Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) SIKÇA SORULAN SORULAR - 3

TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI) SIKÇA SORULAN SORULAR - 3

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)  hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS kılavuzundan yararlanarak aşağıda kısaca derlemeye çalıştık. Unutmayınız ki en doğru bilgi, sınavı gerçekleştiren ÖSYM Başkanlığının resmi internet sitesinden elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan kurum farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili resmi siteye bakmanız rica olunur. Buna göre;

Kılavuza göre TUS'a kimler başvurabilir?

TUS kılavuzuna göre durumları aşağıdaki maddelere uyanlar TUS’a başvurabilir:

Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

Türk Soylu Yabancılar için 2527 sayılı (Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin Kanun) kapsamında bulunmak.

Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

TUS kılavuzunda başvuru koşulları içerisinde Devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili her hangi bir husus var mı?

Kılavuzun “Başvuru Koşulları” başlığı altında bu konuda önemli bir uyarı bulunmaktadır, buna göre:

….3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.”.

Bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgili kurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

Başarılar dileriz…

 

Yorumunuzu bırakın