriyal fibrilasyon ve flatter
13.4 Bradiaritmiler
13.5 Ventriküler Aritmiler-1
13.6 Ventriküler Aritmiler-2
13.7 Senkop ve ani kardiyak ölüm
1. MATERNAL-FÖTAL FAKTÖRLER VE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI
1.1 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-1
1.2 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-2
1.3 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-3
2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
2.1 Fetal dolaşım, doğumda fizyolojik değişimler, yenidoğan kardiyak fizik muayenesi
2.2 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri-1
2.3 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri-2
2.4 Oskültasyon, üfürümler-1
2.5 Oskültasyon, üfürümler-2
2.6 Arteriyel nabız muayenesi
PEDİATRİ Hematoloji-Onkoloji
0.00
0
1 Saat
0
1.Anemiler
1.1.Demir Eksikliği Anemisi
1.2.Megaloblastik Anemiler
1.2a.B12 Vitamini Eksikliği
1.2b.Folat Eksikliği
1.3.Hemolitik Anemiler
1.3a.Herediter Sferositoz
1.3b.Orak Hücreli Anemi
1.3c.Talasemiler
1.3d.İmmün Hemolitik Anemi
2.Pıhtılaşma Sistemi
2.1.Tromboza eğilim (Trombofili)
2.2.Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma (DIC)
2.3.Hemofili
2.4.Von Willebrand Hastalığı
3.Polisitemi
3.1.Polisitemi
4.Lösemiler
4.1.Akut Lenfoblastik Lösemi
4.2.Akut Miyeloblastik Lösemi
5.Lenfomalar
5.1.Hodgkin Lenfoma
5.2.Non-Hodgkin Lenfoma
6.Santral Sinir Sistemi Tümörleri
6.1.Santral Sinir Sistemi Tümörleri
7.Nöroblastom
7.1.Nöroblastom
8.Wilms Tümörü
8.1.Wilms Tümörü
9.Yumuşak Doku Tümörleri
9.1.Yumuşak Doku Tümörleri
10.Kemik Tümörleri
10.1.Osteosarkom
10.1.Osteosarkom
11.Histiyositoz
8.1.Histiyositoz
PEDİATRİ GASTROENTEROLOJİ
0.00
0
0 Saat
0
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
1.1a- Özofagus Hastalıkları-1 (Özofagus atrezisi, Akalazya)
1.1b- Özofagus Hastalıkları-2 (Gastroözofageal reflü)
2. MİDE HASTALIKLARI
2. Mide Hastalıkları (Hipertrofik pilor stenozu, Peptik ülser)
3. İNCE VE KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI
3.1a-Bağırsak Hastalıkları-1 (Duodenal tıkanıklık ve atrezi, Jejunal ve ileal tıkanıklık ve atrezi)
3.1b-Bağırsak hastalıkları-2 (Malrotasyon, Meckel Divertikülü, İnvajinasyon, Hirschprung Hastalığı)
3.2a-Malabsorbsiyon sendromları genel
3.2b-Gluten enteropati
3.2c-Diğer Malabsorbsiyon Hastalıkları
3.3a-İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Genel
3.3b-Ülseratif Kolit ve Chron Hastalığı
3.4a-Akut İshaller genel
3.4b- Akut ishaller tedavi, diğer
3.5-Kronik İshaller
3.6-GİS Tümörleri
4. KARACİĞER HASTALIKLARI
4.1-Karaciğer Hastalıkları Genel Yaklaşım
4.2a- Kolestatik Karaciğer Hastalığı
4.2b-İntrahepatik Kolestaz
4.2c- Ekstrahepatik Koleastaz
4.2d-Büyük Çocuklarda Kolestaz
4.3- Mitokondriyal Hepatopatiler
4.4- Wilson hastalığı
4.5- Alfa-1 Antitripsin Eksikliği
4.6-Akut Viral Hepatitler
4.7- Fulminan Hepatik Yetmezlik
4.8.-Kronik Hepatitler
4.9-Siroz
5. SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
5- Safra Kesesi Hastalıkları
6. PANKREAS HASTALIKLARI
6. PANKREAS HASTALIKLARI
PEDİATRİ-YENİDOĞAN
0.00
0
8 Saat
0
1.Giriş
1.1-Yenidoğan değerlendirme ve resüsitasyon
2.Fizik muayene
2.1a- Fizik muayene (cilt bulguları)
2.1b- Fizik muayane (baş-boyun)
3.Bebek odası bakımı
3.1-Bebek odası bakımı
4.Sınıflandırma
4.1a- YD sınıflandırma
4.1b- Yüksek riskli bebekler
5.Prematüre ve sorunları
5.1a- Prematüre ve sorunları 1
5.1b- Prematüre ve sorunları 2
6.Diyabetik anne bebeği
6.1- Diyabetik anne bebeği ve doğum travmaları
7.Hipoksik iskemik ensefalopati
7.1- Hipoksik iskemik ensefalopati
8.Yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
8.1- Solunum sistemi hastalıkları 1
8.2- Solunum sistemi hastalıkları 2
8.3- Solunum sistemi hastalıkları 3
9.Yenidoğanda hiperbilirübinemi
9.1a- Bilirübin metabolizması
9.1b- Yenidoğan sarılıkları
9.2- YD’nin hemolitik hastalıkları
9.3- YD sarılıklarında tedavi
9.4- Bilirübin ensefalopatisi ve diğer hiperbilirübinemiler
10.Yenidoğanın hematolojik sorunları
10.1a- Hematolojik sorunlar 1
10.1b- Hematolojik sorunlar 2
11.Yenidoğanın metabolik sorunları
11.1- YD’nin metabolik sorunları
12. Yenidoğan konvülsiyonları
12.1- Yenidoğan konvülsiyonları
13. Yenidoğan enfeksiyonları
13.1a- Yenidoğan enfeksiyonları 1
13.1b- Yenidoğan enfeksiyonları 2
14.İntrauterin enfeksiyonlar
14.1a-İntrauterin enfeksiyonlar 1
14.1b-İntrauterin enfeksiyonlar 2
15.Yenidoğanın diğer önemli özellikleri
15.1- Diğer önemli özellikler (organ ve sistem muayenesi, refleksler)
PEDİATRİ NEFROLOJİ
0.00
0
4 Saat
0
1.Proteinüri ve Nefrotik sendrom
1- Proteinüriye yaklaşım ve nefrotik sendrom
2.Minimal lezyon hastalığı (MLH)
2- Minimal değişiklik hastalığı tanı, komplikasyonlar, tedavi
3.Hematüri ve ilişkili hastalıklar
3.1- Hematüri ve Akut poststreptokoksik glomerülonefrit 1
3.2- Hematüri ve glomerülonefritler 2
3.3- Hematüri ve glomerülonefritler 3
3.4- Hematüri ve non-glomerüler hastalıklar 4
4.İdrar yolu enfeksiyonları
4- İdrar yolu enfeksiyonları tanısal yaklaşım, tedavi
5.Renal tübüler asidozlar
5.1- Renal tübüler asidozlar 1
5.2- Renal tübüler asidozlar 2
5.3- Renal tübüler asidozlar 3
6.Akut böbrek hasarı
6- Akut böbrek hasarı tanı, komplikasyonlar, tedavi
7. Kronik böbrek hastalıkları
7- Kronik böbrek hastalığı, tanı, komplikasyonlar ve tedavi
NOROLOJİ
0.00
0
6 Saat
0
1.Santral sinir sistemi
1.1- Santral sinir sistemi malformasyonları -1
1.2- Santral sinir sistemi malformasyonları -2
2. Serebral Palsi
2.1 Serebral palsi
3. Nöromusküler hastalıklar
3.1- Ön boynuz hücresi hastalıkları (SMA)
3.2- Kas hastalıkları-Duchenne musküler distrofi
3.3- Diğer musküler distrofiler
3.4- Nöromusküler bileşke hastalıkları (Miyasteni Gravis)
4. Periferik ve herediter miyopatiler
4.1 Periferik nöropatiler-Guillan Barre sendromu
4.2 Metabolik miyopatiler
5. Nörodejeneratif hastalıklar
5.1 Nörodejeneratif hastalıklar
6. Demiyelinizan hastalıklar
6.1 Demiyelinizan hastalıklar
7.Dejeneratif hastalıklar-Ataksi
7.1 Dejeneratif hastalıklar-Ataksi
8. Nörokütanöz sendromlar
8.1 Nörokütanöz sendromlar 1
8.2 Nörokütanöz sendromlar 2
9. Beyin omurilik sıvısı
9.1 Beyin omurilik sıvısı
10. Baş ağrısı ve migren
10.1 Baş ağrısı ve migren
11. Serebrovasküler hastalıklar
11.1 Serebrovasküler hastalıklar
12. Çocukluk çağı nöbetleri
12.1 Febril konvülsiyonlar
12.2 Parsiyel epilepsiler
12.3 Jeneralize epilepsiler
12.4 Status epileptikus ve ilaçlar
12.5 Epilepsiyi taklit eden durumlar
Kurs Eğitmenleri
Pedi MAKS
0.00
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Değerlendirmeler
0/5
Toplam 0
Benzer Kurslarımız

Warning: Division by zero in /home/medimaks/public_html/kursdetay.php on line 862