Pharmakologie

  • Farmakoloji eğitim paketimiz ile hazırlananlar;
  • Farmakolojiyi, karmaşık ve anlaşılması zor yapısında boğulmadan kolayca öğrenir.
  • Genel farmakoloji prensiplerini kolayca kavrar ve ilaç tedavilerini hata yapmadan ayarlayabilir.
  • Pek çok sistemin temelini oluşturan otonom sinir sistemi farmakolojisini ve bunun diğer sistem farmakolojileriyle ilişkisini anlar.
  • İlaçları gereksiz ayrıntılara boğulmadan öne çıkan yönleriyle öğrenir, bu bilgilerle çıkmış ve çıkabilecek farmakoloji sorularını ve diğer branşlardaki ilaçlar ile ilgili soruları rahatlıkla cevaplar.
  • İlaçların klinik kullanımları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
  • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup 30 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olacaktır. 
Kursvorschau preview.mini.text
Pharmakologie

FARMAKOLOJİ

152 36:15:49 2
1. GENEL FARMAKOLOJİ
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları00:15:32
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-100:15:22
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-200:08:10
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi00:16:22
1.4-İlaçların Emilimi00:12:38
1.5-İlaçların Dağılımı-100:11:18
1.5-İlaçların Dağılımı-200:15:45
1.6a-İlaçların Metabolizması-100:14:20
1.6b-İlaçların Metabolizması-200:12:38
1.7-Farmakogenetik00:16:31
1.8a-İlaçların atılımı-100:14:24
1.8b-İlaçların atılımı-200:08:12
1.9-Eliminasyon Kinetiği00:12:06
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-100:12:22
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-200:15:49
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-100:14:43
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-200:19:34
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-100:13:08
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-200:10:43
1.13a-Reseptör Tipleri-100:14:36
1.13b-Reseptör Tipleri-200:08:17
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi00:15:57
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-100:17:58
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-200:13:47
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları00:16:24
1.17-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler00:13:54
1.18-İlaçların Toksik Etkileri00:18:13
1.19-İlaç Geliştirme Fazları00:16:22
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler00:18:37
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
2.1-Kemoterapötiklere Giriş00:12:14
2.2-Penisilinler00:15:15
2.3-Sefalosporinler00:13:36
2.4-Karbapenemler ve Aztreonam00:08:58
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler00:12:42
2.6-Makrolidler ve Streptograminler00:15:44
2.7-Klindamisin, Kloramfenikol ve Linezolid00:14:44
2.8-Aminoglikozidler00:15:11
2.9-Tetrasiklinler00:12:04
2.10-Sülfonamidler ve Trimetoprim00:15:11
2.11-Florokinolonlar ve Metronidazol00:14:34
2.12a-Antitüberküloz İlaçlar-100:18:28
2.12b-Antitüberküloz İlaçlar-200:19:59
2.13a-Antiviral ilaçlar-100:16:24
2.13b-Antiviral ilaçlar-200:12:42
2.13c-Antiviral ilaçlar-300:13:31
2.13d-Antiviral ilaçlar-400:15:03
2.14a Antifungal İlaçlar-100:14:01
2.14b Antifungal İlaçlar-200:10:03
2.15-Antihelmintik ilaçlar00:14:04
2.16-Antimalaryal İlaçlar00:13:20
2.17-Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar00:13:22
3. KEMOTERAPÖTİKLER-2 (ANTİNEOPLASTİK-HEMATOPOETİK İLAÇLAR)
3.1-Kanser tedavisinin genel prensipleri00:00:00
3.2a-Alkilleyici antineoplastikler-100:00:00
3.2b-Alkilleyici antineoplastikler-200:00:00
3.3a-Antimetabolitler-100:00:00
3.3b-Antimetabolitler-200:00:00
3.4a-Sitotoksik antibiyotikler-100:00:00
3.4b-Sitotoksik antibiyotikler-200:00:00
3.5a-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-100:00:00
3.5b-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-200:00:00
3.6a-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-100:00:00
3.6b-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-200:00:00
3.7a-Monoklonal antikorlar-100:00:00
3.7b-Monoklonal antikorlar-200:00:00
3.8a-Antianemik ilaçlar -100:00:00
3.8b-Antianemik ilaçlar-200:00:00
3.9-Hematopoetik büyüme faktörleri00:00:00
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4.1-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş00:18:21
4.2-Otonom Sinir Sisteminin Reseptörleri00:15:31
4.3a-Kolinerjik İlaçlar-100:12:12
4.3b-Kolinerjik İlaçlar-200:14:40
4.3c-Kolinerjik İlaçlar-300:17:54
4.4a-Antikolinerjik ilaçlar-100:18:20
4.4b-Antikolinerjik ilaçlar-200:09:12
4.5-Ganglion Blokörleri00:08:05
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-100:18:51
4.6b-Sempatomimetik ilaçlar-200:17:49
4.7-Sempatolitik İlaçlar-Alfa Blokörler00:12:18
4.8-Sempatolitik İlaçlar-Beta Blokörler00:19:29
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
5.1a-Antihipertansif İlaçlar-100:13:45
5.1b-Antihipertansif İlaçlar-200:19:59
5.2-Direkt Etkili Vazodilatörler ve Nitrik Oksit00:15:44
5.3-Renin Salınımını Etkileyen İlaçlar00:08:57
5.4-Antianginal İlaçlar-Nitratlar00:18:16
5.5-Antianginal İlaçlar-Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Diğer İlaçlar00:19:30
5.6-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar-Dijitaller00:12:46
5.7-Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar00:15:53
5.8a-Antiaritmik ilaçlar-100:12:07
5.8b-Antiaritmik ilaçlar-200:12:07
5.8c-Antiaritmik ilaçlar-300:14:09
5.9a-Diüretik ilaçlar-100:18:12
5.9b-Diüretik ilaçlar-200:13:05
5.9c-Diüretik ilaçlar-300:14:31
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-100:16:10
5.10b-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-200:16:21
5.11a-Antikogülan İlaçlar-100:15:45
5.11b-Antikogülan İlaçlar-200:17:24
5.11c-Antikogülan İlaçlar-300:19:52
5.12-Antitrombositik İlaçlar00:19:34
5.13-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar00:20:45
5.14a-Solunum sistemi ilaçları-100:18:30
5.14b-Solunum sistemi ilaçları-200:00:00
5.15-Antihistaminik ilaçlar ve histamin00:00:00
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6.1-Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar00:00:00
6.2-Laksatif ve purgatif ilaçlar00:00:00
6.3-Antiemetik İlaçlar00:00:00
6.4-Diğer Gastrointestinal sistem ilaçları00:00:00
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7.1-Hipotalamus ve hipofiz hormonları00:00:00
7.2-Tiroid hastalıklarında kullanılan ilaçlar00:00:00
7.3a-Kortikosteroidler ve antagonistleri-100:00:00
7.3b-Kortikosteroidler ve antagonistleri-200:00:00
7.4-Androjenik ve antiandrojenik ilaçlar00:00:00
7.5-Östrojenler, Projestinler ve antagonistleri00:00:00
7.6-Hormonal kontraseptifler00:00:00
7.7-İnsulin ve analogları00:17:31
7.8a-Oral Hipoglisemik İlaçlar-100:12:07
7.8b-Oral Hipoglisemik İlaçlar-200:10:37
7.9a-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-100:00:00
7.9b-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-200:00:00
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
8.1a-Santral sinir sistemi transmitterleri-100:26:52
8.1b-Santral sinir sistemi transmitterleri-200:30:42
8.1c-Santral sinir sistemi transmitterleri-300:24:03
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-100:24:50
8.2b-Sedatif-hipnotik ilaçlar-200:25:49
8.2c-Sedatif-hipnotik ilaçlar-300:22:43
8.3-Alkoller00:35:23
8.4a-Antiepileptik ilaçlar-100:22:42
8.4b-Antiepileptik ilaçlar-200:17:26
8.4c-Antiepileptik ilaçlar-300:18:11
8.5a-Genel anestezikler-100:30:48
8.5b-Genel anestezikler-200:19:55
8.6-Lokal anestezikler00:28:15
8.7a-Antiparkinson ilaçlar-100:19:40
8.7b-Antiparkinson ilaçlar-200:27:17
8.8a-Antipsikotik ilaçlar-100:20:55
8.8b-Antipsikotik ilaçlar-200:24:51
8.9a-Antidepresan ilaçlar-100:30:15
8.9b-Antidepresan ilaçlar-200:22:43
8.10- Antimanik ilaçlar00:17:22
8.11a-Opioid analjezikler-100:20:59
8.11b-Opioid analjezikler-200:18:13
8.11c-Opioid analjezikler-300:21:32
8.12a-Madde bağımlılığı-100:30:55
8.12b-Madde bağımlılığ-200:21:50
8.12c-Madde bağımlılığ-300:17:37
8.13a-Kas gevşeticiler -I00:35:32
8.13b-Kas gevşeticiler -II00:32:19
8.14a-Antiinflamatuvar ilaçlar-100:41:07
8.14b-Antiinflamatuvar ilaçlar-200:44:49
8.14c-Antiinflamatuvar ilaçlar-III00:34:44
8.15a-Antiromatizmal ilaçlar-I00:34:00
8.15b-Antiromatizmal ilaçlar-II00:30:19
3 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 840 TL
420 TL
3 Aylık
Artikelnummer: MED8-3
6 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
Artikelnummer: MED8-6
12 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 2000 TL
960 TL
12 Aylık
Artikelnummer: MED8-12