Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Temel + Klinik Paketi
5.00 (0 Puan)
34 289 Saat 0 Son Güncellenme Tarihi: 10/09/2021

Temel + Klinik Paketi

6
Aylık
5280.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Kurs Açıklaması
Temel+Klinik Paketi MediMAKS'ta bulunan tüm derslerimizi izlemenize olanak sağlayan paketimizdir. Bu paketimiz yaklaşık 289 Saat saatlik Temel ve Klinik Bilimler derslerinin (Patoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Histoloji – Dahiliye, Pediatri, Genel Cerrahi, Kadın Doğum ve Küçük Stajlar) videolarını ve ders notlarını içermektedir.

Yakında Yüklenecek.

İçindekiler
Bu kursta Ücretsiz Ders Bulunmamaktadır.
Kurs İçeriği
Histoloji ve Embriyoloji
5.00
6
18 Saat
2
hücre
1.Hücre
dokular
2. Epitel Dokusu
3. Bağ Dokusu
4. Yağ, Kıkırdak ve Kemik Dokusu
5. Kas Dokusu
6. Sinir Dokusu
7. İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri
organ ve sistemlerin histolojisi ve embriyolojisi
8. Solunum Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
9. Kalp ve Damar Histolojisi ve Embriyolojisi
10. Periferik Kan, Kemik İliği ve İmmün Sistem Histolojisi
11. Sindirim Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
12. Üriner Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
13. Erkek Üreme Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
14. Kadın Üreme Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
15. Endokrin Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
16. Göz Histolojisi ve Embriyolojisi
17. Kulak Histolojisi ve Embriyolojisi
18. Deri Histolojisi
19.Santral Sinir Sistemi Histolojisi ve Gelişimi
genel embriyoloji dersleri
20.Genel Embriyoloji Dersleri
Patoloji
5.00
6
30 Saat
3
patoloji
1. GENEL PATOLOJİ
2. NEOPLAZİ
3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4.DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
6. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
7. GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
8. HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI
10. SANTRAL SİNİR SİSTEM HASTALIKLARI
11. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
12. KEMİK, EKLEM ve YUMUŞAK DOKU HATALIKLARI
13. PERİFERİK SİNİRLER VE KAS HASTALIKLARI
Biyokimya
5.00
4
7 Saat
2
biyokimya
1. Biyokimyaya giriş
2. Karbonhidratlar
3. Lipidler
4. Aminoasitler
5. Proteinler
6. Enzimler
7. Vitaminler ve Mineraller
8. Hormonlar
9.Hem Metabolizması
10.Metabolizmanın Entegrasyonu
11. Nükleik asitler ve Genom
12.Klinik Biyokimya
Mikrobiyoloji
5.00
4
17 Saat
4
temel mikrobiyoloji
1. Mikrobiyolojiye Giriş
2. Bakteri Hücresi
3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme
4. Bakteri Virülans Faktörleri
5. Normal Flora
6. İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları
7. Bakteri Genetiği
8. Aşılar ve biyoterörizm ajanları
9. Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları
10. Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
11. Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
12. Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
13. Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
14. Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi
bakteriyoloji
1.Stafilokoklar
2.Streptokoklar ve Enterokoklar
3.Bacillus
4.Clostridium
5.Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus, Tropheryma
6.Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix
7.Enterobakteriler
8.Neisseria ve diğer gram negatif diplokoklar
9.Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Helicobacter
10.Nonfermentatifler (Pseudomonas grubu, Acinetobacter
11.Haemophilus, Pasteurella
12.Bordetella, Brucella, Francisella
13. Legionella ve diğer aerobik gram negatif basiller
14. Anaeroplar
15. Mikobakteriler
16. Spiroketler
17. Riketsiya
18. Klamidya
19. Mikoplazma
viroloji
1.ANTİVİRAL AJANLAR
2.ADENOVİRÜSLER
3.HERPESVİRÜSLER
4.POKSVİRÜSLER
5.PARVOVİRÜSLER ve PAPOVAVİRÜSLER
6.HEPATİT VİRÜSLERİ
7.ORTOMİKSOVİRÜSLER
8.PARAMİKSOVİRÜSLER
9.PİKORNAVİRÜSLER
10.KALİSİVİRÜSLER ve REOVİRÜSLER
11.RETROVİRÜSLER
12. TOGAVİRÜSLER
13.FLAVİVİRÜSLER
14.BUNYAVİRÜSLER
15.RABDOVİRÜSLER
16.KORONAVİRÜSLER
17.YAVAŞ VİRÜSLER ve PRİONLAR
mikoloji
1. Antifungal İlaçlar
2. Yüzeyel Mikozlar
3. Kutanöz Mikozlar
4. Subkutanöz Mikozlar
5. Sistemik Mikozlar
6. Fırsatçı Mikozlar
parazitoloji
1. Kan ve Doku Protozoonları
2. GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları
3. İntestinal Nematodlar
4. Doku Nematodları
5. Trematodlar
6. Sestodlar
immünoloji
1. İmmünolojiye Giriş
2. İmmün sistem organ ve hücreleri
3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri
4. Antikorlar
5. Antijene bağışık yanıt gelişmesi
6. Sitokinler
7. Kompleman Sistem
8. Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
9. İmmün Yetmezlikler
10. İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite
Farmakoloji
5.00
4
32 Saat
2
farmakoloji
1. GENEL FARMAKOLOJİ
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
3. KEMOTERAPÖTİKLER-2 (ANTİNEOPLASTİK-HEMATOPOETİK İLAÇLAR)
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
Dahiliye
5.00
8
86 Saat
3
dahiliye - göğüs hastalıkları
1. AKCİĞER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR
2. AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZİK MUAYENE
3. AKCİĞER HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
4. OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
5. PULMONER HİPERTANSİYON
6. RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
7. PULMONER EMBOLİ
8. TÜBERKÜLOZ
9. SOLUNUM SİSTEMİNİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI
10. PLEVRA HASTALIKLARI
11. OBSTRÜKTİF UYKU APNE / HİPOAPNE SENDROMU
dahiliye-romatoloji
1. ROMATOLOJİYE GİRİŞ
2. ROMATOİD ARTRİT
3. BAĞ DOKU HASTALIKLARI
4. SPONDİLARTRİTLER
5. VASKÜLİTLER
6. DİĞER HASTALIKLAR
dahiliye - kardiyoloji
1. KALBİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
2. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
3. KALP YETMEZLİĞİ
4. HİPERTANSİYON
5. KORONER ARTER HASTALIĞI (KAH)
6. KALP KAPAK HASTALIKLARI
7. İNFEKTİF ENDOKARDİT
8. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
9. KARDİYOMİYOPATİLER
10. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
11. MİYOKARDİTLER
12. PERİKARD HASTALIKLARI
13. KARDİYAK ARİTMİLER
14. VENÖZ TROMBOEMBOLİZM
15. PULMONER HİPERTANSİYON
16. AORT HASTALIKLARI
17. GEBELİK VE KALP HASTALIKLARI
18. KALP TÜMÖRLERİ
dahiliye - gastroenteroloji
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
2. MİDE-DUODENUM HASTALIKLARI
3. İNTESTİNAL HASTALIKLAR
4. PANKREAS HASTALIKLARI
5. SAFRA HASTALIKLARI
dahiliye - hematoloji
1. HEMATOPOEZ
2. ANEMİLER
3. HEMOLİTİK ANEMİLER
4. KANAMA BOZUKLUKLARI
5. LÖKOSİT HASTALIKLARI
6. LENFOMALAR
7. MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
8. PLAZMA HÜCRE DİSKRAZİLERİ
dahiliye - nefroloji
1.RENAL FİZYOLOJİ
2. BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3. SIVI ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
4. ASİT-BAZ DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
5. AKUT BÖBREK HASARI
6. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
7.GLOMERÜLONEFRİTLER
8. SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK TUTULUMU
9. İNTERSTİSYEL NEFRİTLER
10. DİĞER RENAL PATOLOJİLER
11. YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN ÜRİNER DEĞİŞİKLİKLER
dahiliye - onkoloji
1.Onkolojiye giriş
2.Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
3.Onkolojide Paraneoplastik Sendromlar
4.Onkolojik Aciller
dahiliye - hepatoloji
1. KARACİĞER TESTLERİ
2. HİPERBİLİRÜBİNEMİLER
3. AKUT VE KRONİK VİRAL HEPATİTLER
4. METABOLİK, HEREDİTER, İMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARI
5. SİROZ VE PORTAL HİPERTANSİYON
6. DİĞER KARACİĞER HASTALIKLARI
Pediatri
5.00
6
43 Saat
5
pediatri - enfeksiyon
1. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
2. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
3. DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
4. BAĞIŞIKLAMA
pediatri - kardiyoloji
1. MATERNAL-FÖTAL FAKTÖRLER VE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI
2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
3. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
4. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
5. PULMONER HİPERTANSİYON
6. İNFEKTİF ENDOKARDİT
7. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
8. KALP YETMEZLİĞİ
9. HİPERTANSİYON
10. PERİKARD HASTALIKLARI
11. KARDİYOMİYOPATİLER
12. MİYOKARDİTLER
13. KARDİYAK ARİTMİLER
pediatri - hematoloji - onkoloji
1.Anemiler
2.Pıhtılaşma Sistemi
3.Lösemiler
4.Lenfomalar
5.Nöroblastom
6.1 Wilms Tümörü
pediatri - gastroenteroloji
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
2. MİDE HASTALIKLARI
3. İNCE VE KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI
4. KARACİĞER HASTALIKLARI
5. SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
6. PANKREAS HASTALIKLARI
pediatri - yenidoğan
1.Giriş
2.Fizik muayene
3.Bebek odası bakımı
4.Sınıflandırma
5.Prematüre ve sorunları
6.Diyabetik anne bebeği
7.Hipoksik iskemik ensefalopati
8.Yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
9.Yenidoğanda hiperbilirübinemi
10.Yenidoğanın hematolojik sorunları
11.Yenidoğanın metabolik sorunları
12. Yenidoğan konvülsiyonları
13. Yenidoğan enfeksiyonları
14.İntrauterin enfeksiyonlar
15.Yenidoğanın diğer önemli özellikleri
pediatri - nefroloji
1.Proteinüri ve Nefrotik sendrom
2.Minimal lezyon hastalığı (MLH)
3.Hematüri ve ilişkili hastalıklar
4.İdrar yolu enfeksiyonları
5.Renal tübüler asidozlar
6.Akut böbrek hasarı
7. Kronik böbrek hastalıkları
pediatri - noroloji
1.Santral sinir sistemi
2. Serebral Palsi
3. Nöromusküler hastalıklar
4. Periferik ve herediter miyopatiler
5. Nörodejeneratif hastalıklar
6. Demiyelinizan hastalıklar
7.Dejeneratif hastalıklar-Ataksi
8. Nörokütanöz sendromlar
9. Beyin omurilik sıvısı
10. Baş ağrısı ve migren
11. Serebrovasküler hastalıklar
12. Çocukluk çağı nöbetleri
pediatri - romatoloji
1.Jüvenil idiyopatik artrit (JİA)
2.Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
3.Jüvenil dermatomiyozit
4.Çocukluk çağı vaskülitleri
5.Periyodik ateş sendromları
Genel Cerrahi
5.00
7
23 Saat
3
genel cerrahi genel konular
1.Sıvı elektrolit metabolizması
2.Asit baz dengesi ve bozuklukları
3.Cerrahi hemostaz ve transfüzyon
4.Şok
5.Cerrahi enfeksiyonlar
6.Yara iyileşmesi
7.Vasküler cerrahi hastalıklar
8.Cerrahi yoğun bakım
genel cerrahi gastrointestinal
9.Akut karın sendromu
10.Apendiks hastalıkları
11.GİS fistülleri
12.Özofagusun cerrahi hastalıkları
13.Mide hastalıkları
14.Morbid obezite cerrahisi
15.GİS kanamaları
16.İnce bağırsak hastalıkları
17.İntestinal obstrüksiyon
genel cerrahi meme-endokrin
18.Meme hastalıkları
19.Tiroid hastalıkları
20.Paratiroid hastalıkları
21.Adrenal bez cerrahi hastalıkları
22.Karın duvarı fıtıkları
23.Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter
genel cerrahi kolorektal
24.Kolon ve rektum hastalıkları
25.Perianal bölge hastalıkları
26.Cerrahi nutrisyon
27.Yumuşak doku sarkomları
28.Transplantasyon
29.Derinin cerrahi hastalıkları
genel cerrahi hepatobiliyer
30.Karaciğerin cerrahi hastalıkları
31.Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
32.Pankreas hastalıkları ve cerrahisi
33.Yanık
34.Genel travma ve karın travmaları
35.Cerrahi komplikasyonlar
36.Travmaya yanıt
Kadın & Doğum
5.00
17
9 Saat
3
kadın hastalıkları ve doğum
1. Genel Jinekoloji ve Üreme Endokrinolojisi
2. Jinekolojik Onkoloji
3. Obstetri
Küçük Stajlar
5.00
2
29 Saat
2
küçük stajlar
1. DERMATOLOJİ
2. PSİKİYATRİ
3. KBB
4. GÖZ
5. ORTOPEDİ
6. ÜROLOJİ
7. FTR
8. NÖROLOJİ
9. HALK SAĞLIĞI
10. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız