Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Mikrobiyoloji
5.00 (0 Puan)
3 16 Saat 2 Son Güncellenme Tarihi: 17/09/2021

Mikrobiyoloji

3
Aylık
420.00
Satın Al
6
Aylık
600.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Kurs Açıklaması
Ücretsiz Derslerimiz
İçindekiler
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)
Kurs İçeriği
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
5.00
1
8 Saat
0
1. mikrobiyolojiye giriş
1.1 Mikrobiyolojiye Giriş   20:47
2. bakteri hücresi
1.2a Bakteri Hücresi -1 (Bakterilerde Çekirdek, Sitoplazma, Sitoplazma Zarı, Spor)   20:13
1.2b Bakteri Hücresi -2 (Hücre Duvarı)   19:49
1.2c Bakteri Hücresi -3 (Kapsül, Flajella, Pilus)   21:12
3. bakterilerde metabolizma ve üreme
1.3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme   17:35
4. bakteri virülans faktörleri
1.4a Bakteri Virülans Faktörleri - 1 (Bakterilerde Adezyon, İnvazyon, Enzimler, Endotoksinler)   14:50
1.4b Bakteri Virülans Faktörleri - 2 (Ekzotoksinler)   20:07
5. normal flora
1.5 Normal Flora   22:30
6. immün cevaptan kaçış mekanizmaları
1.6. immün cevaptan kaçış mekanizmaları   15:51
7. bakteri genetiği
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)   27:58
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı   21:56
8. aşılar ve biyoterörizm ajanları
1.8 Aşılar ve biyoterörizm ajanları   26:02
9. antibakteriyel ilaçlar ve direnç mekanizmaları
1.9a Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-1 (Beta-Laktamlar)   30:03
1.9b Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-2 (Basitrasin, Fosfomisin   19:12
1.9c Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-3 (Protein Sentezi İnhibitörleri, Antimetabolitler)   33:00
10. viral sınıflandırma, yapı ve replikasyon
1.10 Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon   34:12
11. fungal sınıflandırma, yapı ve replikasyon
1.11 Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon   18:35
12. parazitik sınıflandırma, yapı ve replikasyon
1.12 Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon   12:59
13. mikrobiyolojik tanı yöntemleri
1.13a Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 1 (Mikroskobik İnceleme, Besiyerleri)   28:03
1.13b Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 2 (Kültür, Seroloji, Moleküler Yöntemler)   25:51
14. sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi
1.14 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi   19:05
BAKTERİYOLOJİ
5.00
1
6 Saat
0
1.stafilokoklar
2.1a Stafilokoklar - 1 (Giriş, S. aureus-Virülans)   18:07
2.1b Stafilokoklar - 2 (S. aureus-Klinik, Tanı)   13:06
2.1c Stafilokoklar - 3 (S. aureus Tedavi, S. epidermidis, S. saprophyticus)   10:57
2.streptokoklar ve enterokoklar
2.2a Streptococcus pyogenes   23:31
2.2b Streptococcus agalactiae   14:37
2.2c Diğer Beta Hemolitik Streptokoklar, Viridans Streptokoklar, Pnömokoklar   21:39
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar   14:01
3.bacillus
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)   09:05
2.3b Bacillus - 2 ( B. anthracis Klinik, Tanı, Tedavi, B. cereus)   10:46
4.clostridium
2.4a Clostridium perfringens   00:00
2.4b Clostridium tetani   00:00
2.4c Clostridium botulinum   00:00
2.4d Clostridium difficile   00:00
5.actinomyces, nocardia, rhodococcus, tropheryma
2.5a Actinomyces   10:28
2.5b Nocardia - 1 (Giriş, Virülans)   06:37
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   10:17
2.5d Rhodococcus, Tropheryma whipplei   07:25
6.corynebacterium, listeria, erysipelothrix
2.6a Corynebacterium   21:11
2.6b Listeria   13:47
2.6c Erysipelothrix   07:33
7.enterobakteriler
2.7a Escherichia coli - 1 (Giriş, Virülans)   00:00
2.7b Escherichia coli - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   00:00
2.7c Salmonella - 1 (Giriş, Virülans)   00:00
2.7d Salmonella - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   00:00
2.7e Shigella   00:00
2.7f Yersinia   00:00
2.7g Klebsiella-Proteus-Serratia   00:00
8.neisseria ve diğer gram negatif diplokoklar
2.8a Neisseria gonorrhoeae - 1 (Giriş, Virülans)   13:33
2.8b Neisseria gonorrhoeae - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)   13:24
2.8c Neisseria meningitidis - 1 (Giriş, Virülans)   08:54
2.8d Neisseria meningitidis - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Moraxella)   10:52
9.vibrio, aeromonas, plesiomonas, campylobacter, helicobacter
2.9a Vibrio - 1 (Giriş, Virülans)   00:00
2.9b Vibrio - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Diğer Vibrio Türleri)   00:00
2.9c Aeromonas, Plesiomonas   00:00
2.9d Campylobacter   00:00
2.9e Helicobacter   00:00
10.nonfermentatifler (pseudomonas grubu, acinetobacter
2.10a Pseudomonas   22:03
2.10b Burkholderia   09:01
2.10c Stenotrophomonas, Acinetobacter   10:24
11.haemophilus, pasteurella
2.11a Haemophilus influenzae   00:00
2.11b Haemophilus ducreyi, Pasteurella   00:00
12.bordetella, brucella, francisella
2.12a Bordetella   00:00
2.12b Brucella   00:00
2.12c Francisella   00:00
13. legionella ve diğer aerobik gram negatif basiller
2.13a Legionella   00:00
2.13b Çeşitli gram negatif basiller-1   00:00
2.13c Çeşitli gram negatif basiller-2   00:00
14. anaeroplar
2.14 Anaeroplar   00:00
15. mikobakteriler
2.15a Mycobacterium tuberculosis-1   00:00
2.15b Mycobacterium tuberculosis-2   00:00
2.15c Atipik mikobakteriler   00:00
2.15d Mycobacterium leprae   00:00
16. spiroketler
2.16a Treponema   00:00
2.16b Borrelia   00:00
2.16c Leptospira   00:00
17. riketsiya
2.17a Rickettsia   00:00
2.17b Coxiella   00:00
18. klamidya
2.18 Chlamydia   00:00
19. mikoplazma
2.19 Mycoplasma   00:00
VİROLOJİ
5.00
1
0 Saat
0
1.antiviral ajanlar
3.1 Antiviral ajanlar   00:00
2.adenovirüsler
3.2 Adenovirüsler   00:00
3.herpesvirüsler
3.3a Herpesvirüsler-1   00:00
3.3b Herpesvirüsler-2   00:00
4.poksvirüsler
3.4 Poksvirüsler   00:00
5.parvovirüsler ve papovavirüsler
3.5 Parvovirüsler ve Papovavirüsler   00:00
6.hepatit virüsleri
3.6a Hepatit virüsleri-1   00:00
3.6b Hepatit virüsleri-2   00:00
7.ortomiksovirüsler
3.7 Ortomiksovirüsler   00:00
8.paramiksovirüsler
3.8 Paramiksovirüsler   00:00
9.pikornavirüsler
3.9 Pikornavirüsler   00:00
10.kalisivirüsler ve reovirüsler
3.10 Kalisivirüsler ve Reovirüsler   00:00
11.retrovirüsler
3.11 Retrovirüsler   00:00
12. togavirüsler
3.12 Togavirüsler   00:00
13.flavivirüsler
3.13 Flavivirüsler   00:00
14.bunyavirüsler
3.14 Bunyavirüsler   00:00
15.rabdovirüsler
3.15 Rabdovirüsler   00:00
16.koronavirüsler
3.16 Koronavirüsler   00:00
17.yavaş virüsler ve prionlar
3.17 Yavaş virüsler ve prionlar   00:00
MİKOLOJİ
5.00
1
3 Saat
0
1. antifungal ilaçlar
4.1 Antifungal İlaçlar   19:38
2. yüzeyel mikozlar
4.2 Yüzeyel Mikozlar   09:29
3. kutanöz mikozlar
4.3 Kutanöz Mikozlar   19:27
4. subkutanöz mikozlar
4.4 Subkutanöz Mikozlar   17:23
5. sistemik mikozlar
4.5 Sistemik Mikozlar   18:50
6. fırsatçı mikozlar
4.6a Fırsatçı Mikozlar-1   20:49
4.6b Fırsatçı Mikozlar-2   21:58
PARAZİTOLOJİ
5.00
1
1 Saat
0
1. kan ve doku protozoonları
5.1a Kan ve Doku Protozoonları-1   23:36
5.1b Kan ve Doku Protozoonları-2   22:25
2. gıs ve ürogenital sistem protozoonları
5.2a GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-1   00:00
5.2b GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-2   00:00
3. intestinal nematodlar
5.3 İntestinal Nematodlar   00:00
4. doku nematodları
5.4 Doku Nematodları   00:00
5. trematodlar
5.5 Trematodlar   00:00
6. sestodlar
5.6 Sestodlar   00:00
7. artropodlar
5.7 Artropodlar   00:00
İMMÜNOLOJİ
5.00
1
0 Saat
0
1. immünolojiye giriş
6.1 İmmünolojiye Giriş   00:00
2. immün sistem organ ve hücreleri
6.2 İmmün sistem organ ve hücreleri   00:00
3. antijenler ve doku uygunluk antijenleri
6.3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri   00:00
4. antikorlar
6.4 Antikorlar   00:00
5. antijene bağışık yanıt gelişmesi
6.5 Antijene bağışık yanıt gelişmesi   00:00
6. sitokinler
6.6 Sitokinler   00:00
7. kompleman sistem
6.7 Kompleman Sistem   00:00
8. aşırı duyarlılık reaksiyonları
6.8 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları   00:00
9. immün yetmezlikler
6.9 İmmün Yetmezlikler   00:00
10. immünolojik tolerans ve otoimmünite
6.10 İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite   00:00
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız