Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Kurs etiketleri

Temel Bilimler Paketi

Tüm temel bilimler dalına ait paketlerimizi kapsayan paketimiz.

Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Temel Bilimler Paketi

BİYOKİMYA

72 20:1:19 2
1. Biyokimyaya giriş
1.1. Tanımlar ve Hesaplamalar00:13:51
2. Karbonhidratlar
2.1. Karbonhidratların yapı sindirimi00:12:06
2.2. Glikoliz00:22:15
2.3. Glikoneogenez00:15:41
2.4. Glikojen sentez ve yıkımı00:12:22
2.5. Heksoz metabolizması00:14:36
2.6. Pentoz fosfat yolu00:09:52
2.7. Pirüvat metabolizması00:08:14
2.8. TCA - Krebs döngüsü00:11:37
2.9. Glikozaminoglikanlar ve Glikoproteinler00:19:59
3. Lipidler
3.1. Lipidler, yapı ve fonksiyonu00:15:12
3.2. Lipidlerin sindirim ve emilimi00:13:39
3.3. Lipidlerin taşınması ve depolanması00:35:15
3.4. Yağ asitleri sentezi00:20:46
3.5. Yağ asitleri yıkımı00:15:16
3.6. Yağ asitlerinin ß oksidasyonu00:16:48
3.7. Keton cisimleri metabolizması 00:16:47
3.8. Fosfolipid metabolizması00:10:57
3.9. Sfingolipit metabolizması00:12:50
3.10. Kolesterol sentezi 00:14:09
3.11. Safra asitleri ve kolesterolün atılması00:05:45
3.12. Eikozonoid metabolizması00:22:18
4. Aminoasitler
4.1. Aminoasitlerin Sınıflandırma ve Özellikleri00:12:24
4.2. Aminoasitlerden Glisin metabolizması00:07:45
4.3. Nonpolar Aminoasitler00:25:52
4.4. Nonpolar Aminoasit – Metiyonin00:13:29
4.5. Polar Nötral Aminoasitler00:23:56
4.6. Polar Asidik Aminoasitler00:14:54
4.7. Polar Bazik Aminoasitler00:20:28
5. Proteinler
5.1. Peptid ve Proteinlerin Yapı ve İşlevleri00:14:27
5.2. Myoglobin ve Hemoglobin00:17:15
5.3. Fibröz Proteinler00:22:20
5.4. Immunoglobulinler ve Kompleman Sistemi00:21:26
5.5. Protein Katabolizması ve Üre Döngüsü00:23:48
6. Enzimler
6.1. Enzimler: Genel Özellikleri00:13:39
6.2. Enzimlerin kinetiği ve regülasyonu00:13:44
7. Vitaminler ve Mineraller
7.1. Suda çözünen vitaminler00:26:20
7.2. Vitamin C, folikasit, vitamin B1200:34:37
7.3. Yağda çözünen vitaminler00:25:59
7.4. Mineraller ve eser elementler00:28:10
8. Hormonlar
8.1. Hormonların genel özellikleri00:08:18
8.2. Hormonlarda sinyal iletimi00:27:22
8.3. Peptit yapılı hormonlar I00:19:26
8.4. Peptit Yapılı Hormonlar II00:14:05
8.5. Steroit yapılı hormonlar00:26:11
9.Hem Metabolizması
9.1. Porfirin ve Hem sentezi00:17:50
9.2. Bilirubin metabolizması00:14:31
10.Metabolizmanın Entegrasyonu
10.1. Biyolojik membranlar ve transport00:19:55
10.2. Hücre Organellerı ve Belirteçleri00:12:24
10.3. Elektron transport zinciri00:18:58
10.4. Biyoenerjetik ve ATP döngüsü00:11:22
10.5. Reaktif moleküller00:07:40
10.6. Ara metabolizma00:16:14
11. Nükleik asitler ve Genom
11.1. Pirimidin metabolizması00:13:43
11.2. Pürin metabolizması00:16:33
11.3. DNA ve replikasyon00:20:23
11.4. DNA Hasar ve Tamir Mekanizmaları00:09:11
11.5. DNA Mutasyonları ve Teknolojileri 00:12:37
11.6. RNA ve transkripsiyon00:13:27
11.7. Protein sentezi00:16:58
12.Klinik Biyokimya
12.1. Preanalitik Hatalar ve Sistematik Analiz00:12:19
12.2. Su ve Elektrolitler00:13:32
12.3. Plazma Proteinleri00:19:32
12.4. Protein analizi00:14:47
12.5. Hemostaz00:34:03
12.6. Ksenobiyotik Metabolizması00:18:51
12.7. Karaciğer Fonksiyon Testleri00:10:05
12.8. Dislipidemiler 00:16:37
12.9. Kardiyak Belirteçler00:07:41
12.10. Böbrek Fonksiyon Testleri00:13:18
12.11. Kemik Metabolizması00:13:22
12.12. Tümör Belirteçleri00:09:16

PATOLOJİ

147 45:44:41 2
1. GENEL PATOLOJİ
1.1 Patolojiye giriş00:10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar00:14:50
1.3a Hücre hasarı morfolojisi00:10:44
1.3b Hücre hasarı mekanizmaları00:18:31
1.3c Adaptasyon00:23:02
1.4a Apopitoz00:21:10
1.4b Nekroz00:16:04
1.4c Nekropitoz, piropitoz00:09:12
1.5 Hücre içi birikimler00:23:23
1.6a İnflamasyon hücreleri 100:11:51
1.6b İnflamasyon hücreleri 200:17:11
1.6c Akut inflamasyon 100:22:42
1.6d Akut inflamasyon 200:13:04
1.6e Akut inflamasyonun sistemik etkileri ve iltihabın morfolojik tipleri00:16:12
1.7a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-100:23:00
1.7b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-200:15:13
1.8 Kronik inflamasyon00:17:43
1.9a Doku Onarımı 100:30:03
1.9b Doku Onarımı 200:36:08
1.9c Doku Onarımı 3 (Yara Onarımı)00:16:56
1.10a Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 100:17:02
1.10b Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 200:27:31
1.10c Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 300:16:28
1.10d Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 400:22:05
1.10e Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 500:12:48
1.10f Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 600:11:05
1.10g Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok 700:14:30
1.11a İmmünopatoloji , genel bilgiler 1 00:19:22
1.11b İmmünopatoloji , genel bilgiler 200:20:24
1.12 Doku transplantasyon patolojisi00:21:16
1.13.a Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 100:13:04
1.13.b Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 200:24:26
1.13.c Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 300:09:12
1.13.d Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi 400:21:53
1.14 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS00:22:35
1.15 Amiloidozis00:22:36
2. NEOPLAZİ
2.1- Neoplazi tanim ve siniflandirilmasi00:20:46
2.2- İnvazyon ve metastaz00:20:40
2.3a- Neoplazide etiyoloji, Kimyasal karsinogenez00:25:56
2.3b- Neoplazide etyoloji, Mikrobiyal karsinogenez00:25:59
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi00:21:11
2.4a- Kanserin moleküler temeli 1, giris00:06:57
2.4b- Kanserin moleküler temeli, Protoonkogenler onkogenler00:21:36
2.4c- Kanserin moleküler temeli, Tümor Süpressyon genleri00:16:19
2.4d- Kanserin moleküler temeli, Apoptoz ve DNA onarım genleri00:12:59
2.5a- Neoplazide hücre orjini, Epitelyal tümörler00:22:00
2.5b- Neoplazide hücre orjini, Mezenkimal tümörler00:21:02
2.6- Kanser epidemiyolojisi00:18:49
2.7a- Pediatrik yaş grubu tümörleri 100:25:21
2.7b- Pediatrik yaş grubu tümörleri 200:13:07
2.8- Paraneoplastik sendromlar00:20:01
2.9- Tümörlerin derecelendirilmesi ve gradelendirilmesi00:12:19
2.10-Benign ve Malign tümör özellikleri00:25:33
3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
3.1a-Tüberküloz 100:24:16
3.1b- Tüberküloz 200:16:39
3.2a-Obstrüktif Akciger hastaliklari 100:20:28
3.2b-Obstrüktif Akciger hastaliklari 200:22:25
3.3- Vasküler kökenli pulmoner hastalıklar00:26:57
3.4- Üst solunum yolları tümörleri00:18:48
3.5- Plevra tümörleri00:26:14
3.6a- Akciger tümörleri 100:12:21
3.6b- Akciger tümörleri 200:21:11
3.6c- Akciger tümörleri 300:26:19
3.6d- Akciger tümörleri 400:15:01
3.7- Pulmoner infeksiyonlar00:15:42
3.8a- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 100:13:47
3.8b- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 200:16:13
3.8c- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 300:15:35
3.9- Akut respiratuvar distres00:08:49
4.DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4.1- Ateroskleroz00:24:28
4.2a- İskemik kalp hastaliklari 100:12:10
4.2b- İskemik kalp hastaliklari 200:26:44
4.3- Romatizmal ateş00:13:15
4.4a- Vaskülitler 100:18:25
4.4b- Vaskülitler 200:17:46
4.4c- Vaskülitler 300:25:06
4.5- Kardiyomyopatiler00:13:33
4.6- Miyokardit, perikardit ve kalp tümörleri patolojisi00:13:59
4.7- Endokardit patolojisi00:17:37
5.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.1- Oral patoloji00:21:09
5.2- Tükrük bezi hastalıkları00:16:45
5.3a- Özofagus Hastalıkları 100:13:58
5.3b- Özofagus Hastalıkları 200:19:18
5.4a- Mide Hastalıkları 100:29:38
5.4b- Mide Hastalıkları 200:29:19
5.5a- Malabsorbsiyon patolojisi 100:15:30
5.5b- Malabsorbsiyon patolojisi 200:14:24
5.6a- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 100:22:55
5.6b- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 200:17:15
5.7a- Kalın bağırsak neoplazileri 100:19:36
5.7b- Kalın bağırsak neoplazileri 200:26:56
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 300:22:06
5.8- İnce ve kalın barsak patolojisi00:15:15
5.9- İnce bağırsak tümörleri00:10:48
5.10a - Hepatik hasar, onarım mekanizmaları 00:23:12
5.10b - Enfeksiyoz ve otoimmün hepatitler 100:20:57
5.10c - Enfeksiyoz ve otoimmün hepatitler 200:18:10
5.10d - Çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisi00:15:06
5.10e - Siroz00:19:53
5.10f - Karaciğerin beningn tümörleri00:14:20
5.10g - Karaciğerin malign tümörleri00:19:30
5.10h - Karaciğerin metabolik ve diğer hastalıkları00:23:42
5.11- Safra kesesi hastalıkları00:19:15
5.12a-Pankreas hastalıkları 100:18:40
5.12b-Pankreas hastalıkları 200:25:03
6. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
6.2- Tübulointerstisyel hastalıklar00:26:12
6.3 Üriner sistemin konjenital malformasyonları00:20:39
6.4- Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi00:20:17
6.5a- Üriner sistem tümörleri 1, Böbrek tümörleri00:20:59
6.5b- Üriner sistem tümörleri 2, Mesane tümörleri00:18:19
7. GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
7.1a- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları - 100:27:12
7.1b- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları - 200:28:09
7.2a- Endometriyum hastalıkları - 100:11:29
7.2b- Endometriyum hastalıkları - 200:24:38
7.3a- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları 100:23:49
7.3b- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları 200:17:54
7.4a- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları 100:17:34
7.4b- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları 200:16:03
7.4c- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları 300:31:27
7.5- Gestasyonel trofoblastik hastalıklar00:12:24
7.6-Penis hastalıkları00:10:11
7.7a-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları 100:18:03
7.7b-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları 200:13:26
7.8 Prostat hastalıkları00:16:46
10. SANTRAL SİNİR SİSTEM HASTALIKLARI
10.1- Santral Sinir Sistemi Hücreleri ve Hasara Verdikleri Cevap00:19:36
10.2- Ödem, Herniasyon, Hidrosefali00:16:29
10.3a-Serebrovasküler Hastalıklar-100:15:49
10.3b- Serebrovasküler Hastalıklar-200:17:43
10.4- Travmatik Hastalıklar00:12:55
10.5- Familyal Tümör Sendromları00:19:43
10.6a- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-100:13:53
10.6b- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-200:19:15
10.7- Demiyelinizan Hastalıklar00:14:26
10.8- Metabolik ve Toksik Hastalıklar00:20:10
10.9- Nörodejeneratif hastalıklar00:25:23
10.10a- Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Giriş00:20:44
10.10b- Astrositik Tümörler00:20:27
10.10c- Glioblastom00:16:55
10.10d- Oligodendrogliom00:12:36
10.10e- Ependimom00:15:09
10.10f- Meningiom00:14:59
10.10g- Embriyonel Tümörler00:15:45
10.10h- Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması00:10:08
10.10i- Nöronal-Glionöronal Tümörler00:12:26
10.10j- Diğer Tümörler00:10:38
11. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
11.1a- Hipofiz Giriş00:12:08
11.1b- Hipofiz Patolojisi00:20:51

MİKROBİYOLOJİ

86 23:58:44 2
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
1. Mikrobiyolojiye Giriş
1.1 Mikrobiyolojiye Giriş00:20:47
2. Bakteri Hücresi
1.2a Bakteri Hücresi -1 (Bakterilerde Çekirdek, Sitoplazma, Sitoplazma Zarı, Spor)00:20:13
1.2b Bakteri Hücresi -2 (Hücre Duvarı)00:19:49
1.2c Bakteri Hücresi -3 (Kapsül, Flajella, Pilus)00:21:12
3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme
1.3 Bakterilerde Metabolizma ve Üreme00:17:35
4. Bakteri Virülans Faktörleri
1.4a Bakteri Virülans Faktörleri - 1 (Bakterilerde Adezyon, İnvazyon, Enzimler, Endotoksinler)00:14:50
1.4b Bakteri Virülans Faktörleri - 2 (Ekzotoksinler)00:20:07
5. Normal Flora
1.5 Normal Flora00:22:30
6. İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları
1.6 İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları00:15:51
7. Bakteri Genetiği
1.7a Bakteri Genetiği 1 (Bakterilerde DNA, RNA, Protein Sentezi)00:27:58
1.7b Bakteri Genetiği 2 (Plazmid, Bakteriyofaj, Transpozon, Genetik Madde Aktarımı)00:21:56
8. Aşılar ve biyoterörizm ajanları
1.8 Aşılar ve biyoterörizm ajanları00:26:02
9. Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları
1.9a Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-1 (Beta-Laktamlar)00:30:03
1.9b Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları -2 (Basitrasin, Fosfom., Kinolon, Metronidazol, Rifampin)00:19:12
1.9c Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları-3 (Protein Sentezi İnhibitörleri, Antimetabolitler)00:33:00
10. Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.10 Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:34:12
11. Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.11 Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:18:35
12. Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon
1.12 Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon00:12:59
13. Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
1.13a Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 1 (Mikroskobik İnceleme, Besiyerleri)00:28:03
1.13b Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri - 2 (Kültür, Seroloji, Moleküler Yöntemler)00:25:51
14. Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi
1.14 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi00:19:05
BAKTERİYOLOJİ
1.Stafilokoklar
2.1a Stafilokoklar - 1 (Giriş, S. aureus-Virülans)00:18:07
2.1b Stafilokoklar - 2 (S. aureus-Klinik, Tanı)00:13:06
2.1c Stafilokoklar - 3 (S. aureus Tedavi, S. epidermidis, S. saprophyticus)00:10:57
2.Streptokoklar ve Enterokoklar
2.2a Streptococcus pyogenes00:23:31
2.2b Streptococcus agalactiae00:14:37
2.2c Diğer Beta Hemolitik Streptokoklar, Viridans Streptokoklar, Pnömokoklar00:21:39
2.2d D Grubu Streptokoklar, Enterokoklar00:14:01
3.Bacillus
2.3a Bacillus 1 (B. anthracis Giriş, Virülans)00:09:05
2.3b Bacillus - 2 ( B. anthracis Klinik, Tanı, Tedavi, B. cereus)00:10:46
4.Clostridium
2.4a Clostridium perfringens00:15:37
2.4b Clostridium tetani00:17:05
2.4c Clostridium botulinum00:14:14
2.4d Clostridium difficile00:09:07
5.Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus, Tropheryma
2.5a Actinomyces00:10:28
2.5b Nocardia - 1 (Giriş, Virülans)00:06:37
2.5c Nocardia - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:10:17
2.5d Rhodococcus, Tropheryma whipplei00:07:25
6.Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix
2.6a Corynebacterium00:21:11
2.6b Listeria00:13:47
2.6c Erysipelothrix00:07:33
7.Enterobakteriler
2.7a Escherichia coli - 1 (Giriş, Virülans)00:19:08
2.7b Escherichia coli - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:25:40
2.7c Salmonella - 1 (Giriş, Virülans)00:10:36
2.7d Salmonella - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:17:36
2.7e Shigella00:16:08
2.7f Yersinia00:18:03
2.7g Klebsiella-Proteus-Serratia00:11:43
8.Neisseria ve diğer gram negatif diplokoklar
2.8a Neisseria gonorrhoeae - 1 (Giriş, Virülans)00:13:33
2.8b Neisseria gonorrhoeae - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi)00:13:24
2.8c Neisseria meningitidis - 1 (Giriş, Virülans)00:08:54
2.8d Neisseria meningitidis - 2 (Klinik, Tanı, Tedavi, Moraxella)00:10:52
9.Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Helicobacter
2.9a-Vibrio-1 (Giriş, Virülans, Klinik)00:24:07
2.9b-Vibrio-2 (Tanı, Tedavi, Diğer Vibrio Türleri)00:16:26
2.9c Aeromonas, Plesiomonas00:07:06
2.9d Campylobacter00:13:21
2.9e Helicobacter00:09:34
10.Nonfermentatifler (Pseudomonas grubu, Acinetobacter
2.10a Pseudomonas00:22:03
2.10b Burkholderia00:09:01
2.10c Stenotrophomonas, Acinetobacter00:10:24
19. Mikoplazma
2.19 Mikoplazma00:14:17
MİKOLOJİ
1. Antifungal İlaçlar
4.1 Antifungal İlaçlar00:19:38
2. Yüzeyel Mikozlar
4.2 Yüzeyel Mikozlar00:09:29
3. Kutanöz Mikozlar
4.3 Kutanöz Mikozlar00:19:27
4. Subkutanöz Mikozlar
4.4 Subkutanöz Mikozlar00:17:23
5. Sistemik Mikozlar
4.5 Sistemik Mikozlar00:18:50
6. Fırsatçı Mikozlar
4.6a Fırsatçı Mikozlar-100:20:49
4.6b Fırsatçı Mikozlar-200:21:58
4.6c Fırsatçı Mikozlar - 3 (Zigomikoz, Pnömosistoz,...)00:13:16
PARAZİTOLOJİ
1. Kan ve Doku Protozoonları
5.1a Kan ve Doku Protozoonları-100:23:36
5.1b Kan ve Doku Protozoonları-200:22:25
2. GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları
5.2a GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-100:12:31
5.2b GIS ve Ürogenital Sistem Protozoonları-200:08:56
3. İntestinal Nematodlar
5.3 İntestinal Nematodlar00:15:18
4. Doku Nematodları
5.4 Doku Nematodları00:10:40
5. Trematodlar
5.5 Trematodlar00:16:18
6. Sestodlar
5.6 Sestodlar00:17:23
İMMÜNOLOJİ
1. İmmünolojiye Giriş
6.1 İmmünolojiye Giriş00:13:00
2. İmmün sistem organ ve hücreleri
6.2 İmmün sistem organ ve hücreleri00:13:34
3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri
6.3. Antijenler ve Doku uygunluk Antijenleri00:11:51
4. Antikorlar
6.4 Antikorlar00:18:31
5. Sitokinler
6.5 Sitokinler00:16:51
6. Antijene bağışık yanıt gelişmesi
6.6 Antijene bağışık yanıt gelişmesi00:23:53
7. Kompleman Sistem
6.7 Kompleman Sistem00:19:57
8. Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
6.8 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları00:16:13
9. Primer İmmün Yetmezlikler
6.9 Primer İmmün Yetmezlikler00:06:01

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

80 23:50:27 2
HÜCRE
1.Hücre
1.1 Hücre (Organeller I)00:14:26
1.2 Hücre (Organeller II)00:16:43
1.3 Hücre (Organeller III)00:08:01
1.4 Hücre (Organeller IV)00:14:47
1.5 Hücre (Organeller V)00:15:07
1.6 Hücre (Hücre iskeleti I)00:19:21
1.6 Hücre (Hücre iskeleti II)00:15:08
1.7 Hücre (Apikal yüz farklanmaları)00:18:22
1.8 Hücre (Hücre membranı ve madde taşınımı I)00:20:33
1.8 Hücre (Hücre membranı ve madde taşınımı II)00:22:48
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi I)00:14:53
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi II)00:10:42
1.9 Hücre (Çekirdek ve hücre bölünmesi III)00:14:10
DOKULAR
2. Epitel Dokusu
2.1 Epitel dokusu (Örtü Epiteli I)00:11:16
2.2 Epitel dokusu (Örtü Epiteli II)00:12:23
2.3 Epitel dokusu (Bağlantı birimleri I)00:15:12
2.4 Epitel dokusu (Bağlantı birimleri II)00:12:18
2.5 Epitel dokusu (Salgı epiteli I)00:16:31
2.6 Epitel dokusu (Salgı epiteli II)00:08:18
3. Bağ Dokusu
3.1 Bağ dokusu (Tip ve dağılımları)00:14:07
3.2 Bağ dokusu (Hücreler)00:15:48
3.3 Bağ dokusu (ESM kollajen lifler)00:19:42
3.4 Bağ dokusu (ESM retiküler ve elastik lifler)00:18:23
3.5 Bağ dokusu (ESM temel madde)00:17:52
4. Yağ, Kıkırdak ve Kemik Dokusu
4.1 Kıkırdak ve Yağ Dokusu00:21:33
4.2 Kemik Dokusu (Temel Bileşenleri, Spongiöz ve Kompakt Kemik Yapısı)00:22:21
4.3 Kemik Dokusu (Kemik Hücreleri I)00:16:16
4.4 Kemik Dokusu (Kemik Hücreleri II)00:10:20
4.5 Kemik Dokusu (Osteogenezis)00:21:01
5. Kas Dokusu
5.1 Kas Dokusu (İskelet kası I)00:12:16
5.2 Kas Dokusu (İskelet kası II)00:13:27
5.3 Kas Dokusu (İskelet kası III)00:18:40
5.4 Kas Dokusu (İskelet kası IV)00:18:44
5.5 Kas Dokusu (Kalp Kası)00:16:24
5.6 Kas Dokusu (Düz kas)00:11:42
6. Sinir Dokusu
6.1 Sinir dokusu (Nöron yapısı ve tipleri)00:25:27
6.2 Sinir dokusu (Glia hücreleri)00:22:22
7. İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri
7.1 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri I00:20:55
7.2 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri II00:21:38
7.3 İskelet ve Kas Sistemi Gelişimi ve Anomalileri III00:21:05
ORGAN SİSTEMLERİNİN HİSTOLOJİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ
8. Solunum Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
8.1 İletim bölümü I00:17:01
8.2 İletim bölümü II00:25:49
8.3 Solunum bölümü00:18:30
8.4 Solunum Sistemi Gelişimi ve Anomalileri00:25:08
8.5 Faringeal Apparatus00:24:21
8.6 Yüz ve Damak Gelişimi00:06:58
9. Kalp ve Damar Histolojisi ve Embriyolojisi
9.1 Kalp histolojisi00:21:23
9.2a Damar Histolojisi I00:14:04
9.2b Damar Histolojisi II00:12:38
9.3a Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri I (Kalp gelişimi I)00:10:31
9.3b Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri II (Kalp gelişimi II)00:13:03
9.3c Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri III (Damarların gelişimi)00:10:43
9.3d Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri IV (Fetal Dolaşım)00:10:06
9.3e Kalp ve Damar Gelişimi ve Anomalileri V (Konjenital Anomaliler)00:13:45
10. Periferik Kan, Kemik İliği ve İmmün Sistem Histolojisi
10.1 Primer Lenfoid Organlar (Timus ve kemik iliği)00:22:44
11. Sindirim Sistemi Histolojisi ve Embriyolojisi
11.1 Oral mukoza, dil, dişler ve tükrük bezleri histolojisi00:28:10
11.2 Genel histolojik organizasyon00:15:40
11.3 Özofagus ve mide histolojisi00:19:33
11.4 İnce ve kalın bağırsak histolojisi00:18:29
16. Göz Histolojisi ve Embriyolojisi
16.1 Göz Histolojisi (Genel Organizasyon ve Sklera)00:17:29
16.2 Göz Histolojisi (Kornea)00:24:55
16.3 Göz Histolojisi (Uvea-Koroid ve Siliyer Cisim)00:27:04
16.4 Göz Histolojisi (İris ve Lens)00:21:10
16.5 Göz Histolojisi (Retina)00:34:04
16.6 Göz Histolojisi (Gözün Aksesuvar Yapıları ve Göz Gelişimi)00:23:41
17. Kulak Histolojisi ve Embriyolojisi
17.1 Kulak Histolojisi (Dış ve Orta Kulak)00:21:04
17.2 Kulak Histolojisi ( İç Kulak)00:35:27
17.3 Kulak Histolojisi (Kulak Gelişimi)00:17:36
18. Deri Histolojisi
18.1 Deri Histolojisi (Genel Yapılanma ve Epidermis)00:26:12
18.2 Deri Histolojisi (Epidermisdeki Hücreler)00:16:41
18.3 Deri Histolojisi (Dermis ve Epidermis Ekleri)00:22:51
18.4 Deri Histolojisi (Deri Duyu Organlar)00:18:07
GENEL EMBRİYOLOJİ DERSLERİ
20.Genel Embriyoloji Dersleri
20.1a Gametogenezis (Oogenezis 1)00:14:18
20.1b Gametogenezis (Oogenezis 2)00:25:03
20.2a Gametogenezis (Spermatogenezis 1)00:17:08
20.2b Gametogenezis (Spermatogenezis 2)00:17:20
20.3 Gametlerin Transportu ve Fertilizasyon00:14:51
20.4 Gelişmenin 1.haftası00:10:21
20.5a Gelişmenin 2.haftası I00:15:51
20.5b Gelişmenin 2.haftası II00:19:36

FARMAKOLOJİ

131 39:10:54 2
1. GENEL FARMAKOLOJİ
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları00:15:32
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-100:15:22
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-200:08:10
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi00:16:22
1.4-İlaçların Emilimi00:12:38
1.5-İlaçların Dağılımı-100:11:18
1.5-İlaçların Dağılımı-200:15:45
1.6a-İlaçların Metabolizması-100:14:20
1.6b-İlaçların Metabolizması-200:12:38
1.7-Farmakogenetik00:16:31
1.8a-İlaçların atılımı-100:14:24
1.8b-İlaçların atılımı-200:08:12
1.9-Eliminasyon Kinetiği00:12:06
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-100:12:22
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-200:15:49
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-100:14:43
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-200:19:34
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-100:13:08
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-200:10:43
1.13a-Reseptör Tipleri-100:14:36
1.13b-Reseptör Tipleri-200:08:17
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi00:15:57
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-100:17:58
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-200:13:47
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları00:16:24
1.17-İlaçların Toksik Etkileri00:18:13
1.18-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler00:13:54
1.19-İlaç Geliştirme Fazları00:16:22
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler00:18:37
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
2.1-Kemoterapötiklere Giriş00:12:14
2.2-Penisilinler00:15:15
2.3-Sefalosporinler00:13:36
2.4-Karbapenemler ve Aztreonam00:08:58
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler00:12:42
2.6-Makrolidler ve Streptograminler00:15:44
2.7-Klindamisin, Kloramfenikol ve Linezolid00:14:44
2.8-Aminoglikozidler00:15:11
2.9-Tetrasiklinler00:12:04
2.10-Sülfonamidler ve Trimetoprim00:15:11
2.11-Florokinolonlar ve Metronidazol00:14:34
2.12a-Antitüberküloz İlaçlar-100:18:28
2.12b-Antitüberküloz İlaçlar-200:19:59
2.13a-Antiviral ilaçlar-100:16:24
2.13b-Antiviral ilaçlar-200:12:42
2.13c-Antiviral ilaçlar-300:13:31
2.14a Antifungal İlaçlar-100:14:01
2.15-Antihelmintik ilaçlar00:14:04
2.16-Antimalaryal İlaçlar00:13:20
2.17-Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar00:13:22
2.14b Antifungal İlaçlar-200:10:03
2.13d-Antiviral ilaçlar-400:15:03
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4.1-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş00:18:21
4.2-Otonom Sinir Sisteminin Reseptörleri00:15:31
4.3a-Kolinerjik İlaçlar-100:12:12
4.3b-Kolinerjik İlaçlar-200:14:40
4.3c-Kolinerjik İlaçlar-300:17:54
4.4a-Antikolinerjik ilaçlar-100:18:20
4.4b-Antikolinerjik ilaçlar-200:09:12
4.5-Ganglion Blokörleri00:08:05
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-100:18:51
4.6b-Sempatomimetik ilaçlar-200:17:49
4.7-Sempatolitik İlaçlar-Alfa Blokörler00:12:18
4.8-Sempatolitik İlaçlar-Beta Blokörler00:19:29
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
5.1a-Antihipertansif İlaçlar-100:13:45
5.1b-Antihipertansif İlaçlar-200:19:59
5.2-Direkt Etkili Vazodilatörler ve Nitrik Oksit00:15:44
5.3-Renin Salınımını Etkileyen İlaçlar00:08:57
5.4-Antianginal İlaçlar-Nitratlar00:18:16
5.5-Antianginal İlaçlar-Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Diğer İlaçlar00:19:30
5.6-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar-Dijitaller00:12:46
5.7-Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar00:15:53
5.8a-Antiaritmik ilaçlar-100:12:07
5.8b-Antiaritmik ilaçlar-200:12:07
5.8c-Antiaritmik ilaçlar-300:14:09
5.9a-Diüretik ilaçlar-100:18:12
5.9b-Diüretik ilaçlar-200:13:05
5.9c-Diüretik ilaçlar-300:14:31
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-100:16:10
5.10b-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-200:16:21
5.11a-Antikogülan İlaçlar-100:15:45
5.11b-Antikogülan İlaçlar-200:17:24
5.11c-Antikogülan İlaçlar-300:19:52
5.12-Antitrombositik İlaçlar00:19:34
5.13a-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar-1 00:20:45
5.13b-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar-2 00:18:30
5.14-Astım ve KOAH'ta kullanılan ilaçlar00:22:57
5.15-Histamin ve analogları00:13:43
5.16-Antihistaminikler00:15:28
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6.2-Antiemetik İlaçlar00:23:23
6.3-Laksatif ilaçlar00:19:39
6.4-Antidiyareik İlaçlar00:09:24
6.5-Diğer Gastrointestinal Sistem İlaçları00:13:13
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7.2-Tiroid hastalıklarında kullanılan ilaçlar00:24:19
7.7-İnsulin ve analogları00:17:31
7.8a-Oral Hipoglisemik İlaçlar-100:12:07
7.9a-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-100:18:10
7.9b-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-200:14:49
7.8b-Oral Hipoglisemik İlaçlar-200:10:37
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
8.1a-Santral sinir sistemi transmitterleri-100:26:52
8.1b-Santral sinir sistemi transmitterleri-200:30:42
8.1c-Santral sinir sistemi transmitterleri-300:24:03
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-100:24:50
8.2b-Sedatif-hipnotik ilaçlar-200:25:49
8.2c-Sedatif-hipnotik ilaçlar-300:22:43
8.4a-Antiepileptik ilaçlar-100:22:42
8.4b-Antiepileptik ilaçlar-200:17:26
8.5a-Genel anestezikler-100:30:48
8.5b-Genel anestezikler-200:19:55
8.6-Lokal anestezikler00:28:15
8.7a-Antiparkinson ilaçlar-100:19:40
8.7b-Antiparkinson ilaçlar-200:27:17
8.8a-Antipsikotik ilaçlar-100:20:55
8.8b-Antipsikotik ilaçlar-200:24:51
8.9a-Antidepresan ilaçlar-100:30:15
8.9b-Antidepresan ilaçlar-200:22:43
8.11a-Opioid analjezikler-100:20:59
8.11b-Opioid analjezikler-200:18:13
8.12a-Madde bağımlılığı-100:30:55
8.12b-Madde bağımlılığ-200:21:50
8.10- Antimanik ilaçlar00:17:22
8.3-Alkoller00:35:23
8.4c-Antiepileptik ilaçlar-300:18:11
8.11c-Opioid analjezikler-300:21:32
8.12c-Madde bağımlılığ-300:17:37
8.14a-Antiinflamatuvar ilaçlar-100:41:07
8.14b-Antiinflamatuvar ilaçlar-200:44:49
8.14c-Antiinflamatuvar ilaçlar-III00:34:44
8.15a-Antiromatizmal ilaçlar-I00:34:00
8.15b-Antiromatizmal ilaçlar-II00:30:19
8.13b-Kas gevşeticiler -II00:32:19
8.13a-Kas gevşeticiler -I00:35:32
Temel Bilimler Paketi - 3 Aylık resmi
3 Aylık
Aylık
3570 TL
2499 TL
3 Aylık
Temel Bilimler Paketi - 6 Aylık resmi
6 Aylık
Aylık
5100 TL
3570 TL
6 Aylık
Temel Bilimler Paketi - 12 Aylık resmi
12 Aylık
Aylık
8160 TL
5712 TL
12 Aylık