Paket Klinische Wissenschaften

Tüm Klinik Bilimler dalındaki paketlerimizi içeren paketimiz.

Kursvorschau preview.mini.text
Paket Klinische Wissenschaften

PEDİATRİ

0 197:55:21 2
PEDİATRİ - ENFEKSİYON
PEDİATRİ - KARDİYOLOJİ
PEDİATRİ - HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ
PEDİATRİ - GASTROENTEROLOJİ
PEDİATRİ - YENİDOĞAN
PEDİATRİ - NEFROLOJİ
PEDİATRİ - ENDOKRİN
PEDİATRİ - ROMATOLOJİ
PEDİATRİ - NOROLOJİ

GENEL CERRAHİ

0 197:55:21 2
GENEL CERRAHİ GENEL KONULAR
GENEL CERRAHİ GASTROİNTESTİNAL
GENEL CERRAHİ HEPATOBİLİYER
GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN
GENEL CERRAHİ KOLOREKTAL

DAHİLİYE

0 197:55:21 2
DAHİLİYE-ROMATOLOJİ
DAHİLİYE - GASTROENTEROLOJİ
DAHİLİYE - KARDİYOLOJİ
DAHİLİYE - HEMATOLOJİ
DAHİLİYE - NEFROLOJİ
DAHİLİYE - GÖĞÜS HASTALIKLARI
DAHİLİYE - ONKOLOJİ
DAHİLİYE - HEPATOLOJİ

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

49 197:55:21 2
1. Genel Jinekoloji ve Üreme Endokrinolojisi
1.1-Kadın Genital Sistem Anatomisi00:30:11
1.2-Jinekolojik Muayene00:17:42
1.3a-Üreme Fizyolojisi-100:16:22
1.3b-Üreme Fizyolojisi-200:13:23
1.4-Kadın Genital Sistem Embriyolojisi00:21:18
1.5a-Seksüel Gelişim Bozuklukları 100:14:58
1.5b-Seksüel Gelişim Bozuklukları-200:13:38
1.6-Puberte ve Anormallikleri00:16:06
1.7-Menstrüel Siklus Fizyolojisi00:20:13
1.8-Amenore00:24:37
1.9-Hiperprolaktinemi00:07:15
1.10-Anormal Uterin Kanamalar00:15:49
1.11-Hiperandrojenizm00:18:37
1.12-Polikistik Over Sendromu00:12:42
1.13-İnfertilite00:19:46
1.14a-Kontrasepsiyon-100:11:19
1.14b-Kontrasepsiyon-200:27:26
1.15-Menopoz00:25:34
1.16-Pelvik Ağrılar00:23:17
1.17-Pelvik Kitleler00:21:35
1.18-Genital Enfeksiyonlar00:30:14
1.19-Ürojinekoloji00:15:04
2. Jinekolojik Onkoloji
2.1-Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları00:14:26
2.2-Vajenin Premalign ve Malign Hastalıkları00:04:40
2.3-Serviksin Premalign ve Malign Hastalıkları00:23:32
2.4-Korpus Uterinin Premalign ve Malign Hastalıkları00:22:13
2.5-Tuba ve Overin Premalign ve Malign Hastalıkları00:00:00
2.6-Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar00:00:00
3. Obstetri
3.1-Maternal-Plasental-Fetal Sistem00:21:31
3.2-Abortuslar00:13:51
3.3-Ektopik Gebelik00:14:54
3.4-Fetal Fizyoloji00:00:00
3.5-Maternal Fizyoloji00:00:00
3.6-Gebelik ve İlaç Kullanımı00:00:00
3.7-Perinatal Enfeksiyonlar00:00:00
3.8-Prenatal Değerlendirme00:00:00
3.9-Fetal Monitorizasyon00:00:00
3.10-Normal Doğum00:00:00
3.11-Normal Doğum Komplikasyonları00:00:00
3.12-Anormal Doğum Eylemi00:00:00
3.13-Operatif Doğumlar00:00:00
3.14-Puerperium ve Puerperal Hastalıklar00:00:00
3.15-Amniyon Sıvı Hastalıkları00:00:00
3.16-Antepartum Kanamalar ve Plasenta-Kordon Anomalileri00:00:00
3.17-Erken Membran Rüptürü, Preterm Eylem ve Postterm Gebelik00:00:00
3.18-Fetal Gelişim Bozuklukları ve Fetal Ölüm00:00:00
3.19-Hidrops Fetalis00:00:00
3.20-Çoğul Gebelikler00:00:00
3.21-Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar00:00:00

KÜÇÜK STAJLAR

77 197:55:21 2
1. DERMATOLOJİ
1.1-Dermatolojide temel kavramlar00:21:39
1.2-Papüloskuamöz hastalıklar00:23:03
1.3-Büllöz hastalıklar00:24:53
1.4-Derinin mikrobiyal hastalıkları00:37:40
1.5a-Deri tümörleri-100:11:37
1.5b-Deri tümörleri-200:24:49
1.6-Diğer dermatoloji konuları00:28:34
2. PSİKİYATRİ
2.1-Psikotik hastalıklar00:23:20
2.2-Psikoz tedavisi00:14:34
2.3-Afektif bozukluklar00:26:40
2.4-Nevrozlar ve stresle ilgili bozukluklar00:26:32
2.5-Organik bozukluklar ve yeme bozuklukları00:15:36
2.6-Madde kullanım bozuklukları ve otizm spektrum bozukluğu00:22:19
2.7-Diğer psikiyatri konuları00:24:59
3. KBB
3.1a-Kulak hastalıkları-100:17:09
3.1b-Kulak hastalıkları-200:30:42
3.2-Rinoloji00:22:17
3.3a-Baş ve boyun hastalıkları-100:17:46
3.3b-Baş ve boyun hastalıkları-200:23:07
3.3c-Baş ve boyun hastalıkları-300:16:43
3.4-Maksillofasiyal travmalar00:15:01
4. GÖZ
4.1-Optik ve refraksiyon00:28:32
4.2-Göz kapağı ve orbita hastalıkları00:09:59
4.3-Konjunktiva hastalıkları00:28:57
4.4-Kornea hastalıkları00:16:02
4.5-Lens hastalıkları00:17:42
4.6-Uvea hastalıkları00:15:24
4.7a-Retina hastalıkları-100:17:08
4.7b-Retina hastalıkları-200:21:39
4.8-Glokom00:20:16
4.9-Optik sinir hastalıkları00:19:08
4.10-Oftalmolojide semptomlar00:16:35
4.11-Sistemik hastalıklar ve göz00:17:14
5. ORTOPEDİ
5.1-Gelişimsel kalça displazileri00:22:10
5.2-Kemik ve eklem enfeksiyonları00:23:03
5.3-Benign kemik tümörleri00:26:08
5.4-Malign kemik tümörleri00:24:41
5.5-Kırıklar00:23:23
5.6a-Diğer ortopedi konuları-100:23:47
5.6b-Diğer ortopedi konuları-200:20:37
6. ÜROLOJİ
6.1-Taş hastalığı00:00:00
6.2-Böbrek tümörleri00:00:00
6.3-Mesane kanseri00:00:00
6.4-Benign prostat hiperplazisi00:00:00
6.5-Prostat kanseri00:00:00
6.6-Testis ve skrotum tümörleri00:00:00
6.7-Üriner obstru?ksiyon ve vezikou?reteral reflu?00:00:00
6.8-İdrar yolları enfeksiyonları00:00:00
6.9- Diğer üroloji konuları00:00:00
7. FTR
7.1- Spinal kord yaralanmaları00:17:47
7.2-Vertebra hastalıkları00:19:14
7.3-Ağrılı kas sendromları00:21:01
7.4-Ekstremitelerin kas, tendon ve eklem bozuklukları00:29:11
7.5-Fizik tedavi modaliteleri00:15:32
8. NÖROLOJİ
8.1-Baş ağrısı00:46:15
8.2-Epilepsi00:34:27
8.3-Serebrovasküler hastalıklar00:34:13
8.4-Koma00:34:13
8.5-Demans00:24:54
8.6-Hareket bozuklukları00:35:11
8.7-Myelin hastalıkları00:32:23
8.8-Periferik sinir sistemi hastalıkları00:29:18
8.9-Kas ve nöromusküler kavşak hastalıkları00:31:49
8.10-Motor nöron hastalıkları00:21:47
8.11-Yu?ksek kortikal fonksiyonlar ve serebellar sendromlar00:24:26
8.12-diğer nöroloji konuları00:29:54
9. HALK SAĞLIĞI
9.1-Koruyucu hekimlik ve hastalıklardan korunma00:17:09
9.2-Bulaşıcı hastalıklarla mücadele00:34:56
9.3a-Epidemiyolojik araştırmalar-100:38:12
9.3b-Epidemiyolojik araştırmalar-200:39:46
9.4-Sağlık ölçütleri00:39:59
9.5-Diğer halk sağlığı konuları00:34:45
10. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
10.1-Hidrosefali ve ilis?kili hastalıklar00:33:20
10.2-Beyin kanamaları ve hematomlar00:23:31
10.3-Santral sinir sistemi tu?mo?rleri00:29:58
10.4-Disk hernisi ve omurilik hastalıkları00:28:24
10.5-Beyin ve sinir cerrahisinde dig?er konular00:18:16
3 Aylık
product.variant.month
2142 TL
3 Aylık
Artikelnummer: MED3-3
6 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 6120 TL
3060 TL
6 Aylık
Artikelnummer: MED3-6
12 Aylık
product.variant.month
4896 TL
12 Aylık
Artikelnummer: MED3-12