Giriş Yap
Beni Hatırla
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum ?
Şifremi Unuttum ?
Gönder
Giriş Yap
Sepetim
Toplam

Sepeti Boşalt
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
Eğitim paketini nasıl buldunuz?
TUS 2022 Patoloji
5.00 (0 Puan)
5 29 Saat 1 Son Güncellenme Tarihi: 21/09/2021

Patoloji

3
Aylık
420.00
Satın Al
6
Aylık
600.00
Satın Al
12
Aylık
Satın Al

Kurs Açıklaması
Ücretsiz Derslerimiz
İçindekiler
5.11b-Pankreas hastalıkları 2
5.4a- Mide Hastalıkları 1
5.4b- Mide Hastalıkları 2
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 3
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi
Kurs İçeriği
PATOLOJİ
5.00
4
29 Saat
1
1. genel patoloji
1.1 Patolojiye giriş   10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar   14:50
1.3 Hücre   00:00
1.4a Hücre hasarı morfolojisi   10:44
1.4b Hücre hasarı mekanizmaları   18:31
1.4c Adaptasyon   23:02
1.5a Apopitoz   21:10
1.5b Nekroz   16:04
1.5c Nekropitoz, piropitoz   09:12
1.6 Hücre içi birikimler   23:23
1.7a İnflamasyon hücreleri 1   11:51
1.7b İnflamasyon hücreleri 2   00:00
1.7c Akut inflamasyon 1   22:42
1.7d Akut inflamasyon 2   13:04
1.8 İnflamasyonun kimyasal mediatorleri   00:00
1.9 Kronik inflamasyon   00:00
1.10 Yara Onarımı   00:00
1.11 Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok   00:00
1.12 Genetik hastalıkların patolojisi   00:00
1.13 Genel İmmünopatoloji   00:00
1.14 Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve Doku transplantasyon patolojisi   00:00
1.15 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi   00:00
1.16 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS   00:00
1.17 Amiloidozis   00:00
1.18 Radyasyon zehirlenmesinin patolojisi   00:00
2. neoplazi
2.1- Neoplazi tanim ve siniflandirilmasi   20:46
2.2- İnvazyon ve metastaz   20:40
2.3a- Neoplazide etiyoloji, Kimyasal karsinogenez   25:56
2.3b- Neoplazide etyoloji, Mikrobiyal karsinogenez   25:59
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi   21:11
2.4a- Kanserin moleküler temeli 1, giris   06:57
2.4b- Kanserin moleküler temeli, Protoonkogenler onkogenler   21:36
2.4c- Kanserin moleküler temeli, Tümor Süpressyon genleri   16:19
2.4d- Kanserin moleküler temeli, Apoptoz ve DNA onarım genleri   12:59
2.5a- Neoplazide hücre orjini, Epitelyal tümörler   22:00
2.5b- Neoplazide hücre orjini, Mezenkimal tümörler   21:02
2.6- Kanser epidemiyolojisi   18:49
2.7a- Pediatrik yaş grubu tümörleri 1   25:21
2.7b- Pediatrik yaş grubu tümörleri 2   13:07
2.8- Paraneoplastik sendromlar   20:01
2.9- Tümörlerin derecelendirilmesi ve gradelendirilmesi   12:19
2.10-Benign ve Malign tümör özellikleri   25:33
3. solunum sistemi hastalıkları
3.1a-Tüberküloz 1   24:16
3.1b- Tüberküloz 2   16:39
3.2a-Obstrüktif Akciger hastaliklari 1   20:28
3.2b-Obstrüktif Akciger hastaliklari 2   22:25
3.3- Vasküler kökenli pulmoner hastalıklar   26:57
3.4- Üst solunum yolları tümörleri   18:48
3.5- Plevra tümörleri   26:14
3.6a- Akciger tümörleri 1   12:21
3.6b- Akciger tümörleri 2   21:11
3.6c- Akciger tümörleri 3   26:19
3.6d- Akciger tümörleri 4   15:01
3.7- Pulmoner infeksiyonlar   15:42
3.8a- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 1   13:47
3.8b- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 2   16:13
3.8c- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 3   15:35
3.9- Akut respiratuvar distres   08:49
4.dolaşım sistemi hastalıkları
4.1- Ateroskleroz   24:28
4.2a- İskemik kalp hastaliklari 1   12:10
4.2b- İskemik kalp hastaliklari 2   26:44
4.3- Romatizmal ateş   13:15
4.4a- Vaskülitler 1   18:25
4.4b- Vaskülitler 2   17:46
4.4c- Vaskülitler 3   25:06
4.5- Kardiyomyopatiler   13:33
4.6- Miyokardit, perikardit ve kalp tümörleri patolojisi   13:59
4.7- Endokardit patolojisi   17:37
5.sindirim sistemi hastalıkları
5.1- Oral patoloji   21:09
5.2- Tükrük bezi hastalıkları   16:45
5.3a- Özofagus Hastalıkları 1   13:58
5.3b- Özofagus Hastalıkları 2   19:18
5.4a- Mide Hastalıkları 1   29:38
5.4b- Mide Hastalıkları 2   29:19
5.5a- Malabsorbsiyon patolojisi 1   15:30
5.5b- Malabsorbsiyon patolojisi 2   14:24
5.6a- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 1   22:55
5.6b- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 2   17:15
5.7a- Kalın bağırsak neoplazileri 1   19:36
5.7b- Kalın bağırsak neoplazileri 2   26:56
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 3   22:06
5.8- İnce ve kalın barsak patolojisi   00:00
5.9a- Karaciğer patolojisi-I Hepatik hasar, onarım mekanizmaları   00:00
5.9b- Karaciğer patolojisi-II Enfeksiyöz ve otoimmün hepatitler   00:00
5.9c- Karaciğer patolojisi III (çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisİ)   00:00
5.9d- Karaciğer patolojisi VI ( siroz ve karaciğer neoplazmları)   00:00
5.10- Safra kesesi hastalıkları   19:15
5.11a-Pankreas hastalıkları 1   18:40
5.11b-Pankreas hastalıkları 2   25:03
5.12- İnce bağırsak tümörleri   10:48
6. üriner sistem hastalıkları
6.1a- Glomerüler Hastalıklar -1   00:00
6.1b- Glomerüler Hastalıklar -2   00:00
6.1c- Glomerüler Hastalıklar -3   00:00
6.1d- Glomerüler Hastalıklar -4   00:00
6.2- Tübulointerstisyel hastalıklar   00:00
6.3 Üriner sistemin konjenital malformasyonları   00:00
6.4- Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi   00:00
6.5- Üriner sistem tümörleri   00:00
7. genital sistem hastalıkları
7.1- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları   00:00
7.2- Uterus hastalıkları patolojisi   00:00
7.3- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları   00:00
7.4- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları   00:00
7.5- Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi   00:00
7.6- Trofoblastik hastalıklar   00:00
7.7-Penis hastalıkları   00:00
7.8-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları   00:00
8. hematopoetik sistem hastalıkları
8.1- Kemik iliği patolojisi   00:00
8.2- Lenf nodu hastalıkları   00:00
8.3- Lenfomalar   00:00
8.4- Dalak ve timus patolojisi   00:00
9. enfeksiyon hastalıkları
9.1- İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar   00:00
9.2- Fungal Parasitik ve viral hastalıklar   00:00
9.3- Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi   00:00
10. santral sinir sistem hastalıkları
10.1- Santral Sinir Sistemi Hücreleri ve Hasara Verdikleri Cevap   19:36
10.2- Ödem, Herniasyon, Hidrosefali   16:29
10.3a-Serebrovasküler Hastalıklar-1   15:49
10.3b- Serebrovasküler Hastalıklar-2   17:43
10.4- Travmatik Hastalıklar   12:55
10.5- Familyal Tümör Sendromları   19:43
10.6a- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-1   13:53
10.6b- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-2   19:15
10.7- Demiyelinizan Hastalıklar   14:26
10.8- Metabolik ve Toksik Hastalıklar   20:10
10.9- Nörodejeneratif hastalıklar   25:23
10.10a- Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Giriş   20:44
10.10b- Astrositik Tümörler   20:27
10.10c- Glioblastom   16:55
10.10d- Oligodendrogliom   12:36
10.10e- Ependimom   15:09
10.10f- Meningiom   14:59
10.10g- Embriyonel Tümörler   15:45
10.10h- Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması   10:08
10.10i- Nöronal-Glionöronal Tümörler   12:26
10.10j- Diğer Tümörler   10:38
11. endokrin sistem hastalıkları
11.1a- Hipofiz Giriş   12:08
11.1b- Hipofiz Patolojisi   20:51
11.2a- Adrenal bez-1   00:00
11-2b- Adrenal bez-2   00:00
11.3a- Tiroid-1   00:00
11.3b- Tiroid-2   00:00
11.3c- Tiroid-3   00:00
11.4- Paratiroid   00:00
11.5- Endokrin Pankreas   00:00
11.6- Multipl Endokrin Neoplazi Sendromları   00:00
12. kemik, eklem ve yumuşak doku hatalıkları
12.1- Kemik ve Kıkırdağın Konjenital Hastalıkları   00:00
12.2- Kemiğin Edinsel Hastalıkları   00:00
12.3a- Kemik Tümörleri-1   00:00
12.3b- Kemik Tümörleri-2   00:00
12.3c- Kemik Tümörleri-3   00:00
12.4a- Eklem Hastalıkları-1   00:00
12.4b- Eklem Hastalıkları-2   00:00
12.5a- Yumuşak Doku Tümörleri-1   00:00
12.5b- Yumuşak Doku Tümörleri-2   00:00
12.5c- Yumuşak Doku Tümörleri-3   00:00
12.5d- Yumuşak Doku Tümörleri-4   00:00
12.5e- Yumuşak Doku Tümörleri-5   00:00
13. periferik sinirler ve kas hastalıkları
13.1- Periferik Sinir Hastalıkları   00:00
13.2- Nöromüsküler Bileşke Hastalıkları   00:00
13.3- İskelet Kası Hastalıkları   00:00
13.4a- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-1   00:00
13.4b- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-2   00:00
Değerlendirmeler
5/5
Toplam 24
Benzer Kurslarımız