Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

TIPTA UZMALIK SINAVI (TUS) GENEL BİLGİLER

TIPTA UZMALIK SINAVI (TUS) GENEL BİLGİLER

TUS Nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), hekimler başta olmak üzere sınava girme yeterliğine sahip diğer branşlardan sağlık profesyonelleri için de gerçekleştirilen akademik bir yeterlik sınavıdır. Bu sınav ile bahse konu sağlık profesyonelleri kendi mesleklerinde branş tercihi yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Ülkemizde yapılan akademik sınavlar içerisinde yer alan ve mevcut sınavlar içerisinde en zor sınavlardan birisi olarak kabul edilen “Tıpta Uzmanlık Sınavı” yani bilinen adıyla TUS tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için adayların başarı ile geçmeleri gereken bir sınavdır. Tıp alanında alınmış eğitimlerle ilgili bilgileri ölçümleyen bir sınav olup ülkemizde 1987 yılından beri gerçekleştirilmektedir.

TUS , Ne İçin Yapılmaktadır?

Üniversitelerin tıp, veterinerlik, kimya, eczacılık, biyoloji gibi sağlık bilimleri alanındaki fakültelerinden mezun olanların girdiği uzmanlık sınavı TUS, tıbbın belirli bir alanında uzmanlaşma için yapılmaktadır. Özellikle Tıp Fakültesi mezunlarının bir branşta uzmanlaşması için bu sınava girmeleri zorunludur.

TUS  Nasıl Yapılmaktadır?

TUS, ilkbahar ve sonbahar dönemi sınavları olmak üzere her yıl 2 kez yapılmaktadır. İlkbahar dönemi sınavı şubat ayında gerçekleştirilirken sonbahar dönemi sınavı ağustos ayında gerçekleştirilmektedir.

İki basamaklı olan bu sınavın ilk basamağı “tıbbi yabancı dil sınavı”, ikinci basamağı ise “bilim sınavıdır”. İlk basamakta yer alan sınav, akademik yabancı dil yeterliği olan bilim sınavına hazırlanacak olan adayları belirlemek için yapılır.

Bilim sınavı da iki bölümden oluşmaktadır. Sınavın ilk bölümünde temel bilimler testi yer almakta, ikinci bölümünde ise klinik bilimler testi yer almaktadır.

Konulara Göre TUS Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında sınavın ilk bölümü temel bilimler testi olup bu testte temel tıp bilimlerine ait 7 dersten (anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji,) 120 adet soru gelmektedir. Sırası ile derslere ait soru sayıları ve soru yüzdeleri aşağıdaki tabloda özetlendiği gibidir:

DERS (TEMEL BİLİMLER)

TUS SORU SAYISI

TUS SORU YÜZDESİ

Anatomi

14

% 13

Fizyoloji

10

% 8

Histoloji

8

% 7

Biyokimya

22

% 18

Patoloji

22

% 18

Mikrobiyoloji

22

% 18

Farmakoloji

22

% 18

TOPLAM

120

% 100

 

Sınavın ikinci aşamasını oluşturan klinik bilimler testi de 120 sorudan oluşmakta olup sorular 4 ana grup (dahiliye, pediatri, cerrahi ve kadın doğum) altında toplanmıştır. Sırası ile alanlara ait soru sayıları ve soru yüzdeleri aşağıdaki tabloda özetlendiği gibidir:

DERS (KLİNİK BİLİMLER)

TUS SORU SAYISI

TUS SORU YÜZDESİ

Dahiliye

42

% 35

Pediatri

30

% 25

Cerrahi

36

% 30

Kadın Hastalıkları ve Doğum

12

% 10

TOPLAM

120

% 100

 

 

TUS Soruları Kimler Tarafından Hazırlanmaktadır?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. TUS soruları; Hacettepe, Ankara , Gazi  İstanbul , Marmara , Ege , Dokuz Eylül , Uludağ , Cumhuriyet , Çukurova , Atatürk , Osmangazi , On Dokuz Mayıs ve Akdeniz Üniversiteleri tıp fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından hazırlanmakta olup öğretim üyelerinin ÖSYM'ye sunmuş olduğu sorular arasından seçilip değerlendirilerek ÖSYM Başkanlığınca sınava dâhil edilmektedir.

TUS Soruları Yayınlanıyor mu?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) soruları sınav bittikten sonra ÖSYM resmi sitesinden yayınlanmaktadır. Sınava giren adaylar kimlik numaraları ve şifreleri ile on gün süreyle sınav kitapçıklarına erişebilmektedir. Soruların tamamı erişime açılmaktadır.

TUS Puanlaması Nasıldır?

Sınavda başarılı olabilmek için 50 taban puan ve üstünü almak gerekmektedir. Adaylar cevapladıkları soru sayılarına göre puan almaktadır ve 240 sorudan 50 puanı alabilecek kadar doğru soru yapmış olmaları yeterlidir.

Yorumunuzu bırakın