Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

TUS NEDİR? HAKKINDA MERAK EDİLEN HERŞEY...

TUS NEDİR? HAKKINDA MERAK EDİLEN HERŞEY...

Merhaba sevgili Tusiyerler, bu uzunca bloğumuzda şimdiye kadar TUS hakkında yazdıklarımızın çoğunu tek bir yazıda birleştirdik.  Bu yazıda özetle aşağıdaki konu başlıkları hakkında bilgi edinebileceksiniz, bununla birlikte her zaman söylediğimiz gibi en güncel bilgi için resmi kaynakları takip etmenizi önemle rica ederiz. Konu başlıkları ise şöyle:

 • TUS SIKÇA SORULAN SORULAR -1
 • TUS SIKÇA SORULAN SORULAR -2
 • TUS SIKÇA SORULAN SORULAR -3
 • TUS KAYNAK SEÇİMİ
 • TUS'A NASIL ÇALIŞILMALI?
 • TUS İÇİN YABANCI DİL GEREKSİNİMİ VAR MI
 • TUS NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR
 • TUS PUANI NASIL HESAPLANIR?
 • TUS SONRASI ADAYLAR NASIL ATANIR?
 • TUS SORULARI
 • TUS TEST TÜRLERİ VE SORU SAYISI
 • TUS VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU
 • TUS VE YABANCI DİL
 • UZMANLIK DALLARI SÜRELERİ
 • YASAL EĞİTİM SÜRESİ KESİNTİLERİ
 • YURTDIŞINDA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
 • YÜZDE 2 PUAN KESİNTİSİ
 • BİLGİ FORMUNDA HATA OLMASI HALİNDE NE OLUR?

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) SIKÇA SORULAN SORULAR - 1

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak aşağıda kısaca derlemeye çalıştık. Unutmayınız ki en doğru bilgi, sınavı gerçekleştiren ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinden elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan kurum farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili resmi siteye bakmanız rica olunur. Buna göre;

 1. TUS Sınavını kim yapar?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülür.

 1. TUS sınavına giren adaylardan sınav sonucunda kimler tercih bildiriminde bulunabilir?

Sonuçlar ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeripuan alan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunurlar.

 1. TUS’da test türleri nelerdir, soru sayısı nedir, ne kadar süre verilir, test türlerine göre hangi alanlardan ne kadar soru çıkar?

Yapılan sınavda;

  1. Temel Tıp Bilimleri Testi, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dk.

  2. Klinik Tıp Bilimleri Testi, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dk.

  3. Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri yaklaşık olarak şöyledir:

Testin Adı

Alanlar

Testteki Soru Sayısı

Testteki Yüzdesi

( % )

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Farmakoloji

14

8

10

22

22

22

22

13

7

8

18

18

18

18

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)*

 

*Soruların %5’i güncel sağlık konuları

Dâhiliye Grubu

Pediatri

Cerrahi Grubu

Kadın Hastalıkları ve D.

42

30

36

12

35

25

30

10 1. TUS’ da yabancı dil aranmakta mıdır? Hangi diller yeterlik için uygundur? Kaç puan istenmektedir? Yabancı dil sınav sonuçları ne süre ile geçerlidir?

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) gereği, TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranmaktadır. Buna göre yabancı dil yeterliliği için;

  1. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden

  2. Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya

  3. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda

  4. 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da

  5. ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

  6. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süre geçerlidir.

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) SIKÇA SORULAN SORULAR - 2

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak aşağıda kısaca derlemeye çalıştık. Unutmayınız ki en doğru bilgi, sınavı gerçekleştiren ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinden elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan kurum farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili resmi siteye bakmanız rica olunur. Buna göre;

 1. TUS Sınavında hangi hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür?

TUS kılavuzuna göre aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

 1. Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

 2. Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

 3. Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda,

TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday
Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybederler.

ÖNEMLİ NOT:Mevzuat gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip
eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı ilk sınav değil, istifayı takip eden veya yerleştiği
halde eğitime başlanılmayan süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.

 1. TUS sınav sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

TUS kılavuzuna göre TUS sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir.

 1. TUS sonrası adaylar nasıl atanır?

TUS kılavuzuna göre adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.

Ayrıca ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılamaz.

 1. TUS başvurusunda Aday Başvuru Formundaki bilgilerde hata olması halinde ne olur?

TUS kılavuzuna göre adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybeder.

 1. TUS sonrası atanma ve Sağlık Bakanlığı personelinin muvafakat almaları hakkında kılavuz ne diyor?

TUS Kılavuzuna göre, hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) SIKÇA SORULAN SORULAR - 3

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak aşağıda kısaca derlemeye çalıştık. Unutmayınız ki en doğru bilgi, sınavı gerçekleştiren ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinden elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan kurum farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili resmi siteye bakmanız rica olunur. Buna göre;

 1. Kılavuza göre TUS Sınavına kimler başvurabilir?

TUS kılavuzuna göre durumları aşağıdaki maddelere uyanlar TUS’a başvurabilir:

 1. Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

 2. Türk Soylu Yabancılar için 2527 sayılı (Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin Kanun) kapsamında bulunmak.

 3. Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

 4. Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

 1. TUS kılavuzunda başvuru koşulları içerisinde Devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili her hangi bir husus var mı?

Kılavuzun “Başvuru Koşulları” başlığı altında bu konuda önemli bir uyarı bulunmaktadır, buna göre:

.3359 sayılı Sağlık HizmetleriTemel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallardauzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavınagirebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmışolması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasışarttır.”.

Bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgilikurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünütamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az birsürenin kaldığına dair belge istenecektir.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerinöngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bukoşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hakiddia edemezler.

TUS İÇİN YABANCI DİL GEREKSİNİMİ VAR MI?

TUS yani “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı” ve yabancı dil sınavlarına dair zaman zaman sorular yöneltilmektedir. Bu kısa yazımızda bu konuyu derledik.

Soru : TUS’a girmek için yabancı dil bilmem gerekiyor mu?

Cevap : TUS sınav başvurusu yapabilmeniz için yabancı dil yeterliliği şartı aranmıyor. Bununla birlikte diyelim ki TUS’dan aldığınız puan ile tercih yapacaksınız, tam da bu noktada yani tercih yapabilmeniz için mevzuatın öngördüğü yabancı dil sınavlarından birinden yeterliğinizi belgelemeniz gerekiyor .

TUS için yabancı dil yeterliği sunabileceğiniz sınavlar ise şunlar:

 • TıpDil (İngilizce,Fransızca,Almanca) : TıpDil sınavı Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanır ve sadece Ankara ve İstanbul’ da senede 2 defa yapılır. (Şubat – Haziran)

 • YDS : YDS, ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılır, üniversitelerin akademik personel ve lisansüstü öğrenci alımlarında kullanılabilen bir yabancı dil sınavıdır.

 • YÖKDil : YÖK tarafından ÖSYM’ye yaptırılan bir yabancı dil sınavıdır. Puan sadece akademik personel alımlarında kullanılmaktadır. 81 ilde Fen, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Fransızca, Arapça ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

TUS sonrası tercih yapabilmeniz için bu sınavlardan 50 ve üstü puan almanız yeterli olacaktır. Üstelik 50 ve üzerinde aldığınız her not 5 yıl boyunca geçerli olup tekrar TUS’a girmeniz halinde bu notu ibraz beyan edebilirsiniz.

NOT: Sınav program ve uygulamaları, sınavı gerçekleştiren kurum tarafından farklı şekilde tekrar düzenlenebileceğinden güncel bilgi için ilgili sınav merkezinin resmi internet adresini incelemeniz rica olunur.

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) SINAV SONUÇLARI NE KADAR SÜRE İLE GEÇERLİDİR?

Daha önce TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan ve ilgili diğer mevzuattan yararlanarak derlemeye çalışmıştık. Kendinizle ilgili TUS’a dair güncel mevzuat hükümlerini doğru şekilde bilmeniz, hem TUS eğitimi süresince hem de tercih aşamasında hedefe odaklı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda daha önce topluca derlenen bazı konuları soru ve cevaplar tarzında vermeye çalışacağız. En güncel bilgi için ilgili mevzuatın son halini resmi kaynaklardan takip etmenizi öneririz.

TUS sınav sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

TUS kılavuzuna göre TUS sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir.

 

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) KAYNAK SEÇİMİ

Tıpta Uzmanlık Sınavı yani bilinen kısaltması ile TUS hiç şüphesiz ülkemizde gerçekleştirilen akademik sınavlar içerisinde en zorlusu. Bununla yani sınavın zorluğu ile ilgili internette yüzlerce hatta binlerce girdi bulmak mümkün. Hatta tıp fakültesi kazandığınız günden beri devamlı bu konuda şunlar gibi şeyler duyduğunuza şüphe yok :

-“Tıp Fakültesi kazanmak zor derdim, okumak daha zormuş fakat TUS diğerlerini çocuk oyuncağı haline getirecek kadar zor…”

-“Bu zor mu? Sen daha bir şey görmedin. Ben seni bir de TUS’a hazırlanırken göreceğim”

Evet, sınavın zorluğu tartışmasız bir gerçek. Hatta bu sınavın dünya genelindeki emsallerine nazaran bile birkaç seviye üstte bir zorluk seviyesine sahip olduğu yıllardır anlatılır. Bununla birlikte zorlu tıp fakültesi sürecinden sonra hangi branşı istediğinize dair kafanızda bir şeyler netleşmeye başlamıştır şüphesiz. Size, eğitimini tamamladığınızda hem maddi hem de manevi bir tatmin yaşatacak “uzman yaftalı akademik unvan” artık çok da uzağınızda değil. Belki Prof. ünvanı aklınızdan geçiyor ve istediğiniz branşta zirveye çıkmayı hayal ediyorsunuz, belki de hastane koridorlarında isminizin önünde Dr. Ünvanı ile ameliyathaneden beklendiğinizi duyar gibi oluyorsunuz zaman zaman. Evet, hayallerinizin hiçbiri size çok da uzak değil. Fakat hayallerinize ulaşmanız için aşmanız gereken son bir engel var : TUS.

Diğer taraftan açık ki TUS gibi zorlayıcı bir sınavda sadece kendiniz ile yarışmıyorsunuz sizinle benzer birikime sahip pek çok rakibiniz de mevcut. Bu aşamada sınava hazırlanırken hangi kaynaklardan istifade edeceğiniz önem arz ediyor. Etrafınızdan, netten kafa karıştırıcı pek çok bilgi ediniyorsunuz ve şunu gibi pek çok soru sizi meşgul ediyor :

-“Şu seri kitaplardan mı istifade etsem?”

-“Dershaneye gitmeli miyim?”

-“Pediatri için bu kitap uygun ama çok kalın..”

-“Farmakolojide herkes bu kaynaktan çalışıyor ben de bunu mu alsam?”

-“Online TUS dersleri yeterli olur mu?

Evet biz MediMaks olarak online TUS derslerimizin sizi sınavda istediğiniz bölüme taşıyacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yazılı kaynaklardan da beslenmenizin başarınıza büyük katkı sağlayacağı yadsınamaz bir gerçek.

Bu noktada TUS sınav metodolojisinin evrimine baktığımızda şu noktalar dikkat çekiyor. Birincisi, artık ekstrem seviyede detay olarak nitelendirilebilecek, o branşta sadece bir kaynakta mevcut soru sayısının her geçen sene artması. İkincisi, yeni araştırma ve yayınlardaki bulguları içeren soruların gelmesi ve bu nedenle eski kaynaklardaki detay verilerin güncelliğini yitirmesi. Üçüncüsü, TUS’un genel zorluk eğiliminin artması ve klinik bilgiye hâkimiyet gerektiren soruların her geçen sene daha fazla kendini gösterdiği gözlemlenmektedir.

MediMaks olarak online derslerimizde hocalarımız yukarıda anılan tüm gerekliliklerin farkında vurgularla sizlere ders anlatmaktadır. Elbette derece elde etmek için yarışan çok aşırı detay bazı sorular eğitim kapsamı dışında kalabilecek olsa da sonraki dönemlerde soru gelme olasılığı yüksek konseptler de güçlü şekilde derslerimizde yerini bulmaktadır.

Sınava hazırlanma sürecinizin uzunluğu veya kısalığını göz önünde bulundurduğunuzda özet, tekrarı zahmetli olmayan içerikleri el altında bulundurmanız şüphesiz size artı değer katacaktır. Çünkü pek çok sınav için geçerli olan kavram TUS için geçerliliğini de kaide gibi korumaktadır: “Tekrar etmezseniz unutursunuz…”

Diğer taraftan hangi kaynaktan çalışırsanız çalışın, bizim derslerimizi izlerken de yabancı şekliyle “mind mapping” olarak anılan “hafıza haritalama” kavramını işlediğiniz derste kullanmanızı tavsiye ediyor ve bu yöntemin konuyu ve detayları hatırlamanız konusunda hafıza merkezinize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Çünkü her geçen sene zorlaşan TUS sınavında başarı “hatırlama” ile %100 korelasyon içerisinde ve bu nedenle online derslerimizde de hafıza tekniklerini göz önünde bulundurmaya çalıştık. Bundan sonraki yazılarda MediMaks olarak TUS kaynaklarının nasıl kullanılacağına ve “hafıza haritalama” kavramlarına dair bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

TUS’A NASIL HAZIRLANILMALI ? ETKİN BİR ÇALIŞMA HANGİ UNSURLARI İÇERMELİ ?

 

TUS yani uzun adıyla “Tıpta Uzmanlık Sınavı”, hekimler başta olmak üzere kanunun öngördüğü sağlık personelinin kendi alanlarında ihtisaslaşmak üzere girdiği akademik sınav. Bu sınavın dillere destan zorluğu da herkesçe bilinen bir gerçek. Fakat bu zorlu sınavda doğru yöntemler ile başarılı olmanız hiç şüphesiz imkânsız değil. Sınava hazırlandığınız süre boyunca metodolojik ve aktif bir öğrenme süreci hayallerinize ulaşmanızda en önemli anahtar. Hani uzun mesafe koşu, güreş gibi kimi sporlar aktif, uzun soluklu bir direnç mekanizmasına sahip olmanızı gerektirir ya TUS’a hazırlık süreci de benzer şekilde direncinizi yüksek tutmanız gereken, aktif bir hazırlık gerektirmekte.

Bu süreçte yukarıda değinildiği gibi en önemli konu pasif olarak değil, “aktif olarak öğrendiğinizden ve çalıştığınızdan emin olmanız”. Aktif öğrenmenin en önemli özelliği, öğrendiğiniz materyal hakkında sorular sormanızı gerektirmesidir. Şunları düşünebilirsiniz: “Konun bu bölümü ne kadar önemli? Bu bölümü çalıştığım şeyin daha büyük resminde nasıl konumlandırabilirim? Bunun tam anlamı nedir?”.  Diğer taraftan “pasif öğrenme” ise, sadece tuttuğunuz notları yeniden okumayı veya bir fosforlu kalemle ders kitabınızı yeniden gözden geçirmenizi ifade eder. Bir diğer ifade ile pasif öğrenme daha önce aktif bir şekilde öğrenilmiş olanın hafızada kalıcı olabilmesi için yapılan tekrardır.

TUS’da başarı, genellikle bir konuyu öğrenmeye (aktif öğrenme metodu ile) ne kadar zaman ayırılabileceğinize ve sürekli olarak “pasif öğrenme” yöntemleri ile tekrarlar yaparak sıkı çalışmanıza bağlıdır. 

Kitaplarınızdaki, izlediğiniz ders videolarındaki diyagramlara ve şekillere özellikle dikkat etmelisiniz. Bunlar, okuduğunuz şeyi anlamanın harika görsel temsilleridir ve bu görüntüleri anlamak, kavramları tam olarak içselleştirmek için çok önemli bir adımdır. 

Ders notlarını veya çalışma notlarını gözden geçirirken ders kitaplarınızı referans noktası olarak kullanın. Derste bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorsanız, konuyu netleştirmek için ders kitabınızın ilgili alanını çalışın ve hocalarınıza danışın.

Her gün derslerinizin kısa bir özetini çıkarmaya zaman ayırın. Hocalarınızın vurguladığı kilit noktaları anladığınızdan emin olun. Aklınıza gelen soru varsa bunu bir yere not edin ve bunu konuyu anlayan arkadaşlarınıza ya da hocanıza sorun.

Organize kalmaya özen gösterin. Düzenli olarak çalışmak TUS başarısının olmazsa olmazıdır.

Yalnız değilsiniz… Sizin gibi başka öğrenciler ve adaylar da var. Bunu kendinize sık sık hatırlatmalısınız. Kendinizi bitkin ve yorgun hissedebilirsiniz. TUS’a girip de “konuları yetiştirebilecek miyim ?”, “herkes şu noktaya geldi ben daha buradayım”, “bunu ezberleyemiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum” vb. düşünceleri aklından geçirmeyen yok gibidir. Tüm bu düşünceler içinde rasyonel olmak ve hazırladığınız programa sadık kalmak, sınavda sonuç değiştirici bir kazanım elde etmenizi sağlayacaktır.

Önemli veya zor konuları, günün en uyanık ve çalışmaya hazır olacağınızı bildiğiniz saatleri için planladığınızdan emin olun.  Zaman yönetimine dikkat edin ve zor konuları çalışmayı bu saatlere planlayın.

Programınızı sürdürmek için bir takvim oluşturun veya akıllı telefonunuzdan size bir sınav takvimi oluşturmaya yardımcı olacak bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Özel işlerinizi, örneğin randevularınızı, yemek programlarınızı, aile ziyaretlerinizi bu takvimde işaretleyin. Bu kişisel şeyleri işaretlemek, kendinize zaman ayırmaya ve yapmanız gereken şeylerle ilgilenmeye devam ederken, çalışma programınızdan daha iyi yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Güçlü ve zayıf yönlerinizin farkında olun. Herkesin üzerinde iyi olduğu istisnai alanlar ve üzerinde biraz daha fazla çalışması gereken zayıf yönleri vardır. Zayıf yönlerinizin farkında olun ve bunların sizi ve kıymetli zamanınızı tüketmelerine izin vermeyin.

Uygun bir zamanda “Stres Yönetimi” kavramını ilgili kaynaklardan okuyun ve TUS gibi zorlayıcı bir sınavda üzerinizde hissettiğiniz baskıyı nasıl yönetebileceğinizi kavrayın.

Hayallerinizden vazgeçmeyin… Başaracağınıza dair ümidinizi muhafaza ederek, gerçekçi planlamalar yapın ve bu yolda istikrarla yürüyün.

 

İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum.” Henry David Thoreau

 

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) PUANI NASIL HESAPLANIR?

Önceki yazılarımızda TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak kısaca derlemeye çalıştık. Bu yazıda TUS puanı nasıl hesaplanır konusunu ele aldık. Uzun emekler, çalışmalar ile aldığınız zorlu TUS eğitimini göz önünde bulundurarak şunu unutmayınız ki en doğru bilgi, sınavı gerçekleştiren ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinden elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan kurum farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili resmi siteye bakmanız rica olunur. Buna göre;

TUS Kılavuza göre sınav puanı nasıl hesaplanır?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılır.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar;

 1. Ayrı ayrı toplanır,

 2. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir,

 3. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür,

 4. Hesaplanan standart puanlar Tıp Fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanır.Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin

 

TTBT Standart Puanı

KTBT Standart Puanı

K Puan

0,5

0,5

T Puan

0,7

0,3

 

 1. Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanır,

 

Tıp Dışı Meslek Mensubu Adaylar İçin

 

TTBT Standart Puanı

KTBT Standart Puanı

T Puan

1

-

 

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) SONRASI ADAYLAR NASIL ATANIR?

Daha önce TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan ve ilgili diğer mevzuattan yararlanarak derlemeye çalışmıştık. Kendinizle ilgili TUS’a dair güncel mevzuat hükümlerini doğru şekilde bilmeniz, hem TUS eğitimi süresince hem de tercih aşamasında hedefe odaklı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda daha önce topluca derlenen bazı konuları soru ve cevaplar tarzında vermeye çalışacağız. En güncel bilgi için ilgili mevzuatın son halini resmi kaynaklardan takip etmenizi öneririz.

TUS sonrası adaylar nasıl atanır?

TUS kılavuzuna göre adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.

Ayrıca ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılamaz.

TIPTA UZMALIK SINAVI (TUS)

GENEL BİLGİLER

TUS Sınavı Nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), hekimler başta olmak üzere sınava girme yeterliğine sahip diğer branşlardan sağlık profesyonelleri için de gerçekleştirilen akademik bir yeterlik sınavıdır. Bu sınav ile bahse konu sağlık profesyonelleri kendi mesleklerinde branş tercihi yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Ülkemizde yapılan akademik sınavlar içerisinde yer alan ve mevcut sınavlar içerisinde en zor sınavlardan birisi olarak kabul edilen “Tıpta Uzmanlık Sınavı” yani bilinen adıyla TUS tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için adayların başarı ile geçmeleri gereken bir sınavdır. Tıp alanında alınmış eğitimlerle ilgili bilgileri ölçümleyen bir sınav olup ülkemizde 1987 yılından beri gerçekleştirilmektedir.

TUS Sınavı Ne İçin Yapılmaktadır?

Üniversitelerin tıp, veterinerlik, kimya, eczacılık, biyoloji gibi sağlık bilimleri alanındaki fakültelerinden mezun olanların girdiği uzmanlık sınavı TUS, tıbbın belirli bir alanında uzmanlaşma için yapılmaktadır. Özellikle Tıp Fakültesi mezunlarının bir branşta uzmanlaşması için bu sınava girmeleri zorunludur.

TUS Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?

TUS, ilkbahar ve sonbahar dönemi sınavları olmak üzere her yıl 2 kez yapılmaktadır. İlkbahar dönemi sınavı şubat ayında gerçekleştirilirken sonbahar dönemi sınavı ağustos ayında gerçekleştirilmektedir.

İki basamaklı olan bu sınavın ilk basamağı “tıbbi yabancı dil sınavı”, ikinci basamağı ise “bilim sınavıdır”. İlk basamakta yer alan sınav, akademik yabancı dil yeterliği olan bilim sınavına hazırlanacak olan adayları belirlemek için yapılır.

Bilim sınavı da iki bölümden oluşmaktadır. Sınavın ilk bölümünde temel bilimler testi yer almakta, ikinci bölümünde ise klinik bilimler testi yer almaktadır.

Konulara Göre TUS Soru Dağılımı

Tıpta Uzmanlık Sınavında sınavın ilk bölümü temel bilimler testi olup bu testte temel tıp bilimlerine ait 7 dersten (anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji,) 120 adet soru gelmektedir. Sırası ile derslere ait soru sayıları ve soru yüzdeleri aşağıdaki tabloda özetlendiği gibidir:

DERS (TEMEL BİLİMLER)

TUS SORU SAYISI

TUS SORU YÜZDESİ

Anatomi

14

% 13

Fizyoloji

10

% 8

Histoloji

8

% 7

Biyokimya

22

% 18

Patoloji

22

% 18

Mikrobiyoloji

22

% 18

Farmakoloji

22

% 18

TOPLAM

120

% 100

Sınavın ikinci aşamasını oluşturan klinik bilimler testi de 120 sorudan oluşmakta olup sorular 4 ana grup (dahiliye, pediatri, cerrahi ve kadın doğum) altında toplanmıştır. Sırası ile alanlara ait soru sayıları ve soru yüzdeleri aşağıdaki tabloda özetlendiği gibidir:

DERS (KLİNİK BİLİMLER)

TUS SORU SAYISI

TUS SORU YÜZDESİ

Dahiliye

42

% 35

Pediatri

30

% 25

Cerrahi

36

% 30

Kadın Hastalıkları ve Doğum

12

% 10

TOPLAM

120

% 100

 

TUS Soruları Kimler Tarafından Hazırlanmaktadır?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. TUS soruları; Hacettepe, Ankara , Gazi İstanbul , Marmara , Ege , Dokuz Eylül , Uludağ , Cumhuriyet , Çukurova , Atatürk , Osmangazi , On Dokuz Mayıs ve Akdeniz Üniversiteleri tıp fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından hazırlanmakta olup öğretim üyelerinin ÖSYM'ye sunmuş olduğu sorular arasından seçilip değerlendirilerek ÖSYM Başkanlığınca sınava dâhil edilmektedir.

TUS Soruları Yayınlanıyor mu?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) soruları sınav bittikten sonra ÖSYM resmi sitesinden yayınlanmaktadır. Sınava giren adaylar kimlik numaraları ve şifreleri ile on gün süreyle sınav kitapçıklarına erişebilmektedir. Soruların tamamı erişime açılmaktadır.

TUS Puanlaması Nasıldır?

Sınavda başarılı olabilmek için 50 taban puan ve üstünü almak gerekmektedir. Adaylar cevapladıkları soru sayılarına göre puan almaktadır ve 240 sorudan 50 puanı alabilecek kadar doğru soru yapmış olmaları yeterlidir.

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) TEST TÜRLERİ NELERDİR, SORU SAYISI NEDİR, NE KADAR SÜRE VERİLİR, TEST TÜRLERİNE GÖRE HANGİ ALANLARDAN NE KADAR SORU ÇIKAR?

 

Daha önce TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan ve ilgili diğer mevzuattan yararlanarak derlemeye çalışmıştık. Kendinizle ilgili TUS’a dair güncel mevzuat hükümlerini doğru şekilde bilmeniz, hem TUS eğitimi süresince hem de tercih aşamasında hedefe odaklı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda daha önce topluca derlenen bazı konuları soru ve cevaplar tarzında vermeye çalışacağız. En güncel bilgi için ilgili mevzuatın son halini resmi kaynaklardan takip etmenizi öneririz.

 

TUS’da test türleri nelerdir, soru sayısı nedir, ne kadar süre verilir, test türlerine göre hangi alanlardan ne kadar soru çıkar?

Yapılan sınavda;

  1. Temel Tıp Bilimleri Testi, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dk.

  2. Klinik Tıp Bilimleri Testi, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dk.

  3. Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri yaklaşık olarak şöyledir:

Testin Adı

Alanlar

Testteki Soru Sayısı

Testteki Yüzdesi

( % )

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Farmakoloji

14

8

10

22

22

22

22

13

7

8

18

18

18

18

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)*

 

*Soruların %5’i güncel sağlık konuları

Dâhiliye Grubu

Pediatri

Cerrahi Grubu

Kadın Hastalıkları ve D.

42

30

36

12

35

25

30

10 

TIPTA UZMANLIK SINAVINDA (TUS) YABANCI DİL ARANMAKTA MIDIR? HANGİ DİLLER YETERLİK İÇİN UYGUNDUR? KAÇ PUAN İSTENMEKTEDİR? YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI NE SÜRE İLE GEÇERLİDİR?

Daha önce TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan ve ilgili diğer mevzuattan yararlanarak derlemeye çalışmıştık. Kendinizle ilgili TUS’a dair güncel mevzuat hükümlerini doğru şekilde bilmeniz, hem TUS eğitimi süresince hem de tercih aşamasında hedefe odaklı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda daha önce topluca derlenen bazı konuları soru ve cevaplar tarzında vermeye çalışacağız. En güncel bilgi için ilgili mevzuatın son halini resmi kaynaklardan takip etmenizi öneririz.

TUS’ da yabancı dil aranmakta mıdır? Hangi diller yeterlik için uygundur? Kaç puan istenmektedir? Yabancı dil sınav sonuçları ne süre ile geçerlidir?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) gereği, TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi içinyabancı dil yeterliliği aranmaktadır. Buna göre yabancı dil yeterliliği için;

  1. İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden

  2. Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya

  3. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda

  4. 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da

  5. ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

  6. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süre geçerlidir.

 

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) KILAVUZUNA GÖRE UZMANLIK DALLARI EĞİTİM SÜRELERİ NE KADARDIR?

Önceki yazılarımızda TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları ve TUS Puanlarının nasıl hesaplandığını 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak kısaca derlemeye çalıştık. Bu yazıda yine adayların zaman zaman merak ettikleri uzmanlık dalları eğitim sürelerini ele aldık. Uzun emekler ve çalışmalar ile aldığınız zorlu TUS eğitimini göz önünde bulundurarak şu gerçek unutulmamalıdır ki en doğru bilgi, sınavı gerçekleştiren ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinden elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan kurum farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili resmi siteye bakmanız rica olunur. Buna göre;

TUS Kılavuza Uzmanlık Dalları Eğitim Süreleri Ne Kadardır?TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Kılavuzu Tablo 7’ye göre TUS ile girilebilecek uzmanlık dalları ve yıl bazında eğitim süreleri aşağıdaki gibidir:

UZMANLIK DALLARI

EĞİTİM SÜRELERİ (YIL)

ACİL TIP

4

ADLİ TIP

4

AİLE HEKİMLİĞİ

3

ANATOMİ

3

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

5

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ

3

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

5

ÇOCUK CERRAHİSİ

5

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

4

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

5

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

4

FİZYOLOJİ

3

GENEL CERRAHİ

5

GÖĞÜS CERRAHİSİ

5

GÖĞÜS HASTALIKLARI

4

GÖZ HASTALIKLARI

4

HALK SAĞLIĞI

4

HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ

3

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

3

İÇ HASTALIKLARI

4

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

4

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

5

KARDİYOLOJİ

5

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

5

NÖROLOJİ

5

NÜKLEER TIP

4

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

5

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

5

RADYASYON ONKOLOJİSİ

5

RADYOLOJİ

5

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

SPOR HEKİMLİĞİ

4

SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP

3

TIBBİ BİYOKİMYA

4

TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ

3

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

TIBBİ GENETİK

4

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

4

TIBBİ PATOLOJİ

4

ÜROLOJİ

5

 

MEVZUAT HANGİ HALLERDE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE ARA VERİLMESİNE MÜSAADE EDİYOR?

Merhaba, önceki yazılarımızda TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak kısaca derlemeye çalışmıştık. Bu yazımızda TUS sonrası uzmanlık eğitimi döneminde eğitime ara verilmesi ile ilgili yasal olarak müsaade edilen durumları ele almaya çalışacağız. TUS sonrası branş seçimine etkisi olabileceğini düşündüğümüz bu konuyu ayrı bir blogda ele almanın daha doğru olacağını düşündük. Çünkü hayatın akışı içerisinde olağan olan doğum, hastalık vs. gibi durumlar ile askerlik, eş durumu gibi etkenler, uzun emekler ile TUS da aldığınız puan sonucu seçeceğiniz branşta etkili olabilecektir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16. Maddesinde bu konu ele alınmış olup şunu unutmayınız ki en doğru bilgi güncel mevzuattan elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan mevzuatta farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili kaynakların güncel halini takip etmeniz rica olunur.

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Hangi Hallerde Kesinti Olabilir / Eğitime Ara Verilebilir?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16. Maddesinde:

“(1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere kurumları tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re'sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralı alt bentte açıklanan eş durumu ve (2) numaralı alt bentte açıklanan sağlık durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların nakilleri ilgili mevzuatına göre yapılır.

1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kurumların kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma nakledilebilir. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

c) 17 nci maddede tarif edilen UETS’de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:

1) Geçiş yapılmak istenen kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.

2) Halen eğitim görülen kurumun onayının alınmış olması.

3) Geçiş yapılmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olması.

4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.”

YURTDIŞINDA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ HAKKINDA

Sevgili hekimler ve hekim adayları merhaba, önceki yazılarımızda TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak kısaca derlemeye çalışmıştık. Bu yazımızda yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi öncesi burada denklik ile ilgili aranan kriterlere göz atacağız. Bu konu, özellikle TUS sınavının dillere destan zorluğundan kaynaklı olsa gerek ülkemizde Tıpta Uzmanlık düşünen adaylarca merak edilen konulardan bir tanesi şüphesiz. İlkin yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi almak istediğiniz üniversitenin, o ülke tarafından akademik olarak tanınıp tanınmadığına dikkat ediniz. Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak istediğiniz ülkenin resmi makamlarınca tanınan bir üniversite olması halinde büyük ihtimalle ülkemiz tarafından da tanınan bir üniversitedir, bununla birlikte ilgili resmi kurumlardan bunun teyidini yapmanız lehinize olacaktır. Buna dikkat edip iyi araştırma yapmanızı, eğitimi bitirdiğinizde ülkemizde herhangi bir denklik sorunu ile karşılaşmamanız açısından önemli buluyoruz. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5. Bölümü “Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri” başlığı altında komple bu konuya ayrılmıştır. Fakat konuya geçmeden şunu önemle belirtelim ki ki en doğru bilgi her zaman güncel mevzuattan elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan mevzuatta farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili kaynakların güncel halini takip etmeniz önemlidir.

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri ile İlgili Mevzuat Ne Diyor?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5. Bölümünde “Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri” başlığı altında aşağıdaki maddeleri görüyoruz:

MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) (Değişik:RG-9/4/2015-29321)Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye'de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bilimsel yeterlik sınavı 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.”

TIPTA UZMANLIK SINAVINDA (TUS) HANGİ HALLERDE YÜZDE İKİ (%2) PUAN KESİNTİSİ YAPILIR?

Daha önce TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan ve ilgili diğer mevzuattan yararlanarak derlemeye çalışmıştık. Kendinizle ilgili TUS’a dair güncel mevzuat hükümlerini doğru şekilde bilmeniz, hem TUS eğitimi süresince hem de tercih aşamasında hedefe odaklı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Bu ve bundan sonraki yazılarımızda daha önce topluca derlenen bazı konuları soru ve cevaplar tarzında vermeye çalışacağız. En güncel bilgi için ilgili mevzuatın son halini resmi kaynaklardan takip etmenizi öneririz.

TUS’da hangi hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür?

TUS kılavuzuna göre aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

 1. Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

 2. Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

 3. Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda,

TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday
Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybederler.

ÖNEMLİ NOT:Mevzuat gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip
eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı ilk sınav değil, istifayı takip eden veya yerleştiği
halde eğitime başlanılmayan süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.

 

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) HAZIRLIĞI “TÜKENMİŞLİĞİNİ” ÖNLEYIN

TUS yani “Tıpta Uzmanlık Sınavı” ya da daha resmi adıyla “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı” çok zorlu bir sınav ve bu sınava hazırlanma süreci adaylarda adına “tükenmişlik sendromu” denilen olgunun ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Tükenmişlik terimi, belirli koşullar tarafından bunalmış ve yorulmuş olma hissini ifade eden psikolojik bir fenomendir. Belirtiler arasında bitkinlik, coşku eksikliği, artan olumsuzluk, düşük performans vb. vardır. Kendinizde hissettiğiniz tükenmişliği belirlemek ve tespit ettiğiniz sorunları sınav hazırlığınıza zarar vermeden önce ele almak çok önemlidir.

TUS hazırlığı, ele alınması gereken koca bir müfredat nedeni ile gerçekten zordur. Diğer taraftan tıp fakültesi öğrencileri için hem TUS hazırlığını hem de tıp fakültesini dengelemek çok çok daha zor olacaktır. Bu kapsamda kendinizde tükenmişlik belirtileri hissetmemeniz için TUS için nasıl çalışılacağını öğrenmek önemlidir.

İlk olarak, hedeflerinizi ve bunun için gereken çaba miktarını iyi belirlemelisiniz. Bu bunalmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ardından, daha önce bahsettiğimiz gibi bir çalışma planı hazırlayabilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kendinizin sınırlarınızı bilmeniz faydalı olacaktır ve gerektiğinde küçük molalar vermeyi ihmal etmeyin. Sınırlarınızı bilerek üretkenliğinizi artırabilir ve tükenmişlik hissine kapılma riskini azaltabilirsiniz. Arada sırada bir gün izin yapmak ve kendinize bakmak da çok önemlidir, kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlar.

Kendinizi TUS sınav hazırlığı ile mücadele ederken bulduğunuzda, arkadaşlarınızdan, yakınlarınızdan veya danışmanlarınızdan yardım isteyin. Ayrıca, sınav hazırlığına uyum sağlamak için yaşam tarzınızda bir süreliğine de olsa değişiklikler yapmaya hazırlanın.

Kapsamının genişliği nedeniyle sık sık müfredata bakmak korkutucu olabilir ve bu sizin gözünüzü korkutarak, bir çeşit vazgeçme dürtüsünü körükleyebilir. Bunu engellemek için en başta müfredatınızı iyi planlayın ve bu plana sadık kalmaya özen gösterin. Planlamanızı yaparken sınav merkezi tarafından belirlenen TUS sınav tarihlerini ve sınava kadar olan hazırlık sürenizi tutarlı, sağlıklı bir değerlendirmeyle ele alın.

Yukarıda görüldüğü gibi, aslında tek yapmanız gereken müfredata aşina olmak fakat buna bakıp bakıp kendinizde yılgınlık oluşturmamak, iyi bir çalışma programı oluşturmak, düzgün TUS kaynaklarından sürekli öğrenmek, uygulama testleri yapmak ve hazırlık stratejinizi optimize etmektir. Tükenmişliği önlemek için zaman zaman mola verip kendinize zaman ayırmayı ve programınızı bu molaları da göze önünde tutarak yönetmeyi unutmayın.

Başarılar dileriz.Yorumunuzu bırakın