Merhaba...

Microbiology

Mikrobiyoloji; TUS’un azgın dalgaları arasında size can simidi olabilecek bir branştır ama uygun şekilde öğrenip kullanabilmek şartıyla. Mikrobiyolojiye hakim olursanız özellikle iç hastalıkları, pediatri, kadın doğum ve farmakoloji başta olmak üzere diğer pek çok branştan da soru yakalayabilirsiniz. TUS sınavında 22’si mikrobiyolojinin içinde olmak üzere ortalama 30-35 civarında soruyu derslerimizi izleyip çalışarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Anlattığımız derslerde konuların sade, öz, anlaşılır ve gereksiz ayrıntılardan arındırılmasına özen gösterilmiş; çıkmış ve çıkabilecek tüm TUS soruları vurgulanmış; hatırlanması zor olan konular mümkün olduğunca akılda kalıcılığı artıracak kısaltma ve benzetmelerle birleştirilerek öğrenmenin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Derslerimiz; meslektaşlarımızdan sadece TUS sınavına hazırlananların değil, fakülte öğrencilerinin de faydalanabileceği şekilde hazırlanmış, komite ve finallerine destek olmak hedeflenmiştir.

Preview this course Click for free demo lessons
Microbiology

TEMEL MİKROBİYOLOJİ

21 7:49:50 2
1. Mikrobiyolojiye Giriş
1.1 Mikrobiyolojiye Giriş00:20:47
2. Bakteri Hücresi
1.2a Bakteri Hücresi -1 (Bakterilerde Çekirdek, Sitoplazma, Sitoplazma Zarı, Spor)00:20:13
1.2b Bakteri Hücresi -2 (Hücre Duvarı)00:19:49
1.2c Bakteri Hücresi -3 (Kapsül, Flajella, Pilus)00:21:12
3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme
1.3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme00:17:35
4. Bakteri Virülans Faktörleri
1.4a Bakteri Virülans Faktörleri - 1 (Bakterilerde Adezyon, İnvazyon, Enzimler, Endotoksinler)00:14:50
1.4b Bakteri Virülans Faktörleri - 2 (Ekzotoksinler)00:20:07
5. Normal Flora
1.5 Normal Flora00:22:30
6. İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları
1.6 İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları00:15:51
7. Bakteri Genetiği
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)00:27:58
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı)00:21:56
8. Aşılar ve biyoterörizm ajanları
1.8 Aşılar ve biyoterörizm ajanları00:26:02
9. Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları
1.9a Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-1 (Beta-Laktamlar)00:30:03
1.9b Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları -2 (Basitrasin, Fosfom., Kinolon, Metronidazol, Rifampin)00:19:12
1.9c Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-3 (Protein Sentezi İnhibitörleri, Antimetabolitler)00:33:00
10. Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.10 Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:34:12
11. Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.11 Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:18:35
12. Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.12 Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:12:59
13. Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
1.13a Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 1 (Mikroskobik İnceleme, Besiyerleri)00:28:03
1.13b Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 2 (Kültür, Seroloji, Moleküler Yöntemler)00:25:51
14. Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi
1.14 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi00:19:05

BAKTERİYOLOJİ

23 5:1:18 2
1.Stafilokoklar
2.1a Stafilokoklar - 1 (Giriş, S. aureus-Virülans)00:18:07
2.1b Stafilokoklar - 2 (S. aureus-Klinik, Tanı)00:13:06
2.1c Stafilokoklar - 3 (S. aureus Tedavi, S. epidermidis, S. saprophyticus)00:10:57
2.Streptokoklar ve Enterokoklar
2.2a Streptococcus pyogenes00:23:31
2.2b Streptococcus agalactiae00:14:37
2.2c Diğer Beta Hemolitik Streptokoklar, Viridans Streptokoklar, Pnömokoklar00:21:39
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar00:14:01
3.Bacillus
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)00:09:05
2.3b Bacillus - 2 ( B. anthracis Klinik, Tanı, Tedavi, B. cereus)00:10:46
4.Clostridium
2.4a Clostridium perfringens00:00:00
2.4b Clostridium tetani00:00:00
2.4c Clostridium botulinum00:00:00
2.4d Clostridium difficile00:00:00
5.Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus, Tropheryma
2.5a Actinomyces00:10:28
2.5b Nocardia - 1 (Giriş, Virülans)00:06:37
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:10:17
2.5d Rhodococcus, Tropheryma whipplei00:07:25
6.Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix
2.6a Corynebacterium00:21:11
2.6b Listeria00:13:47
2.6c Erysipelothrix00:07:33
7.Enterobakteriler
2.7a Escherichia coli - 1 (Giriş, Virülans)00:00:00
2.7b Escherichia coli - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:00:00
2.7c Salmonella - 1 (Giriş, Virülans)00:00:00
2.7d Salmonella - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:00:00
2.7e Shigella00:00:00
2.7f Yersinia00:00:00
2.7g Klebsiella-Proteus-Serratia00:00:00
8.Neisseria ve diğer gram negatif diplokoklar
2.8a Neisseria gonorrhoeae - 1 (Giriş, Virülans)00:13:33
2.8b Neisseria gonorrhoeae - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:13:24
2.8c Neisseria meningitidis - 1 (Giriş, Virülans)00:08:54
2.8d Neisseria meningitidis - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Moraxella)00:10:52
9.Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Helicobacter
2.9a Vibrio - 1 (Giriş, Virülans)00:00:00
2.9b Vibrio - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Diğer Vibrio Türleri)00:00:00
2.9c Aeromonas, Plesiomonas00:00:00
2.9d Campylobacter00:00:00
2.9e Helicobacter00:00:00
10.Nonfermentatifler (Pseudomonas grubu, Acinetobacter
2.10a Pseudomonas00:22:03
2.10b Burkholderia00:09:01
2.10c Stenotrophomonas, Acinetobacter00:10:24
11.Haemophilus, Pasteurella
2.11a Haemophilus influenzae00:00:00
2.11b Haemophilus ducreyi, Pasteurella00:00:00
12.Bordetella, Brucella, Francisella
2.12a Bordetella00:00:00
2.12b Brucella00:00:00
2.12c Francisella00:00:00
13. Legionella ve diğer aerobik gram negatif basiller
2.13a Legionella00:00:00
2.13b Çeşitli gram negatif basiller-100:00:00
2.13c Çeşitli gram negatif basiller-200:00:00
14. Anaeroplar
2.14 Anaeroplar00:00:00
15. Mikobakteriler
2.15a Mycobacterium tuberculosis-100:00:00
2.15b Mycobacterium tuberculosis-200:00:00
2.15c Atipik mikobakteriler00:00:00
2.15d Mycobacterium leprae00:00:00
16. Spiroketler
2.16a Treponema00:00:00
2.16b Borrelia00:00:00
2.16c Leptospira00:00:00
17. Riketsiya
2.17a Rickettsia00:00:00
2.17b Coxiella00:00:00
18. Klamidya
2.18 Chlamydia00:00:00
19. Mikoplazma
2.19 Mycoplasma00:00:00

VİROLOJİ

0 0:0:0 2
1.ANTİVİRAL AJANLAR
3.1 Antiviral ajanlar00:00:00
2.ADENOVİRÜSLER
3.2 Adenovirüsler00:00:00
3.HERPESVİRÜSLER
3.3a Herpesvirüsler-100:00:00
3.3b Herpesvirüsler-200:00:00
4.POKSVİRÜSLER
3.4 Poksvirüsler00:00:00
5.PARVOVİRÜSLER ve PAPOVAVİRÜSLER
3.5 Parvovirüsler ve Papovavirüsler00:00:00
6.HEPATİT VİRÜSLERİ
3.6a Hepatit virüsleri-100:00:00
3.6b Hepatit virüsleri-200:00:00
7.ORTOMİKSOVİRÜSLER
3.7 Ortomiksovirüsler00:00:00
8.PARAMİKSOVİRÜSLER
3.8 Paramiksovirüsler00:00:00
9.PİKORNAVİRÜSLER
3.9 Pikornavirüsler00:00:00
10.KALİSİVİRÜSLER ve REOVİRÜSLER
3.10 Kalisivirüsler ve Reovirüsler00:00:00
11.RETROVİRÜSLER
3.11 Retrovirüsler00:00:00
12. TOGAVİRÜSLER
3.12 Togavirüsler00:00:00
13.FLAVİVİRÜSLER
3.13 Flavivirüsler00:00:00
14.BUNYAVİRÜSLER
3.14 Bunyavirüsler00:00:00
15.RABDOVİRÜSLER
3.15 Rabdovirüsler00:00:00
16.KORONAVİRÜSLER
3.16 Koronavirüsler00:00:00
17.YAVAŞ VİRÜSLER ve PRİONLAR
3.17 Yavaş virüsler ve prionlar00:00:00

MİKOLOJİ

8 2:20:50 2
1. Antifungal İlaçlar
4.1 Antifungal İlaçlar00:19:38
2. Yüzeyel Mikozlar
4.2 Yüzeyel Mikozlar00:09:29
3. Kutanöz Mikozlar
4.3 Kutanöz Mikozlar00:19:27
4. Subkutanöz Mikozlar
4.4 Subkutanöz Mikozlar00:17:23
5. Sistemik Mikozlar
4.5 Sistemik Mikozlar00:18:50
6. Fırsatçı Mikozlar
4.6a Fırsatçı Mikozlar-100:20:49
4.6b Fırsatçı Mikozlar-200:21:58
4.6c Fırsatçı Mikozlar - 3 (Zigomikoz, Pnömosistoz,...)00:13:16

PARAZİTOLOJİ

8 2:7:7 2
1. Kan ve Doku Protozoonları
5.1a Kan ve Doku Protozoonları-100:23:36
5.1b Kan ve Doku Protozoonları-200:22:25
2. GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları
5.2a GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-100:12:31
5.2b GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-200:08:56
3. İntestinal Nematodlar
5.3 İntestinal Nematodlar00:15:18
4. Doku Nematodları
5.4 Doku Nematodları00:10:40
5. Trematodlar
5.5 Trematodlar00:16:18
6. Sestodlar
5.6 Sestodlar00:17:23

İMMÜNOLOJİ

2 0:26:34 2
1. İmmünolojiye Giriş
6.1 İmmünolojiye Giriş00:13:00
2. İmmün sistem organ ve hücreleri
6.2 İmmün sistem organ ve hücreleri00:13:34
3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri
6.3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri00:00:00
4. Antikorlar
6.4 Antikorlar00:00:00
5. Antijene bağışık yanıt gelişmesi
6.5 Antijene bağışık yanıt gelişmesi00:00:00
6. Sitokinler
6.6 Sitokinler00:00:00
7. Kompleman Sistem
6.7 Kompleman Sistem00:00:00
8. Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
6.8 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları00:00:00
9. İmmün Yetmezlikler
6.9 İmmün Yetmezlikler00:00:00
10. İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite
6.10 İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite00:00:00
3 Aylık
Monthly
Old price: 840 TL
420 TL
3 Aylık
SKU: MED7-3
6 Aylık
Monthly
Old price: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
SKU: MED7-6
12 Aylık
Monthly
Old price: 2000 TL
900 TL
12 Aylık
SKU: MED7-12