Merhaba...

Pathology

Medimaks Patoloji ile hazırlananlar; Genel patolojiden sistemik patolojiye kadar tüm patoloji konularını kolay ve kalıcı olarak öğrenir. Bütüncül bir bakış ile hastalıkları başta patofizyolojileri olmak üzere genel olarak anlar, kavrar. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılarak hazırlanmış, soru potansiyelli noktalar vurgulanmış derslerle az zamanda çok mesafe kateder. Patoloji dersi ile temel bilimler ile klinik bilimler arasında sağlam köprü oluşturur. Özellikle cerrahi branşlar olmak üzere tüm klinik derslerin anlaşılması, kavranması için kendine temel oluşturur. Hem TUS patoloji sorularını, hem de klinik bilim sorularını, hatta temel bilimlerden gelen ilgili soruları da rahatlıkla yapar.

Preview this course Click for free demo lessons
Pathology

PATOLOJİ

122 29:28:35 2
1. GENEL PATOLOJİ
1.1 Patolojiye giriş00:10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar00:14:50
1.3 Hücre00:00:00
1.4a Hücre hasarı morfolojisi00:10:44
1.4b Hücre hasarı mekanizmaları00:18:31
1.4c Adaptasyon00:23:02
1.5a Apopitoz00:21:10
1.5b Nekroz00:16:04
1.5c Nekropitoz, piropitoz00:09:12
1.6 Hücre içi birikimler00:23:23
1.7a İnflamasyon hücreleri 100:11:51
1.7b İnflamasyon hücreleri 200:00:00
1.7c Akut inflamasyon 100:22:42
1.7d Akut inflamasyon 200:13:04
1.8a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-100:23:00
1.8b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-200:15:13
1.9 Kronik inflamasyon00:00:00
1.10 Yara Onarımı00:00:00
1.11 Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok00:00:00
1.12 Genetik hastalıkların patolojisi00:00:00
1.13 Genel İmmünopatoloji00:00:00
1.14 Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve Doku transplantasyon patolojisi00:00:00
1.15 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi00:00:00
1.16 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS00:00:00
1.17 Amiloidozis00:00:00
1.18 Radyasyon zehirlenmesinin patolojisi00:00:00
2. NEOPLAZİ
2.1- Neoplazi tanim ve siniflandirilmasi00:20:46
2.2- İnvazyon ve metastaz00:20:40
2.3a- Neoplazide etiyoloji, Kimyasal karsinogenez00:25:56
2.3b- Neoplazide etyoloji, Mikrobiyal karsinogenez00:25:59
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi00:21:11
2.4a- Kanserin moleküler temeli 1, giris00:06:57
2.4b- Kanserin moleküler temeli, Protoonkogenler onkogenler00:21:36
2.4c- Kanserin moleküler temeli, Tümor Süpressyon genleri00:16:19
2.4d- Kanserin moleküler temeli, Apoptoz ve DNA onarım genleri00:12:59
2.5a- Neoplazide hücre orjini, Epitelyal tümörler00:22:00
2.5b- Neoplazide hücre orjini, Mezenkimal tümörler00:21:02
2.6- Kanser epidemiyolojisi00:18:49
2.7a- Pediatrik yaş grubu tümörleri 100:25:21
2.7b- Pediatrik yaş grubu tümörleri 200:13:07
2.8- Paraneoplastik sendromlar00:20:01
2.9- Tümörlerin derecelendirilmesi ve gradelendirilmesi00:12:19
2.10-Benign ve Malign tümör özellikleri00:25:33
3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
3.1a-Tüberküloz 100:24:16
3.1b- Tüberküloz 200:16:39
3.2a-Obstrüktif Akciger hastaliklari 100:20:28
3.2b-Obstrüktif Akciger hastaliklari 200:22:25
3.3- Vasküler kökenli pulmoner hastalıklar00:26:57
3.4- Üst solunum yolları tümörleri00:18:48
3.5- Plevra tümörleri00:26:14
3.6a- Akciger tümörleri 100:12:21
3.6b- Akciger tümörleri 200:21:11
3.6c- Akciger tümörleri 300:26:19
3.6d- Akciger tümörleri 400:15:01
3.7- Pulmoner infeksiyonlar00:15:42
3.8a- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 100:13:47
3.8b- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 200:16:13
3.8c- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 300:15:35
3.9- Akut respiratuvar distres00:08:49
4.DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4.1- Ateroskleroz00:24:28
4.2a- İskemik kalp hastaliklari 100:12:10
4.2b- İskemik kalp hastaliklari 200:26:44
4.3- Romatizmal ateş00:13:15
4.4a- Vaskülitler 100:18:25
4.4b- Vaskülitler 200:17:46
4.4c- Vaskülitler 300:25:06
4.5- Kardiyomyopatiler00:13:33
4.6- Miyokardit, perikardit ve kalp tümörleri patolojisi00:13:59
4.7- Endokardit patolojisi00:17:37
5.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.1- Oral patoloji00:21:09
5.2- Tükrük bezi hastalıkları00:16:45
5.3a- Özofagus Hastalıkları 100:13:58
5.3b- Özofagus Hastalıkları 200:19:18
5.4a- Mide Hastalıkları 100:29:38
5.4b- Mide Hastalıkları 200:29:19
5.5a- Malabsorbsiyon patolojisi 100:15:30
5.5b- Malabsorbsiyon patolojisi 200:14:24
5.6a- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 100:22:55
5.6b- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 200:17:15
5.7a- Kalın bağırsak neoplazileri 100:19:36
5.7b- Kalın bağırsak neoplazileri 200:26:56
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 300:22:06
5.8- İnce ve kalın barsak patolojisi00:00:00
5.9a- Karaciğer patolojisi-I Hepatik hasar, onarım mekanizmaları00:00:00
5.9b- Karaciğer patolojisi-II Enfeksiyöz ve otoimmün hepatitler00:00:00
5.9c- Karaciğer patolojisi III (çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisİ)00:00:00
5.9d- Karaciğer patolojisi VI ( siroz ve karaciğer neoplazmları)00:00:00
5.10- Safra kesesi hastalıkları00:19:15
5.11a-Pankreas hastalıkları 100:18:40
5.11b-Pankreas hastalıkları 200:25:03
5.12- İnce bağırsak tümörleri00:10:48
6. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
6.1a- Glomerüler Hastalıklar -100:00:00
6.1b- Glomerüler Hastalıklar -200:00:00
6.1c- Glomerüler Hastalıklar -300:00:00
6.1d- Glomerüler Hastalıklar -400:00:00
6.2- Tübulointerstisyel hastalıklar00:00:00
6.3 Üriner sistemin konjenital malformasyonları00:00:00
6.4- Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi00:00:00
6.5- Üriner sistem tümörleri00:00:00
7. GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
7.1- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları00:00:00
7.2- Uterus hastalıkları patolojisi00:00:00
7.3- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları00:00:00
7.4- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları00:00:00
7.5- Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi00:00:00
7.6- Trofoblastik hastalıklar00:00:00
7.7-Penis hastalıkları00:00:00
7.8-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları00:00:00
8. HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
8.1- Kemik iliği patolojisi00:00:00
8.2- Lenf nodu hastalıkları00:00:00
8.3- Lenfomalar00:00:00
8.4- Dalak ve timus patolojisi00:00:00
9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI
9.1- İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar00:00:00
9.2- Fungal Parasitik ve viral hastalıklar00:00:00
9.3- Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi00:00:00
10. SANTRAL SİNİR SİSTEM HASTALIKLARI
10.1- Santral Sinir Sistemi Hücreleri ve Hasara Verdikleri Cevap00:19:36
10.2- Ödem, Herniasyon, Hidrosefali00:16:29
10.3a-Serebrovasküler Hastalıklar-100:15:49
10.3b- Serebrovasküler Hastalıklar-200:17:43
10.4- Travmatik Hastalıklar00:12:55
10.5- Familyal Tümör Sendromları00:19:43
10.6a- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-100:13:53
10.6b- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-200:19:15
10.7- Demiyelinizan Hastalıklar00:14:26
10.8- Metabolik ve Toksik Hastalıklar00:20:10
10.9- Nörodejeneratif hastalıklar00:25:23
10.10a- Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Giriş00:20:44
10.10b- Astrositik Tümörler00:20:27
10.10c- Glioblastom00:16:55
10.10d- Oligodendrogliom00:12:36
10.10e- Ependimom00:15:09
10.10f- Meningiom00:14:59
10.10g- Embriyonel Tümörler00:15:45
10.10h- Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması00:10:08
10.10i- Nöronal-Glionöronal Tümörler00:12:26
10.10j- Diğer Tümörler00:10:38
11. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
11.1a- Hipofiz Giriş00:12:08
11.1b- Hipofiz Patolojisi00:20:51
11.2a- Adrenal bez-100:00:00
11-2b- Adrenal bez-200:00:00
11.3a- Tiroid-100:00:00
11.3b- Tiroid-200:00:00
11.3c- Tiroid-300:00:00
11.4- Paratiroid00:00:00
11.5- Endokrin Pankreas00:00:00
11.6- Multipl Endokrin Neoplazi Sendromları00:00:00
12. KEMİK, EKLEM ve YUMUŞAK DOKU HATALIKLARI
12.1- Kemik ve Kıkırdağın Konjenital Hastalıkları00:00:00
12.2- Kemiğin Edinsel Hastalıkları00:00:00
12.3a- Kemik Tümörleri-100:00:00
12.3b- Kemik Tümörleri-200:00:00
12.3c- Kemik Tümörleri-300:00:00
12.4a- Eklem Hastalıkları-100:00:00
12.4b- Eklem Hastalıkları-200:00:00
12.5a- Yumuşak Doku Tümörleri-100:00:00
12.5b- Yumuşak Doku Tümörleri-200:00:00
12.5c- Yumuşak Doku Tümörleri-300:00:00
12.5d- Yumuşak Doku Tümörleri-400:00:00
12.5e- Yumuşak Doku Tümörleri-500:00:00
13. PERİFERİK SİNİRLER VE KAS HASTALIKLARI
13.1- Periferik Sinir Hastalıkları00:00:00
13.2- Nöromüsküler Bileşke Hastalıkları00:00:00
13.3- İskelet Kası Hastalıkları00:00:00
13.4a- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-100:00:00
13.4b- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-200:00:00
3 Aylık
Monthly
Old price: 840 TL
420 TL
3 Aylık
SKU: MED5-3
6 Aylık
Monthly
Old price: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
SKU: MED5-6
12 Aylık
Monthly
Old price: 5000 TL
960 TL
12 Aylık
SKU: MED5-12